Documentendatabank

Geavanceerd zoeken

Publicatiedatum:
Nummer Inhoud Datum Type Thema Subthema
BESL-2003-76 Beslissing van 14 oktober 2003 tot aanwijzing van de CVBA Intergem als aardgasnetbeheerder, overeenkomstig artikel 6 van het Aardgasdecreet 13/10/2003 Beslissing Netbeheerders Aanwijzing netbeheerder
BESL-2003-75 Beslissing van 14 oktober 2003 tot aanwijzing van de CVBA Imewo als aardgasnetbeheerder, overeenkomstig artikel 6 van het Aardgasdecreet 13/10/2003 Beslissing Netbeheerders Aanwijzing netbeheerder
BESL-2003-74

Beslissing van 14 oktober 2003 tot aanwijzing van de CVBA IGAO als aardgasnetbeheerder, overeenkomstig artikel 6 van het Aardgasdecreet (zie ook beslissing BESL-2008-253)

13/10/2003 Beslissing Netbeheerders Aanwijzing netbeheerder
BESL-2003-73

Beslissing van 14 oktober 2003 tot aanwijzing van de CVBA GASELWEST als aardgasnetbeheerder, overeenkomstig artikel 6 van het Aardgasdecreet (Gewijzigd door de beslissingen van de VREG van 4 november 2003, 8 juli 2005 en 2 december 2008)

13/10/2003 Beslissing Netbeheerders Aanwijzing netbeheerder
ADV-2003-7 Ontwerpbesluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de nadere regels voor de toekenning en de verrekening van gratis elektriciteit voor huishoudelijke afnemers. 07/10/2003 Advies Marktwerking Gratis elektriciteit
RAPP-2003-06 De situatie van de leverancierswissels op de Vlaamse energiemarkt op 1 september 2003 en m.b.t. de situatie van de elektriciteitsprijzen voor particuliere afnemers in september 2003. 02/10/2003 Rapport Marktwerking Marktrapport
BESL-2003-66

Beslissing van 5 september 2003 tot vaststelling dat de NV Elia System Operator voldoet aan de voorwaarden van afdeling IV van hoofdstuk II van het besluit van 15 juni 2001 met betrekking tot de distributienetbeheerders voor elektriciteit (herroepen bij beslissing BESL-2012-3)

04/09/2003 Beslissing Netbeheerders Aanwijzing netbeheerder
BESL-2003-65

Beslissing van 5 september 2003 tot vaststelling dat het Gemeentelijke Havenbedrijf Antwerpen voldoet aan de voorwaarden van afdeling IV van hoofdstuk II van het besluit van 15 juni 2001 met betrekking tot de distributienetbeheerders voor elektriciteit (zonder voorwerp geworden door BESL 2011-8 van 23 augustus 2011)

