Variabele energieprijzen op uw afrekeningsfactuur

Hoe verdelen leveranciers uw energie-afname op jaarbasis over de maanden en kwartalen in uw afrekeningsfactuur?

Elk jaar ontvangt u een jaarafrekening. Een jaarafrekening gaat over het totale elektriciteits- en/of aardgasverbruik over een periode van ongeveer een jaar. In de loop van dat jaar kunnen energieprijzen schommelen. Hebt u een contract met een variabele prijs? Dan volgt die prijs de prijzen op de energiebeurzen. De prijzen op de energiebeurzen worden onder andere bepaald door vraag en aanbod (bv. seizoensschommelingen).

Voor vergoedingen op basis van uw verbruik (c€/kWh) gebeurt de verdeling van het jaarverbruik over de verschillende verbruiksperiodes doorgaans op basis van de in de markt vastgelegde verbruiksprofielen.

Verschillende verbruiksperiodes

U hebt niet het hele jaar door evenveel energie nodig. In de winter zal uw energieverbruik hoger liggen dan in de zomer, zeker wat betreft verwarming. Er zijn ook verschillen tussen week- en weekenddagen en de momenten in de loop van een dag.

Verbruiksprofielen

Voor de vergoedingen op basis van uw verbruik gebeurt de verdeling van uw energieverbruik over het jaar volgens verbruiksprofielen. Synergrid legt die verbruiksprofielen voor een bepaald jaar op voorhand vast. Dat doen ze op basis van historische gegevens. Ze houden rekening met de jaarkalender (weekdagen, weekends en feestdagen, brugdagen, uur van zonsopgang en -ondergang, enz.) en eventuele andere bepalende factoren, zoals klimaatinvloeden.

De verbruiksprofielen kennen aan elk kwartier (elektriciteit) en elk uur (aardgas) van een jaar een bepaald gewicht toe. Om die gewichten te bepalen, kijkt Synergrid naar het gemiddeld energieverbruik dat op dat moment verwacht wordt. Hoe hoger het gemiddeld verwacht energieverbruik, hoe hoger dat gewicht. Telt u alle gewichten over één jaar samen, dan is die som altijd gelijk aan 1.

Synthetische en reële lastprofielen

Tot en met 2021 bepaalden ‘synthetische lastprofielen’ (SLP’s) de verdeling. Vanaf 2022 zijn dat reële lastprofielen (RLP’s).
Hebt u exclusief nachttarief? Dan gebeurt de verdeling over het jaar nog volgens een SLP.

Gewichten per maand en per kwartaal

Bent u op zoek naar een overzicht van de totale gewichten per maand en per kwartaal? Hieronder geven we een overzicht van de totale gewichten per maand en per kwartaal die door RLP’s gegeven worden aan jaarverbruiken in 2023.

Wilt u weten welk profiel van toepassing is op uw situatie? Dat vraagt u best na bij uw leverancier.

Een voorbeeld

 • U hebt een gascontract met variabele prijs
 • Dat gascontract wordt op kwartaalbasis wordt geïndexeerd met de parameter TTF103.
 • Uw leverancier berekent de prijs voor uw energie-afname met deze formule: (TTF103 * 0,1 + 1) ct€/kWh.
 • Die prijs is exclusief btw.

Let op: het voorbeeld is fictief.

Afrekening

 • U krijgt een afrekeningsfactuur in de periode 4/01/2022 t.e.m. 28/12/2022
 • Uw totale gasverbruik in die periode was 17.000 kWh
 • Er zijn in totaal vier kwartalen in die periode. 
 • Voor elk kwartaal geldt een andere eenheidsprijs voor de variabele energieprijs:

Uw kent uw totaal gasverbruik. Dat verbruik verdeelt u over die kwartalen om de totale energiekost correct te kunnen berekenen.

Verdeling

 • Dat gebeurt in dit voorbeeld volgens het reëel lastprofiel RLP0N voor aardgas voor 2022. 
 • De verbruiksperiode van de factuur bevat maar een deel van het eerste en het vierde kwartaal van 2022. Daarom moet u niet rekenen met het totale RLP0N-gewicht van die kwartalen. Maar met het deel dat overeenkomt met de verbruiksperiode. 
 • Om het totale gasverbruik correct te verdelen, wordt de som van de RLP0N-gewichten teruggebracht tot 1: