Jaarafrekening

Hebt u een klassieke meter? Of hebt u een digitale meter en kiest u voor een jaarafrekening? Dan ontvangt u elk jaar rond hetzelfde moment uw afrekening (tenzij u verhuist).  U betaalt voor de energie die u het voorbije jaar verbruikte.

Uw afrekening vermeldt welk volume u hebt verbruikt in de periode vermeld op de afrekening (ongeveer een jaar). Dat bepaalt hoeveel u betaalt voor uw energie. Is het bedrag van uw jaarafrekening hoger dan de voorschotten die u het afgelopen jaar al betaalde? Dan moet u bijbetalen. Is uw jaarafrekening lager dan de voorschotten die u het afgelopen jaar al betaalde? Dan krijgt u geld terug. 

Hebt u een variabel contract? Dan volgt dat contract de prijzen op de energiebeurzen. De prijs verandert dan per maand of per kwartaal. Uw leverancier verdeelt uw jaarverbruik over de maanden en kwartalen in uw afrekening volgens vooraf vastgelegde verbruiksprofielen. Op deze pagina leest u daarover meer.

Uw jaarafrekening geeft een overzicht van de verschillende onderdelen die samen de energieprijs bepalen. Welke verschillende onderdelen vindt u op uw afrekening?

Meterstand

Hebt u een klassieke meter? Dan geeft uw jaarafrekening telkens twee meterstanden weer voor zowel aardgas als elektriciteit: de meterstanden waarmee de vorige jaarafrekening werd afgesloten, en de meterstanden die u of de meteropnemer doorgaf aan uw netbeheerder.

Hebt u een digitale meter ? Dan geeft uw jaarafrekening uw verbruikt volume weer. U hoeft geen meterstand meer door te geven. Die wordt automatisch uitgelezen.

Elektriciteitsverbruik

Uw afrekening vermeldt welk volume u hebt verbruikt op een jaar tijd. Hebt u een dag- en nachtmeter? Dan maakt uw energieleverancier op uw factuur een onderscheid tussen verbruik tijdens de piekuren (dag) en de daluren (nacht en weekend). Zo krijgt u ook meteen een inzicht in uw verbruik en ziet u de verhouding tussen ‘goedkopere’ en ‘duurdere’ elektriciteit. Elektriciteitsverbruik wordt altijd gemeten en uitgedrukt in kWh.

Aardgasverbruik

Uw afrekening vermeldt welk volume u hebt verbruikt op een jaar tijd. Voor aardgas is er geen onderscheid tussen piek- en daluren. Er geldt slechts één tarief.

Het aardgasverbruik wordt gemeten in m3, en nadien omgezet naar kWh. De omrekenfactor die uw leverancier hiervoor gebruikt (bv 10,0000 kWh/m3), staat ook vermeld op uw jaarfactuur.

Energiekost

De energiekost is het deel van uw factuur dat rechtstreeks naar uw energieleverancier gaat. De leveranciers bepalen de energiekost zelf, ze hangt samen met uw keuze van energieleverancier. De energiekost kan dus – in tegenstelling tot de andere componenten van uw energiefactuur – (grondig) verschillen van leverancier tot leverancier. Uw aardgas- en elektriciteitsverbruik zullen zwaar doorwegen in de energiekost.

Nettarieven

De nettarieven zijn de tarieven die u betaalt om energie tot bij u thuis of tot bij uw bedrijf te krijgen. De bedragen variëren van netbeheerder tot netbeheerder, en verschillen dus van regio tot regio. Om te vermijden dat u teveel verschillende energiefacturen krijgt, is het uw leverancier die de nettarieven factureert en doorstort.

Er bestaan drie verschillende nettarieven: distributienettarieven, transmissietarieven en transporttarieven.

Heffingen

De federale overheid en de Vlaamse overheid heffen een aantal belastingen op uw energie:  

  • de energiebijdrage,  

  • de bijzondere accijns en  

  • de bijdrage Energiefonds.  

Uw leverancier factureert die en stort ze door aan de overheid. U betaalt ook 6 procent btw op uw energiefactuur, behalve op de bijdrage Energiefonds. 
Enkel bedrijven betalen nog 21% btw op elektriciteit. 

Totaal

Helemaal onderaan de jaarafrekening staat het totaalbedrag. De optelsom van de energiekost, de nettarieven en de heffingen geeft weer voor hoeveel geld u energie hebt verbruikt tussen uw twee meteropnames. Het is dit bedrag dat uw leverancier naast het totaal van uw voorschotfacturen zal leggen om te bepalen of u moet bijbetalen of geld teruggestort krijgt.

Afrekening aardgas en elektriciteit

Hebt u één leverancier voor aardgas en elektriciteit? Dan ontvangt u één jaarafrekening. Hebt u twee verschillende leveranciers voor aardgas en elektriciteit? Dan ontvangt u twee afrekeningen.

Meer weten over maandafrekening?

Maandafrekening

Het verschil tussen jaar- en maandafrekening op een rij?

Verschil jaar- en maandafrekening