Documentendatabank

Geavanceerd zoeken

Publicatiedatum:
Nummer Inhoud Datum Type Thema Subthema
ADV-2003-8 Ontwerpbesluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de openbaredienstverplichting, opgelegd aan de netbeheerders, met betrekking tot de openbare verlichting. 09/12/2003 Advies Netbeheerders Openbaredienstverplichting
BESL-2003-99 De toekenning van een leveringsvergunnning voor aardgas aan ENERGO NV. Beslissing opgeheven op 9 mei 2006 door BESL-2006-26. 01/12/2003 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning
BESL-2003-98

De goedkeuring van de categorieën van de distributienetgebruikers zonder registratie van het gemeten verbruiksprofiel en de overeenstemmende synthetische lastprofielen voor het jaar 2004, zoals bedoeld in de artikelen 3.3.3. en 3.3.4 van de Meetcode van het Technisch Reglement Distributie Elektriciteit.

01/12/2003 Beslissing Marktwerking Synthetische Lastprofielen
BESL-2003-97 De opheffing van de beslissing van de VREG van 28 augustus 2002 tot toekenning van een leveringsvergunning voor elektriciteit aan TotalFinaElf Gas & Power North Europe SA (BESL-2002-13) 01/12/2003 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning
BESL-2003-91 De vastlegging van het Technisch Reglement Distributie Gas, in uitvoering van de artikelen 9 en 15 van het Aardgasdecreet 18/11/2003 Beslissing Marktwerking Technisch Reglement
BESL-2003-89 De vastlegging van het Technisch Reglement Distributie Elektriciteit, in uitvoering van de artikelen 8 en 14 van het Elektriciteitsdecreet 13/10/2003 Beslissing Marktwerking Technisch Reglement
BESL-2003-84 Beslissing van 14 oktober 2003 tot aanwijzing van de CVBA VEM als aardgasnetbeheerder, overeenkomstig artikel 31 van het besluit van de Vlaamse regering van 11 oktober 2002 houdende organisatie van de gasmarkt (aanwijzing herroepen bij beslissing van de VREG van 14 april 2004 (BESL-2004-23)). 13/10/2003 Beslissing Netbeheerders Aanwijzing netbeheerder
BESL-2003-83

Beslissing van 14 oktober 2003 tot aanwijzing van CVBA PLIGAS als aardgasnetbeheerder, overeenkomstig artikel 31 van het besluit van de Vlaamse regering van 11 oktober 2002 houdende organisatie van de gasmarkt ( herroepen bij beslissing BESL-2005-18)

13/10/2003 Beslissing Netbeheerders Aanwijzing netbeheerder
BESL-2003-82

Beslissing van 14 oktober 2003 tot aanwijzing van Intergas Netbeheer B.V. als aardgasnetbeheerder, overeenkomstig artikel 31 van het besluit van de Vlaamse regering van 11 oktober 2002 houdende organisatie van de gasmarkt (herroepen bij beslissing BESL-2004-64)

13/10/2003 Beslissing Netbeheerders Aanwijzing netbeheerder
BESL-2003-81 Beslissing van 14 oktober 2003 tot aanwijzing van de CVBA WVEM als aardgasnetbeheerder, overeenkomstig artikel 6 van het Aardgasdecreet (opgeheven door BESL-2010-16) 13/10/2003 Beslissing Netbeheerders Aanwijzing netbeheerder
BESL-2003-80 Beslissing van 14 oktober 2003 tot aanwijzing van de CVBA Sibelgas als aardgasnetbeheerder, overeenkomstig artikel 6 van het Aardgasdecreet 13/10/2003 Beslissing Netbeheerders Aanwijzing netbeheerder
BESL-2003-79 Beslissing van 14 oktober 2003 tot aanwijzing van de CVBA Iverlek als aardgasnetbeheerder, overeenkomstig artikel 6 van het Aardgasdecreet 13/10/2003 Beslissing Netbeheerders Aanwijzing netbeheerder
BESL-2003-78 Beslissing van 14 oktober 2003 tot aanwijzing van de CVBA Iveka als aardgasnetbeheerder, overeenkomstig artikel 6 van het Aardgasdecreet 13/10/2003 Beslissing Netbeheerders Aanwijzing netbeheerder
BESL-2003-77 Beslissing van 14 oktober 2003 tot aanwijzing van de CVBA Iveg als aardgasnetbeheerder, overeenkomstig artikel 6 van het Aardgasdecreet 13/10/2003 Beslissing Netbeheerders Aanwijzing netbeheerder
BESL-2003-76 Beslissing van 14 oktober 2003 tot aanwijzing van de CVBA Intergem als aardgasnetbeheerder, overeenkomstig artikel 6 van het Aardgasdecreet 13/10/2003 Beslissing Netbeheerders Aanwijzing netbeheerder
BESL-2003-75 Beslissing van 14 oktober 2003 tot aanwijzing van de CVBA Imewo als aardgasnetbeheerder, overeenkomstig artikel 6 van het Aardgasdecreet 13/10/2003 Beslissing Netbeheerders Aanwijzing netbeheerder
BESL-2003-74

