Evolutie energieprijzen en distributienettarieven

Energiefactuur gezin

Energiefactuur bedrijf

Impact ODV (openbaredienstverplichtingen) op de energiefactuur

Infografieken evolutie

Gezin elektriciteit

Gezin aardgas

KMO elektriciteit

KMO aardgas

Hoeveel kost 1 kWh elektriciteit en aardgas?

Eenheidsprijzen (particulieren)
Eenheidsprijzen (bedrijven)

Elektriciteit - in Vlaanderen heeft

  • 8% van de huishoudelijke elektriciteitsklanten een verbruik dat overeenstemt met het Europese referentieprofiel Da
  • 17% heeft een verbruik van 1.200 kWh (Europees referentieprofiel Db)
  • 42% van de huishoudelijke elektriciteitsklanten een verbruik dat overeenstemt met het Europese referentieprofiel Dc
  • 18% heeft een verbruik van 3.500 kWh (Europees referentieprofiel Dc1)
  • 8% heeft een verbruik van 3.600 kWh dag en 3.900 kWh nacht (Europees referentieprofiel Dd)
  • 4% van de klanten een verbruik dat overeenstemt met het Europese referentieprofiel De

Aardgas - in Vlaanderen heeft

  • 8% van de huishoudelijke aardgasklanten een verbruik dat overeenstemt met het Europese referentieprofiel D1 
  • 41% heeft een verbruik van 23.260 kWh (Europees referentieprofiel D3)

Hoe evolueren de energieprijzen van gezinnen en bedrijven in Vlaanderen?

Daarnaast publiceren we jaarlijks een marktrapport en marktmonitor waarin u onder meer de evolutie van de elektriciteits- en aardgasprijzen van zowel gezinnen als KMO’s terugvindt.

Naar wie gaan mijn centen? Verdeling energiefactuur over de verschillende componenten

De samenstelling van de energiefactuur van een gezin (elektriciteit), gebaseerd op een verbruik van 3.500 kWh (dag: 1.600 kWh, nacht: 1.900 kWh), Dc

Uw energiefactuur bestaat uit
(cijfers van november 2020):
% Bedrag

Energiekost m.u.v. Kosten GS en Kosten WKK

28,47%

255,49 euro

Kosten GS

8,06%

72,36 euro

Kosten WKK

1,19%

10,71 euro

Distributie - Netbeheer

17,85%

160,19 euro

Distributie - ODV en toeslagen

17,29%

155,16 euro

Transmissie - Netbeheer

3,68%

33,04 euro

Transmissie - Toeslagen

3,68%

33,03 euro

Heffingen - fed. bijdr.

1,24%

11,13 euro

Heffingen - energiebijdrage

0,91%

8,16 euro

Heffingen - Bijdrage Energiefonds

0,58%

5,16 euro

Btw

17,04%

152,91 euro


De samenstelling van de energiefactuur van een gezin (aardgas), gebaseerd op een verbruik van 23.260 kWh, D3

Uw energiefactuur bestaat uit
(cijfers van november 2020):
% Bedrag

Energiekost 

50,36%

506,63 euro

Distributie - Netbeheer

22,65%

227,85 euro

Distributie - ODV en Toeslagen

2,42%

24,35 euro

Transport

3,47%

34,89 euro

Heffingen - fed. bijdr.

1,74%

17,48 euro

Heffingen - energiebijdrage

2,31%

23,21 euro

Btw

17,05%

171,56 euro

 

De samenstelling van de energiefactuur van een bedrijf (elektriciteit), gebaseerd op een verbruik van 50.000 kWh, een aansluitingsvermogen kleiner dan 56 kVA met jaarlijkse meteropname op laagspanning, Ib

Uw energiefactuur bestaat uit
(cijfers van november 2020):
% Bedrag

Energiekost m.u.v. Kosten GS en Kosten WKK

31,56%

3.298,26 euro

Kosten GS

9,88%

1.032,42 euro

Kosten WKK

1,43%

149,91 euro

Distributie - Netbeheer

23,76%

2.482,82 euro

Distributie - ODV en toeslagen

21,42%

2.237,87 euro

Transmissie - Netbeheer

4,59%

479,25 euro

Transmissie - Toeslagen

4,13%

431,34 euro

Heffingen - fed. bijdr.

1,38%

144,71 euro

Heffingen - energiebijdrage

0,92% 

96,31 euro

Heffingen - Bijdrage Energiefonds

0,93%

97,08 euro


De samenstelling van de energiefactuur van een bedrijf (aardgas), gebaseerd op een verbruik van 116.280 kWh, I1 

Uw energiefactuur bestaat uit
(cijfers van november 2020):
% Bedrag
Energiekost

65,06%

2.560,06 euro

Distributie - Netbeheer

22,37%

880,17 euro

Distributie - ODV en toeslagen

2,96%

116,65 euro

Transport

4,43%

174,42 euro

Heffingen - fed. bijdr.

2,22%

87,36 euro

Heffingen - energiebijdrage

2,95%

116,02 euro

Samenstelling distributienettarieven 

Hoeveel kan een gezin en kmo besparen?

Prijsverschil voor een gezin tussen de gemiddelde en goedkoopste elektriciteits- en aardgasleverancier

 Totale besparing november 2020 = 457,11 euro

Elektriciteit 133,41 euro*
Aardgas 323,70 euro

* We gaan ervan uit dat de huishoudelijke afnemers gedomicilieerd zijn op hun afname-adres en dus het verlaagde tarief voor de Bijdrage Energiefonds betalen.

Prijsverschil voor een kmo tussen de gemiddelde en goedkoopste elektriciteits- en aardgasleverancier

Totale besparing november 2020 = 2.392,45  euro

Elektriciteit 1.148,91 euro
Aardgas 1.243,54 euro

Op 31 januari 2019 publiceerden we een studie over een internationale vergelijking van de elektriciteits- en aardgasdistributienettarieven en de totale energiefactuur in de jaren 2014-2018.

Meer lezen