Garanties van oorsprong

Toekenning van garanties van oorsprong

Handel in garanties van oorsprong uitgereikt voor elektriciteitsproductie uit hernieuwbare energiebronnen of uit WKK
(Excel) (Infografiek)

Handel in garanties van oorsprong

Aantal bilateraal verhandelde GO’s groene stroom en WKK en gemiddelde maandprijs, import en export van GO’s groene stroom
(Excel) (Infografiek)

Vreg is de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt
Heeft u een vraag? Mail of bel 1700