Informatie voor verhuurders

De huidige huurder vertrekt en er is nog geen nieuwe huurder

Op het ogenblik dat de huidige huurder de woning verlaat en er nog geen nieuwe huurder is, bent u verantwoordelijk voor het tussentijds verbruik. U moet een leegstandscontract met een leverancier afsluiten en u moet samen met de huidige huurder 2 energieovernamedocumenten (een exemplaar voor u, een exemplaar voor de huurder) invullen en ondertekenen. Zowel u als de huurder moet de gegevens van het energieovernamedocument binnen 30 dagen na verhuizing aan uw respectievelijke leverancier bezorgen.

De huidige huurder vertrekt en er is onmiddellijk een nieuwe huurder

Op het ogenblik dat de huidige huurder de woning verlaat en er aansluitend een nieuwe huurder is, moeten zij samen 2 energieovernamedocumenten (een exemplaar voor de huidige huurder, een exemplaar voor de nieuwe huurder) invullen en ondertekenen. Zij moeten de gegevens van het energieovernamedocument binnen 30 dagen na verhuizing aan hun respectievelijke leverancier bezorgen.

Leegstand

In geval van leegstand van de huurwoning moet u er ook op toezien dat u een contract met een leverancier tekent.  Als verhuurder bent u verantwoordelijk voor het energieverbruik in de periode tussen de vorige en de nieuwe huurder. U moet een (leegstands)contract afsluiten met een energieleverancier. Dit is een contract aan leegstandstarief. Meestal gaat het om een gewoon elektriciteitscontract waarbij u een lager voorschot betaalt. 

U vult best ook energieovernamedocumenten in met de vorige huurder (bij vertrek) en de nieuwe huurder (bij aankomst).  Mocht er nadien een betwisting van de meterstanden zijn, gelden de door beide partijen ondertekende formulieren als bewijs. Sommige leveranciers bieden gunstige contracten aan voor woningen die tijdelijk onbewoond blijven. Contacteer uw energieleverancier voor meer informatie. Als u dit geregeld hebt, bent u niet verantwoordelijk voor het verbruik van uw huurders.

Heeft u een vraag over dit onderwerp?

Contacteer uw leverancier. U vindt de contactgegevens op uw facturen.

Hebt u een klacht tegen uw leverancier en/of netbeheerder?

Dan moet u uw leverancier en/of netbeheerder hierover schriftelijk (via e-mail of per brief) contacteren. Gaat u niet akkoord met het antwoord? Dan kunt u bij de federale Ombudsdienst voor Energie terecht om uw klacht te behandelen. De voorwaarden voor het indienen van een klacht vindt u op de website van de Ombudsdienst voor Energie.

Ombudsdienst voor Energie
Koning Albert II - Laan 8 bus 6
1000 Brussel
Tel. 02/211.10.60
Fax 02/211.10.69
www.ombudsmanenergie.be

Vreg is de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt
Heeft u een vraag? Mail of bel 1700