Betwisting meterstanden op uw factuur

Uw leverancier krijgt de meterstanden van uw netbeheerder. Als u klacht indient, zal uw leverancier aan de netbeheerder vragen om de meterstanden na te kijken en eventueel aan te passen. Er bestaan verschillende scenario’s:

  • Als uw netbeheerder zelf de betwiste meterstand heeft opgenomen, kunt u een nieuwe opname vragen. Blijkt dat de meterstanden toch correct zijn, dan draait u op voor de extra kosten. Anders betaalt de netbeheerder.
  • Als u zelf de betwiste meterstand hebt doorgegeven aan uw netbeheerder of leverancier, kunt u de correcte meterstand opnieuw aan de netbeheerder bezorgen (per telefoon, brief of e-mail).
  • Als uw netbeheerder de betwiste meterstand heeft geschat, kunt u hem zelf de meterstand doorgeven per telefonisch, brief of e-mail.
  • Als u vermoedt dat uw meter defect is, kunt u aan uw netbeheerder vragen om de meter te komen nakijken. Blijkt dat de meter stuk is, dan betaalt uw netbeheerder de kosten voor het bezoek. Anders betaalt u.

U kan uw meterstanden niet betwisten in het geval dat:

  • u niet gereageerd hebt op een meteropnamekaart;
  • u bij uw verhuizing geen meterstanden hebt doorgegeven.

Foute meterstanden moeten gecorrigeerd worden, eventueel aan de hand van een herschatting.

Betwistingen van het gasverbruik zijn soms te wijten aan de omzetting van kubieke meter (m³) naar kWh. Deze omzettingsfactor wordt bepaald door uw netbeheerder en doorgegeven aan uw leverancier.

Heeft u een vraag over dit onderwerp?

Contacteer uw leverancier. U vindt de contactgegevens op uw facturen.

Hebt u een klacht tegen uw leverancier en/of netbeheerder?

Dan moet u uw leverancier en/of netbeheerder hierover schriftelijk (via e-mail of per brief) contacteren. Gaat u niet akkoord met het antwoord? Dan kunt u bij de federale Ombudsdienst voor Energie terecht om uw klacht te behandelen. De voorwaarden voor het indienen van een klacht vindt u op de website van de Ombudsdienst voor Energie.

Ombudsdienst voor Energie
Koning Albert II - Laan 8 bus 6
1000 Brussel
Tel. 02/211.10.60
Fax 02/211.10.69
www.ombudsmanenergie.be

Vreg is de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt
Heeft u een vraag? Mail of bel 1700