Gebruik van garanties van oorsprong

Maandelijkse inlevering van garanties van oorsprong - Groencheck

Elektriciteitsleveranciers die elektriciteit leveren aan eindafnemers als zijnde elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen
(" groene stroom ") of uit kwalitatieve WKK , moeten maandelijks een overeenkomstige hoeveelheid garanties van oorsprong (GOs) als bewijsstuk voorleggen aan de VREG.

Hoe wordt het aantal voor te leggen GOs bepaald?

Maandelijks bezorgen de leveranciers ons een lijst van alle afnamepunten waarop ze groene of kwalitatieve WKK-stroom verkochten. De netbeheerders vullen aan hoeveel elektriciteit in de voorbije maand op elke van deze punten werd verbruikt. Op basis daarvan berekenen we het aantal voor te leggen GOs; per 1.000 kWh verbruikte groene of kwalitatieve WKK-stroom moet 1 GO worden voorgelegd.

Controleer uw leverancier met de Groencheck

Via de Groencheck kan een afnemer van groene stroom controleren of zijn leverancier effectief GOs inleverde voor het elektriciteitsverbruik op zijn individuele afnamepunt.

Jaarlijkse brandstofmix

De VREG publiceert jaarlijks een rapport over de oorsprong van de elektriciteit die tijdens het voorbije jaar in Vlaanderen geleverd werd, per leverancier en per product. Deze jaarlijkse brandstofmix moet verplicht vermeld worden op de elektriciteitsfactuur.

Voor het aandeel uit hernieuwbare energiebronnen in deze jaarlijkse brandstofmix baseren we ons op het aantal groene GOs dat in totaal werd voorgelegd voor alle inleverperiodes van het voorbije jaar. Ook voor het gedeelte afkomstig uit kwalitatieve WKK, worden WKK-GOs ingeleverd.

Voor het aandeel elektriciteit uit fossiele en nucleaire energiebronnen baseert de leverancier zich op het productiepark van de producenten waarvan hij vorig jaar elektriciteit kocht. Als hij dat niet kent, omdat hij de elektriciteit bijvoorbeeld op een beurs kocht, gebruikt hij het percentage fossiele en nucleaire energiebronnen uit de Belgische residuele mix. Deze residuele mix bevat de herkomst van niet-getraceerde stroom en wordt per land apart berekend door AIB. Meer uitleg over de berekening van de residuele mix staat in het brandstofmixrapport.

Een visuele samenvatting van de meest recente brandstofmix vindt u bij onze cijfers en statistieken over groene stroom en WKK, in deze infografiek. De brandstofmixrapporten van de voorbije jaren vindt u in onze Documentendatabank.

Herkomstvergelijker

Via de Herkomstvergelijker kan u nagaan uit welke landen en energiebronnen de stroom afkomstig is die een bepaalde leverancier vorig jaar aanbood. U kan dit per contract bekijken of een vergelijking maken tussen verschillende leveranciers en verschillende contracten. De gebruikte gegevens komen uit het Brandstofmixrapport.