Berekening van variabele energieprijzen

Kiest u voor een variabel energiecontract? Dan weet u op voorhand niet welke prijs u per kWh zal betalen. De prijs van een variabel energiecontract wordt geïndexeerd. Dat betekent dat de prijs kan schommelen tijdens de contractperiode. Leveranciers kopen elektriciteit of aardgas op energiebeurzen. De prijsschommelingen zijn afhankelijk van de prijsdalingen en -stijgingen op die energiebeurzen.

Leveranciers berekenen de prijs van een variabel energiecontract volgens een formule in deze vorm:

(a * X) + b.

X is de indexatieparameter. Leveranciers kiezen welke indexatieparameter X een contract volgt.

En ze bepalen waarden a en b.

Het resultaat van die formule is de prijs die u per kWh betaalt. U vindt de prijsformule en de gebruikte indexatieparameter in de tariefkaart van elk contract. In de V-test® vindt u bij de details van elk contract een link naar de tariefkaart.
 

Soorten indexatieparameters

Hoe wordt de prijs van uw variabel energiecontract geïndexeerd? Dat hangt af van een aantal dingen:

  • de termijn waarop uw prijs wijzigt;
  • de beurs waarop uw leverancier energie koopt en;
  • de gebruikte prijsnoteringen van de beurs die uw contract volgt.

Termijn waarop uw prijs wijzigt

  • Hebt u een contract met een per kwartaal geïndexeerde prijs? Dan verandert uw prijs om de drie maanden.
  • Hebt u een contract met een maandelijks geïndexeerde prijs? Dan verandert uw prijs elke maand.

De beurs waarop uw leverancier energie koopt

  • Hebt u een contract met een forwardparameter? Dan volgt uw prijs de prijzen op een beurs voor de langere termijn, bijvoorbeeld voor het volgende kwartaal.
  • Hebt u een contract met een spotparameter? Dan volgt uw prijs de prijzen op een beurs voor de dag nadien.

Prijsnoteringen van de beurs in uw contract

  • Sommige contracten gebruiken een gemiddelde van prijsnoteringen van meerdere dagen op een energiebeurs.
  • Contracten met een forwardparameter gebruiken soms de prijsnotering van één dag.
  • Contracten met prijsnotering van één dag zijn risicovoller. De prijs kan op die ene dag uitzonderlijk hoog of laag zijn. Die prijs betaalt u voor uw verbruik van een hele maand of kwartaal.

Met welke indexatieparameter werkt uw contract? Dat vindt u ook in de tariefkaart.

Meer weten over de indexatieparameters? Ontdek het dashboard.

Variabele energieprijzen op uw afrekeningsfactuur

Hoe verdelen leveranciers uw energie-afname op jaarbasis over de maanden en kwartalen in uw afrekeningsfactuur?
Lees meer

Veelgestelde vragen over berekening variabele energieprijzen in de V-test®

Nieuwe berekeningsmethode geschatte jaarkost variabele contracten in de V-test®

Sinds mei 2022 gebruiken we een nieuwe methode om de geschatte jaarkost van contracten met een variabele energieprijs in de V-test® te berekenen. De methode houdt rekening met de verwachte energieprijzen voor de komende 12 maanden.  

De rangschikking van de contracten is dan minder afhankelijk van de parameter die de leverancier kiest. Zo kan je contracten makkelijker vergelijken. We maken dan ook een vergelijking op basis van prijzen in de toekomst en niet op basis van het verleden. We willen de eindgebruiker altijd zo goed mogelijk informeren. Zeker in deze periode van sterk stijgende energieprijzen. 

De V-test® berekent de geschatte jaarkost voor variabele contracten op een nieuwe manier. Hoe maakt de V-test® die berekening?

De V-test® berekent de verwachte jaarkost telkens voor de eerstvolgende 12 maanden. Voor een variabel contract houdt de V-test® daarbij rekening met de verschillende parameters van elk contract: de termijn (maand of kwartaal) waarop de prijs wijzigt, de beurs waarop de leverancier koopt (spot- of forwardparameter) en de prijsnoteringen.

Willen consumenten energiecontracten met de V-test® vergelijken? Dan maakt de V-test® voor alle variabele contracten een schatting van de jaarkost op basis van beschikbare prijsnoteringen op de energiebeurzen voor toekomstige leveringen, zowel voor contracten die werken met een forward- als spotparameter.

