Heffingen

Op de energiefactuur staan ook een aantal heffingen die worden bepaald door de federale en de Vlaamse overheid. Het bedrag wordt door uw energieleverancier gefactureerd. Hij stort deze door aan de overheid.

  • Energiebijdrage
  • Federale bijdrage
  • Bijdrage energiefonds

Energiebijdrage en Federale bijdrage (federaal)

Meer informatie over deze heffingen vindt u op www.creg.be onder de rubrieken

Vlaamse energieheffing (Vlaams) 

Voor meer informatie over de Vlaamse energieheffing verwijzen we naar de website van de Vlaamse belastingdienst, http://belastingen.vlaanderen.be/energieheffing.

Heeft u een vraag over dit onderwerp?

Contacteer uw leverancier. U vindt de contactgegevens op uw facturen.

Hebt u een klacht tegen uw leverancier en/of netbeheerder?

Dan moet u uw leverancier en/of netbeheerder hierover schriftelijk (via e-mail of per brief) contacteren. Gaat u niet akkoord met het antwoord? Dan kunt u bij de federale Ombudsdienst voor Energie terecht om uw klacht te behandelen. De voorwaarden voor het indienen van een klacht vindt u op de website van de Ombudsdienst voor Energie.

Ombudsdienst voor Energie
Koning Albert II - Laan 8 bus 6
1000 Brussel
Tel. 02/211.10.60
Fax 02/211.10.69
www.ombudsmanenergie.be

Vreg is de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt
Heeft u een vraag? Mail of bel 1700