Documentendatabank

Geavanceerd zoeken

Publicatiedatum:
Nummer Inhoud Datum Type Thema Subthema
BESL-2003-61 Beslissing van 5 september 2003 tot vaststelling dat de CVBA Iveka voldoet aan de voorwaarden van afdeling IV van hoofdstuk II van het besluit van 15 juni 2001 met betrekking tot de distributienetbeheerders voor elektriciteit 04/09/2003 Beslissing Netbeheerders Aanwijzing netbeheerder
BESL-2003-60 Beslissing van 5 september 2003 tot vaststelling dat de CVBA Intergem voldoet aan de voorwaarden van afdeling IV van hoofdstuk II van het besluit van 15 juni 2001 met betrekking tot de distributienetbeheerders voor elektriciteit 04/09/2003 Beslissing Netbeheerders Aanwijzing netbeheerder
BESL-2003-59 Beslissing van 5 september 2003 tot vaststelling dat de CVBA Imewo voldoet aan de voorwaarden van afdeling IV van hoofdstuk II van het besluit van 15 juni 2001 met betrekking tot de distributienetbeheerders voor elektriciteit 04/09/2003 Beslissing Netbeheerders Aanwijzing netbeheerder
BESL-2003-58

Vaststelling dat de CVBA IMEA voldoet aan de voorwaarden van afdeling IV van hoofdstuk II van het besluit van 15 juni 2001 met betrekking tot de
distributienetbeheerders voor elektriciteit.

04/09/2003 Beslissing Netbeheerders Aanwijzing netbeheerder
BESL-2003-57 Beslissing van 5 september 2003 tot vaststelling dat de CVBA Gaselwest voldoet aan de voorwaarden van afdeling IV van hoofdstuk II van het besluit van 15 juni 2001 met betrekking tot de distributienetbeheerders voor elektriciteit 04/09/2003 Beslissing Netbeheerders Aanwijzing netbeheerder
ADV-2003-6 Ontwerpbesluit van de Vlaamse regering inzake de bevordering van de elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen. 14/08/2003 Advies Groene stroom/WKK Groene stroom/WKK
RAPP-2003-05 De Vlaamse elektriciteits- en gasmarkt tijdens het eerste en tweede kwartaal van 2003 (vijfde marktrapport). 12/08/2003 Rapport Marktwerking Marktrapport
RAPP-2003-04 Switchgedrag van aardgasklanten in Vlaanderen n.a.v. de vrijmaking op 1 januari 2003. 18/07/2003 Rapport Marktwerking Marktrapport
BESL-2003-49 De toekenning van een leveringsvergunning voor aardgas aan ENECO Energie Levering B.V. 03/07/2003 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning
BESL-2003-45 Het aanbieden van offertes voor de levering van elektriciteit en/of aardgas zonder in het bezit te zijn van een leveringsvergunning 30/06/2003 Beslissing Marktwerking Andere
BESL-2003-43

De toekenning van een leveringsvergunning voor aardgas aan Intergas NV (gewijzigd door de beslissing van de VREG van 9 maart 2004 ingevolge een statutaire naamswijziging van de vergunninghouder en hernieuwd op 29 september 2005 via BESL-2005-58)

