Heffingen

Een deel van de energieprijs bestaat uit federale en Vlaamse heffingen. Het gaat hierbij om de:

 • Energiebijdrage: op elke verbruikte MWh aardgas en elektriciteit heft de federale overheid een energiebijdrage. Dit zijn de zogenaamde accijnzen op aardgas en elektriciteit.
   
 • Federale bijdrage: deze heffing dient onder andere om het Sociaal Energiefonds (dat wordt verdeeld onder de OCMW’s) en het fonds beschermde klanten te spijzen. Ook de werkingsmiddelen van de federale regulator CREG komen uit de federale bijdrage. De elektriciteitssector draagt via de federale heffing ook bij aan het Fonds Broeikasgassen (dat maatregelen financiert om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen) en aan het Denuclearisatiefonds.
   
 • Bijdrage Energiefonds (Vlaamse bijdrage): met het Energiefonds financiert de Vlaamse overheid mee haar energiebeleid. In het Energiedecreet is bepaald dat ze de middelen mag gebruiken voor:
  • de werkingskosten van de VREG
  • de openbaredienstverplichtingen (ODV) inzake energie
  • het sociaal energiebeleid
  • het beleid inzake het rationeel energiegebruik
  • het beleid inzake warmtekrachtkoppeling
  • het beleid inzake de hernieuwbare energiebronnen

De btw op aardgas en elektriciteit geldt voor alle componenten van de energiefactuur, uitgezonderd voor de federale bijdrage en de bijdrage energiefonds. In totaal heft de overheid zowel voor aardgas als voor elektriciteit (het verlaagd tarief van 6 procent is ondertussen opnieuw geschrapt) een btw van 21 procent.