Distributienettarieven elektriciteit en aardgas 2020

De VREG heeft op 16 december 2019 de distributienettarieven voor elektriciteit en aardgas voor Vlaanderen goedgekeurd voor de periode vanaf 1 januari 2020 t.e.m. 31 december 2020.

ELEKTRICITEIT:
Hieronder vindt u een overzicht van zowel de periodieke als niet-periodieke (incl. tarieven voor projecten en verkavelingen) distributienettarieven voor de gereguleerde activiteit elektriciteit

GAS:
Hieronder vindt u een overzicht van zowel de periodieke als niet-periodieke (incl. tarieven voor projecten en verkavelingen) distributienettarieven voor de gereguleerde activiteit aardgas. 

Distributienettarieven van 01.01.2020 t.e.m. 31.12.2020

  Elektriciteit Aardgas

Netbeheerder

Periodiek

Niet-periodiek

(incl. projecten)

Periodiek

Niet-periodiek

(incl. projecten)

FLUVIUS ANTWERPEN (*)

Excel      PDF

PDF

Excel     PDF

PDF

FLUVIUS LIMBURG

Excel     PDF

PDF

Excel     PDF

PDF

FLUVIUS WEST

Excel     PDF PDF Excel     PDF PDF

GASELWEST

Excel      PDF

PDF

Excel     PDF

PDF

IMEWO

Excel      PDF

PDF

Excel     PDF

PDF

INTERGEM

Excel      PDF

PDF

Excel     PDF

PDF

IVEKA (*)

Excel      PDF

PDF

Excel     PDF

PDF

IVERLEK

Excel      PDF

PDF

Excel     PDF

PDF

SIBELGAS

Excel      PDF

PDF

Excel     PDF

PDF

PBE

Excel      PDF

PDF NVT NVT

ENEXIS (INTERGAS ENERGIE BV)

NVT Goedgekeurd door ACM 
(Nederlandse regulator)

* Conform de beslissingen van de VREG van 28 januari 2020 stapten de gemeenten Malle, Ranst, Wommelgem en Zoersel over van Iveka naar Fluvius Antwerpen. De VREG houdt in deze tarieflijsten rekening met deze overstap en past tegelijk een overgangsmaatregel toe teneinde deze gemeenten toe te laten om hun originele tarieven van Iveka te behouden. 

Historiek goedkeuringsprocedure tariefvoorstellen

De VREG besliste op 8 oktober 2019 over de vaststelling van het toegelaten inkomen van de elektriciteits- en aardgasdistributienetbeheerders uit hun periodieke distributienettarieven 2020 volgens de tariefmethodologie 2017-2020: beslissingen. Een bespreking van de toegelaten inkomsten uit de periodieke distributienettarieven 2020 en een vergelijking met de bedragen van 2019 vindt u in deze nota.

De berekening van het toegelaten inkomen van de distributienetbeheerder uit zijn periodieke nettarieven in 2020 m.b.t. zijn endogene kosten:

De berekening van het toegelaten inkomen van de distributienetbeheerder uit zijn periodieke nettarieven in 2020 m.b.t. zijn exogene kosten:

U vindt hieronder de opeenvolgende stappen in het goedkeuringsproces voor de tariefvoorstellen.

klik hier voor laatste update

Datum

Gebeurtenis

Update verwacht
16/09/2019

VREG en Fluvius System Operator (hieronder afgekort als “Fluvius”) bereiken een akkoord over de procedure indiening en goedkeuring tariefvoorstellen distributienettarieven 2020.

/
 01/10/2019

Fluvius dient namens de distributienetbeheerders waarvoor zij optreedt als werkmaatschappij het eerste tariefvoorstel voor de niet-periodieke distributienettarieven 2020 in.

/
08/10/2019 VREG beslist over het toegelaten inkomen 2020 van de distributienetbeheerders uit hun periodieke nettarieven en deelt dit per brief mee aan ieder van hen. /
14/10/2019 VREG maakt zijn vragen en opmerkingen over aan Fluvius m.b.t. het eerste tariefvoorstel voor de niet-periodieke distributienettarieven 2020 /
29/10/2019 Fluvius dient het tweede tariefvoorstel in van de niet-periodieke distributienettarieven 2020 /
31/10/2019 VREG maakt zijn vragen en opmerkingen over aan Fluvius m.b.t. het tweede tariefvoorstel voor de niet-periodieke distributienettarieven 2020 /
05/11/2019 Fluvius dient het eerste tariefvoorstel in van de periodieke distributienettarieven elek. en gas 2020 /
14/11/2019             VREG maakt zijn vragen en opmerkingen over aan Fluvius m.b.t. het eerste tariefvoorstel voor de periodieke distributienettarieven elek. en gas 2020 /
15/11/2019 Fluvius dient het derde tariefvoorstel in van de niet-periodieke distributienettarieven elek. en gas 2020       /
21/11/2019 VREG maakt zijn vragen en opmerkingen over aan Fluvius m.b.t. het derde tariefvoorstel voor de niet-periodieke distributienettarieven elek. en gas 2020     /
29/11/2019

Fluvius dient het tweede tariefvoorstel in van de periodieke distributienettarieven elek. en gas 2020

 
03/12/2019 VREG maakt zijn vragen en opmerkingen over aan Fluvius m.b.t. het tweede tariefvoorstel voor de periodieke distributienettarieven elek. en gas 2020    
05/12/2019 Fluvius dient het vierde tariefvoorstel in van de niet-periodieke distributienettarieven elek. en gas 2020  
06/12/2019 VREG maakt zijn vragen en bemerkingen over aan Fluvius m.b.t. het vierde tariefvoorstel voor de niet-periodieke distributienettarieven elek. en gas 2020 z.s.m. 
06/12/2019

Fluvius dient het derde tariefvoorstel in van de periodieke distributienettarieven elek. en gas 2020

z.s.m.
10/12/2019 Fluvius dient het vijfde en laatste tariefvoorstel in van de niet-periodieke distributienettarieven elek. en gas 2020  
10/12/2019 VREG maakt zijn vragen en opmerkingen over aan Fluvius m.b.t. het derde tariefvoorstel voor de periodieke distributienettarieven elek. en gas 2020  
11/12/2019 Fluvius dient het vierde en laatste tariefvoorstel in van de periodieke distributienettarieven elek. en gas 2020  
11/03/2020 Fluvius dient aanvraag in tot wijziging van de niet-periodieke distributienettarieven elek. 2020   
17/03/2020 Fluvius dient het eerste tariefvoorstel in tot wijziging van de niet-periodieke distributienettarieven elek. 2020  
19/03/2020 VREG maakt zijn vragen en opmerkingen over aan Fluvius m.b.t. het eerste tariefvoorstel tot wijziging van de niet-periodieke distributienettarieven elek. 2020  


23/03/2020

 

Fluvius dient het tweede en laatste tariefvoorstel in tot wijziging van de niet-periodieke distributienettarieven elek. 2020