Heffingen

Een deel van de energieprijs bestaat uit federale en Vlaamse heffingen. Het gaat om de:

Federale energiebijdrage

De energiebijdrage is een belasting of ‘gewone accijns’. U betaalt die per verbruikte kWh aardgas en elektriciteit.

 • Het bedrag per kWh verschilt voor aardgas en elektriciteit.
 • De bijdrage is dezelfde voor huishoudelijke en professionele afnemers.
 • Hebt u recht op het sociaal tarief? Dan betaalt u de bijdrage op de energie niet.

Federale bijzondere accijns

De bijzondere accijns is een belasting. U betaalt die per verbruikte kWh aardgas en elektriciteit.

 • U betaalt de bijzondere accijns vanaf 1 januari 2022.
 • De bedragen per kWh verschillen voor aardgas en elektriciteit.
 • De bedragen per kWh verschillen per verbruiksschijf.
 • De bijdrage verschilt voor huishoudelijke en professionele afnemers.

De bijzondere accijns vervangt onder meer de federale bijdrage. U betaalde die tot eind 2021. Voor elektriciteit houdt de bijzondere accijns ook een aantal kosten in die tot eind 2021 opgenomen waren in de tarieven voor transmissiekosten (in enkele toeslagen en openbare dienstverplichtingen).

Vlaamse bijdrage Energiefonds

De bijdrage Energiefonds is een belasting per afnamepunt van elektriciteit. De opbrengst gaat naar het Energiefonds. De Vlaamse Regering mag het Energiefonds gebruiken voor de uitvoering van het energiebeleid, meer specifiek voor de financiering van:  

 • de openbaredienstverplichtingen voor energie (ODV)
 • het sociaal energiebeleid
 • het beleid op vlak van rationeel energiegebruik
 • het beleid op vlak van warmte-krachtkoppeling
 • het beleid op vlak van de hernieuwbare energiebronnen
 • de werkingskosten van de VREG
 • energiegerelateerde kosten van de Vlaamse overheid.

De bijdrage verschilt voor de woning waarin u gedomicilieerd bent, een tweede verblijf en een onderneming. Hebt u recht op het sociaal tarief? Dan betaalt u de bijdrage Energiefonds niet.

Meer weten over de hoogte van de bijdrage? 

Btw

De btw op aardgas en elektriciteit voor gezinnen geldt voor alle componenten van de energiefactuur, behalve voor de bijdrage Energiefonds. In totaal heft de overheid zowel voor aardgas als voor elektriciteit een btw van 6 procent.

In totaal heft de overheid voor bedrijven een btw van 21 procent voor elektriciteit en aardgas