Beslissing van 14 oktober 2003 tot aanwijzing van de CVBA IGAO als aardgasnetbeheerder, overeenkomstig artikel 6 van het Aardgasdecreet (zie ook beslissing BESL-2008-253)

13/10/2003 Beslissing Netbeheerders Aanwijzing netbeheerder
BESL-2003-73

Beslissing van 14 oktober 2003 tot aanwijzing van de CVBA GASELWEST als aardgasnetbeheerder, overeenkomstig artikel 6 van het Aardgasdecreet (Gewijzigd door de beslissingen van de VREG van 4 november 2003, 8 juli 2005 en 2 december 2008)

13/10/2003 Beslissing Netbeheerders Aanwijzing netbeheerder
ADV-2003-7 Ontwerpbesluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de nadere regels voor de toekenning en de verrekening van gratis elektriciteit voor huishoudelijke afnemers. 07/10/2003 Advies Marktwerking Gratis elektriciteit
RAPP-2003-06 De situatie van de leverancierswissels op de Vlaamse energiemarkt op 1 september 2003 en m.b.t. de situatie van de elektriciteitsprijzen voor particuliere afnemers in september 2003. 02/10/2003 Rapport Marktwerking Marktrapport
BESL-2003-66

Beslissing van 5 september 2003 tot vaststelling dat de NV Elia System Operator voldoet aan de voorwaarden van afdeling IV van hoofdstuk II van het besluit van 15 juni 2001 met betrekking tot de distributienetbeheerders voor elektriciteit (herroepen bij beslissing BESL-2012-3)

04/09/2003 Beslissing Netbeheerders Aanwijzing netbeheerder
BESL-2003-65

Beslissing van 5 september 2003 tot vaststelling dat het Gemeentelijke Havenbedrijf Antwerpen voldoet aan de voorwaarden van afdeling IV van hoofdstuk II van het besluit van 15 juni 2001 met betrekking tot de distributienetbeheerders voor elektriciteit (zonder voorwerp geworden door BESL 2011-8 van 23 augustus 2011)

04/09/2003 Beslissing Netbeheerders Aanwijzing netbeheerder
BESL-2003-64 Beslissing van 5 september 2003 met betrekking tot de aanwijzing van het autonoom gemeentebedrijf ETIZ distributienetbeheerder voor het volledige grondgebied van de gemeente Izegem overeenkomstig artikel 5 van het decreet van 17 juli 2000 houdende de organisatie van de elektriciteitsmarkt (aanwijzing herroepen bij beslissing van de VREG van 20 december 2004 (BESL-2004-79) 04/09/2003 Beslissing Netbeheerders Aanwijzing netbeheerder
BESL-2003-63 Beslissing van 5 september 2003 tot vaststelling dat de CVBA Sibelgas voldoet aan de voorwaarden van afdeling IV van hoofdstuk II van het besluit van 15 juni 2001 met betrekking tot de distributienetbeheerders voor elektriciteit 04/09/2003 Beslissing Netbeheerders Aanwijzing netbeheerder
BESL-2003-62 Beslissing van 5 september 2003 tot vaststelling dat de CVBA Iverlek voldoet aan de voorwaarden van afdeling IV van hoofdstuk II van het besluit van 15 juni 2001 met betrekking tot de distributienetbeheerders voor elektriciteit 04/09/2003 Beslissing Netbeheerders Aanwijzing netbeheerder

Pagina's