Heffingen

Een deel van de energieprijs bestaat uit federale en Vlaamse heffingen. Het gaat om de:

Federale energiebijdrage

De energiebijdrage is een belasting of ‘gewone accijns’. U betaalt die per verbruikte kWh aardgas en elektriciteit.

 • Het bedrag per kWh verschilt voor aardgas en elektriciteit.
 • De bijdrage is dezelfde voor huishoudelijke en professionele afnemers.
 • Hebt u recht op het sociaal tarief? Dan betaalt u de bijdrage op de energie niet.

Federale bijzondere accijns

De bijzondere accijns is een belasting. U betaalt die per verbruikte kWh aardgas en elektriciteit.

 • U betaalt de bijzondere accijns vanaf 1 januari 2022.
 • De bedragen per kWh verschillen voor aardgas en elektriciteit.
 • De bedragen per kWh verschillen per verbruiksschijf:
  • Voor elektriciteit valt een verbruik tot 20.000 kWh/jaar in de onderste verbruiksschijf.
  • Voor aardgas is dat een verbruik tot 20.000.000 kWh/jaar.
 • De bijdrage verschilt voor huishoudelijke en professionele afnemers.

De bijzondere accijns vervangt onder meer de federale bijdrage. U betaalde die tot eind 2021. Voor elektriciteit houdt de bijzondere accijns ook een aantal kosten in die tot eind 2021 opgenomen waren in de tarieven voor transmissiekosten (in enkele toeslagen en openbare dienstverplichtingen).

Vlaamse bijdrage Energiefonds

De bijdrage Energiefonds is een belasting per afnamepunt van elektriciteit. De opbrengst gaat naar het Energiefonds. De Vlaamse Regering mag het Energiefonds gebruiken voor de uitvoering van het energiebeleid, meer specifiek voor de financiering van:  

 • de openbaredienstverplichtingen voor energie (ODV)
 • het sociaal energiebeleid
 • het beleid op vlak van rationeel energiegebruik
 • het beleid op vlak van warmte-krachtkoppeling
 • het beleid op vlak van de hernieuwbare energiebronnen
 • de werkingskosten van de VREG
 • energiegerelateerde kosten van de Vlaamse overheid.

De bijdrage verschilt voor de woning waarin u gedomicilieerd bent, een tweede verblijf en een onderneming. Hebt u recht op het sociaal tarief? Dan betaalt u de bijdrage Energiefonds niet.

Meer weten over de hoogte van de bijdrage? 

Btw

De btw op aardgas en elektriciteit geldt voor alle componenten van de energiefactuur, behalve voor de bijdrage Energiefonds. In totaal heft de overheid zowel voor aardgas als voor elektriciteit een btw van 21 procent.

Tijdelijke btw-verlaging op aardgas en elektriciteit voor gezinnen

De federale regering wil de hoge energieprijzen verlichten. Eén van de aangekondigde maatregelen is een tijdelijke btw-verlaging. Die btw-verlaging geldt voor: 

 • gas- en elektriciteitscontracten;
 • van gezinnen;
 • voor het elektriciteitsverbruik van maart tot en met december 2022;
 • en voor het aardgasverbruik van april tot en met december 2022;
 • gascontracten;
 • van ondernemingen;
 • voor het aardgasverbruik van augustus tot en met december 2022;

De btw bedraagt dan 6% in plaats van 21%.

Let op: In die periode schat de V-test® de volledige jaarprijs voor elektriciteits- en aardgascontracten voor gezinnen met een btw van 6%. Voor ondernemingen vermelden we het btw-bedrag uitgaande van een btw van 6% voor het jaarverbruik. Op uw jaarafrekening betaalt u enkel een btw van 6% in de periode van de tijdelijke btw-verlaging. Voor elektriciteit van gezinnen is dat van 1 maart tot en met december 2022, voor aardgas van gezinnen van april tot en met december 2022 en voor aardgas van ondernemingen van augustus tot en met december 2022. Neemt u buiten die periode elektriciteit en/of aardgas af? Dan rekent uw leverancier daarvoor 21% btw aan.

Waarom doen we dat?

De CREG stelt die werkwijze voor. Tot en met december 2022 gebruiken ook andere prijsvergelijkingswebsites 6% btw om de volledige jaarkost te schatten. Ook de energieleveranciers doen dat op hun websites. Zo vindt u als afnemer dezelfde info op: 

 • de tariefkaart van het product van uw keuze; 
 • de simulatoren op de websites van de leveranciers; 
 • in de V-test®.