Wil u weten wat en spot- en forwardparameter is? Lees ook ‘Hoe wordt de prijs van een variabel energiecontract geïndexeerd?’

Contracten met forwardparameter

Berekent de V-test® de jaarkost van een variabel contract met forwardparameter? Dan is de werkelijke eenheidsprijs per kWh van het contract enkel gekend voor de eerste termijn (maand of kwartaal). De V-test® gebruikt dan de werkelijke waarde voor die eerste termijn, zoals de waarde op de tariefkaart. De eenheidsprijs voor de volgende termijnen is nog niet gekend.  Dan gebruikt de V-test® per termijn het rekenkundig gemiddelde van de 5 laatste prijsnoteringen vóór de voorlaatste werkdag voor de maand van de V-test® update.

Contracten met spotparameter

Berekent de V-test® de jaarkost van een variabel contract met spotparameter? Dan is de werkelijke eenheidsprijs per kWh van het contract nog voor geen enkele termijn (maand of kwartaal) gekend. Die eenheidsprijs is pas gekend na afloop van de termijn. De V-test® gebruikt dan energieprijscurves die beschikbaar zijn op de voorlaatste werkdag van de maand vóór de maand van de V-test® update. Dat zijn prijscurves die een voorspelling geven van de energieprijzen op uurbasis voor elektriciteit en dagbasis voor gas. Ze baseren zich daarvoor op de forward-prijsnoteringen en op de historische relatie tussen forward- en spot-prijzen. Er is maandelijks telkens één nieuwe energieprijscurve beschikbaar voor elektriciteit en één voor gas. 

Meer weten over de berekening van de geschatte jaarkost? Lees de volledige nota.

Lees ook ‘Hoe berekenen leveranciers de prijs van een variabel energiecontract?’ en ‘Hoe wordt de prijs van een variabel energiecontract geïndexeerd?’.

Waarom is de manier van berekenen veranderd?

De oude berekeningsmethode had zijn tekortkomingen om de jaarkost van variabele contracten te berekenen. De tekortkomingen kwamen sterk naar boven in de energiecrisis en de sterk stijgende energieprijzen. Met de nieuwe methode maakt de V-test® de best mogelijke inschatting van de jaarkost. De methode houdt rekening met de verwachte energieprijzen voor de komende 12 maanden. We maken op die manier een vergelijking op basis van prijzen in de toekomst en niet op basis van het verleden. De rangschikking van de contracten is dan minder afhankelijk van de parameter die de leverancier kiest. Zo kan je makkelijker contracten vergelijken. Met de nieuwe methodologie willen we ook tegengaan dat sommige leveranciers een betere plaats in de V-test® krijgen door regelmatig de gebruikte parameter te veranderen (gaming).

Het blijft natuurlijk nog altijd een inschatting op basis van de informatie die vandaag beschikbaar is. Hoe de prijzen in werkelijkheid zullen evolueren, kunnen we op voorhand niet weten. Bij de afrekening betaal je op basis van de werkelijke waarde.

De waarde in de V-test® is niet dezelfde als die op de website en/of de tariefkaart van de leverancier. Waarom niet?

Sinds november 2022 gebruiken alle regulatoren dezelfde berekeningsmethode. Bij sommige commerciële prijsvergelijkers kunnen de waarden verschillen. Dat kan zijn om verschillende redenen:

Ook voor de tariefkaarten van leveranciers kunnen er verschillen zijn. Wettelijk gezien moeten de prijzen op de tariefkaarten volgens de laatst gekende indexatieparameter zijn (de beurs die het contract volgt). Sommige leveranciers gebruiken op de tariefkaart ook de geschatte prijzen voor de komende 12 maanden.

Lees ook ‘Waarom is de manier van berekenen veranderd?’

Hoe berekenen leveranciers de prijs van een variabel energiecontract?

Leveranciers berekenen de prijs van een variabel energiecontract volgens een formule in de vorm:

(a * X) + b.

U vindt de prijsformule en de gebruikte indexatieparameter in de tariefkaart van elk contract. In de V-test® vindt u bij de details van elk contract de prijsformule, de indexatieparameter en een link naar de tariefkaart.

Meer weten over de prijsberekening? Lees de volledige nota.

Lees ook ‘Hoe wordt de prijs van een variabel energiecontract geïndexeerd?’