23/06/2003 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning
RAPP-2003-03 Switchgedrag van elektriciteitsklanten in Vlaanderen n.a.v. de vrijmaking op 1 januari 2003. 20/06/2003 Rapport Marktwerking Marktrapport
BESL-2003-42 De goedkeuring van de categorieën van afnemers en de aan deze categorieën toegekende belastingsprofielen, zoals bedoeld in artikel 3.1.1 van het Technisch Reglement Distributie Gas (opgeheven door BESL-2004-11). 16/06/2003 Beslissing Marktwerking Synthetische Lastprofielen
BESL-2003-38 De toekenning van een leveringsvergunning voor elektriciteit aan City Power NV (opgeheven en vervangen door BESL-2004-55 op 07/09/2004) 09/06/2003 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning
BESL-2003-37 De klacht van Nuon Belgium NV tegen de distributienetbeheerders wegens schending van de artikelen 3.7.2 en 3.8.1 van de Meetcode van het Technisch Reglement Distributie Elektriciteit 02/06/2003 Beslissing Marktwerking Technisch Reglement
BESL-2003-44 De noodleverancierregeling die door de VREG zal toegepast worden ingeval een elektriciteits- en/of aardgasleverancier zijn verplichtingen niet meer nakomt (vervangt BESL-2003-29 van 06/05/2003) 26/05/2003 Beslissing Leveranciers Noodleverancier
ADV-2003-5 Ontwerpbesluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 31 januari 2003 met betrekking tot de sociale openbaredienstverplichtingen in de vrijgemaakte elektriciteitsmarkt. 19/05/2003 Advies Leveranciers Openbaredienstverplichting
ADV-2003-4 Ontwerpbesluit van de Vlaamse regering met betrekking tot de sociale openbaredienstverplichtingen in de vrijgemaakte aardgasmarkt. 19/05/2003 Advies Marktwerking Openbaredienstverplichting
BESL-2003-32

De goedkeuring van het gemeenschappelijk voorstel van de netbeheerders betreffende deel II, b, van de handleiding van het protocol voor de uitwisseling van commerciële gegevens, bedoeld in artikel 2.1.2. van Deel I van het Technisch Reglement Distributie Gas, aangeduid als versie 2.02 en overgemaakt aan de VREG op 23 april 2003. (gewijzigd bij beslissing van de VREG van 18 december 2007) (Deze beslissing werd opgeheven door BESL-2011-10)

05/05/2003 Beslissing Netbeheerders Technisch Reglement
BESL-2003-28

De goedkeuring van het gemeenschappelijk voorstel van de netbeheerders betreffende deel II, a, van de handleiding van het protocol voor de uitwisseling van commerciële gegevens, bedoeld in artikel 2.1.2. van Deel I van het Technisch Reglement Distributie Elektriciteit, aangeduid als versie 2.02 en overgemaakt aan de VREG op 23 april 2003. (gewijzigd bij beslissing van de VREG van 18 december 2007) (Deze beslissing werd opgeheven door BESL-2011-9)

27/04/2003 Beslissing Marktwerking Technisch Reglement
BESL-2003-27

De goedkeuring van de categorieën van afnemers en de aan deze categorieën toegekende belastingsprofielen, zoals bedoeld in artikel 3.1.1 van het Technisch Reglement Distributie Elektriciteit.

27/04/2003 Beslissing Marktwerking Synthetische Lastprofielen
ADV-2003-3 Ontwerpbesluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 29 maart 2002 inzake de openbaredienstverplichting ter bevordering van het rationeel energiegebruik. 22/04/2003 Advies Netbeheerders Rationeel energiegebruik
ADV-2003-2 Ontwerpbesluit van de Vlaamse regering betreffende de openbaredienstverplichting van de beheerders van de aardgas- en elektriciteitsnetten voor het inzamelen en rapporteren van de verbruiksgegevens van op hun net aangesloten eindafnemers. 22/04/2003 Advies Netbeheerders Openbaredienstverplichting
BESL-2003-25

De klacht van de firma’s Nuon Belgium NV en Wattplus NV tegen de netbeheerders voor elektriciteit en gas en de standaardleveranciers betreffende collusie tussen netbeheerders en standaardleveranciers (KLACHT-2003-1)

21/04/2003 Beslissing Marktwerking Andere
BESL-2003-21 De aanwijzing van een distributienetbeheerder voor het domein van de luchthaven Brussel-Nationaal overeenkomstig artikel 32 van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juni 2001 met betrekking tot de distributienetbeheerders voor elektriciteit (aanwijzing herroepen bij beslissing van de VREG van 8 april 2004 (BESL-2004-16)) 07/04/2003 Beslissing Netbeheerders Aanwijzing netbeheerder

Pagina's