Jaarafrekening

Elk jaar rond dezelfde periode (als u op hetzelfde adres blijft wonen tenminste) krijgt u een jaarafrekening van uw energieleverancier(s). Die jaarafrekening of eindafrekening is het verschil tussen twee meterstanden, brengt uw verbruik over een heel jaar in kaart en zal bepalen hoeveel u betaalt voor uw energie.

Als u meer energie verbruikte dan de aardgas en de elektriciteit waar u al voorschotten voor betaalde, moet u bijbetalen. Als uw jaarafrekening lager ligt dan de voorschotten die u het afgelopen jaar al betaalde, krijgt u geld terug.

Uw jaarafrekening geeft een overzichtelijk beeld van de verschillende factoren die samen de energieprijs bepalen. We overlopen de verschillende onderdelen van uw jaarfactuur.

Afrekening aardgas en elektriciteit

Als u één leverancier hebt voor aardgas en elektriciteit ontvangt u één jaarafrekening.
Als u twee verschillende leveranciers hebt voor aardgas en elektriciteit zal u twee jaarafrekeningen – en ook telkens twee voorschotfacturen – ontvangen.

Meterstand

Uw jaarafrekening zal telkens twee meterstanden weergeven voor zowel aardgas als elektriciteit: de meterstanden waarmee de vorige jaarafrekening werd afgesloten, en de meterstand die u of de meteropnemer doorgaf aan uw netbeheerder.

In deze voorbeeldfactuur zit er precies één jaar tussen beide meterstanden. In de praktijk zal dat meestal niet het geval zijn, en zullen de data van beide meterstanden een beetje van elkaar afwijken. Uw jaarafrekening zal dus meestal gaan over een periode van iets minder of iets meer dan een jaar.

Elektriciteitsverbruik

Uw totale elektriciteitsverbruik over de periode van circa een jaar staat bovenaan uw jaarfactuur vermeld. Als u een dag- en nachtmeter hebt, zal uw energieleverancier op uw factuur een onderscheid maken tussen verbruik tijdens de piekuren (dag) en de daluren (nacht en weekend). Zo krijgt u ook meteen een inzicht in uw verbruik, en ziet u de verhouding tussen ‘goedkopere’ en ‘duurdere’ elektriciteit.

Elektriciteitsverbruik wordt altijd gemeten en uitgedrukt in kWh.

Aardgasverbruik

Uw totale aardgasverbruik over de periode van circa een jaar staat bovenaan uw jaarfactuur vermeld. Voor aardgas is er geen onderscheid tussen piek- en daluren, en geldt slechts één tarief.

Het aardgasverbruik wordt gemeten in m3, en nadien omgezet naar kWh. De omrekenfactor die uw leverancier hiervoor gebruikt (bv 10,0000 kWh/m3), staat ook vermeld op uw jaarfactuur.

Energiekost

De energiekost is het deel van uw factuur dat rechtstreeks naar uw energieleverancier gaat. De kosten voor het verbruik van aardgas en elektriciteit – de zogenaamde ‘energiecomponent’ – wegen het zwaarst door. Die kosten kunnen vast of variabel zijn. Naast de rechtstreekse energiekosten rekenen leveranciers ook nog een jaarlijkse- of vaste vergoeding aan, een soort van abonnementskost.

Nettarieven

De nettarieven zijn de tarieven die u betaalt om energie tot bij u thuis of tot bij uw onderneming of organisatie te krijgen. De precieze bedragen variëren van netbeheerder tot netbeheerder, en hangen dus af van waar u woont of gevestigd bent. Er bestaan drie verschillende nettarieven: distributienettarieven, transmissietarieven en transporttarieven.

Heffingen

De federale overheid en de Vlaamse overheid heffen ook een aantal belastingen op uw energie: de federale energiebijdrage, de federale bijzondere accijns en de Vlaamse bijdrage energiefonds. Uw leverancier factureert die en stort ze door aan de overheid. U betaalt ook btw op uw energiefactuur.

Totaal

Helemaal onderaan de jaarafrekening staat het totaalbedrag. De optelsom van de energiekost, de nettarieven en de heffingen - met telkens 21% btw - geeft weer voor hoeveel geld u energie hebt verbruikt tussen uw twee meteropnames. Het is dit bedrag dat uw leverancier naast het totaal van uw voorschotfacturen zal leggen om te bepalen of u moet bijbetalen of geld teruggestort krijgt.

Let op, er is geen btw op heffingen, enkel op de energiekost en de nettarieven.