04/09/2003 Beslissing Netbeheerders Aanwijzing netbeheerder
BESL-2003-64 Beslissing van 5 september 2003 met betrekking tot de aanwijzing van het autonoom gemeentebedrijf ETIZ distributienetbeheerder voor het volledige grondgebied van de gemeente Izegem overeenkomstig artikel 5 van het decreet van 17 juli 2000 houdende de organisatie van de elektriciteitsmarkt (aanwijzing herroepen bij beslissing van de VREG van 20 december 2004 (BESL-2004-79) 04/09/2003 Beslissing Netbeheerders Aanwijzing netbeheerder
BESL-2003-63 Beslissing van 5 september 2003 tot vaststelling dat de CVBA Sibelgas voldoet aan de voorwaarden van afdeling IV van hoofdstuk II van het besluit van 15 juni 2001 met betrekking tot de distributienetbeheerders voor elektriciteit 04/09/2003 Beslissing Netbeheerders Aanwijzing netbeheerder
BESL-2003-62 Beslissing van 5 september 2003 tot vaststelling dat de CVBA Iverlek voldoet aan de voorwaarden van afdeling IV van hoofdstuk II van het besluit van 15 juni 2001 met betrekking tot de distributienetbeheerders voor elektriciteit 04/09/2003 Beslissing Netbeheerders Aanwijzing netbeheerder
BESL-2003-61 Beslissing van 5 september 2003 tot vaststelling dat de CVBA Iveka voldoet aan de voorwaarden van afdeling IV van hoofdstuk II van het besluit van 15 juni 2001 met betrekking tot de distributienetbeheerders voor elektriciteit 04/09/2003 Beslissing Netbeheerders Aanwijzing netbeheerder
BESL-2003-60 Beslissing van 5 september 2003 tot vaststelling dat de CVBA Intergem voldoet aan de voorwaarden van afdeling IV van hoofdstuk II van het besluit van 15 juni 2001 met betrekking tot de distributienetbeheerders voor elektriciteit 04/09/2003 Beslissing Netbeheerders Aanwijzing netbeheerder
BESL-2003-59 Beslissing van 5 september 2003 tot vaststelling dat de CVBA Imewo voldoet aan de voorwaarden van afdeling IV van hoofdstuk II van het besluit van 15 juni 2001 met betrekking tot de distributienetbeheerders voor elektriciteit 04/09/2003 Beslissing Netbeheerders Aanwijzing netbeheerder
BESL-2003-58

Vaststelling dat de CVBA IMEA voldoet aan de voorwaarden van afdeling IV van hoofdstuk II van het besluit van 15 juni 2001 met betrekking tot de
distributienetbeheerders voor elektriciteit.

04/09/2003 Beslissing Netbeheerders Aanwijzing netbeheerder
BESL-2003-57 Beslissing van 5 september 2003 tot vaststelling dat de CVBA Gaselwest voldoet aan de voorwaarden van afdeling IV van hoofdstuk II van het besluit van 15 juni 2001 met betrekking tot de distributienetbeheerders voor elektriciteit 04/09/2003 Beslissing Netbeheerders Aanwijzing netbeheerder
ADV-2003-6 Ontwerpbesluit van de Vlaamse regering inzake de bevordering van de elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen. 14/08/2003 Advies Groene stroom/WKK Groene stroom/WKK
RAPP-2003-05 De Vlaamse elektriciteits- en gasmarkt tijdens het eerste en tweede kwartaal van 2003 (vijfde marktrapport). 12/08/2003 Rapport Marktwerking Marktrapport
RAPP-2003-04 Switchgedrag van aardgasklanten in Vlaanderen n.a.v. de vrijmaking op 1 januari 2003. 18/07/2003 Rapport Marktwerking Marktrapport
BESL-2003-49 De toekenning van een leveringsvergunning voor aardgas aan ENECO Energie Levering B.V. 03/07/2003 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning
BESL-2003-45 Het aanbieden van offertes voor de levering van elektriciteit en/of aardgas zonder in het bezit te zijn van een leveringsvergunning 30/06/2003 Beslissing Marktwerking Andere
BESL-2003-43

De toekenning van een leveringsvergunning voor aardgas aan Intergas NV (gewijzigd door de beslissing van de VREG van 9 maart 2004 ingevolge een statutaire naamswijziging van de vergunninghouder en hernieuwd op 29 september 2005 via BESL-2005-58)

23/06/2003 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning
RAPP-2003-03 Switchgedrag van elektriciteitsklanten in Vlaanderen n.a.v. de vrijmaking op 1 januari 2003. 20/06/2003 Rapport Marktwerking Marktrapport
BESL-2003-42 De goedkeuring van de categorieën van afnemers en de aan deze categorieën toegekende belastingsprofielen, zoals bedoeld in artikel 3.1.1 van het Technisch Reglement Distributie Gas (opgeheven door BESL-2004-11). 16/06/2003 Beslissing Marktwerking Synthetische Lastprofielen
BESL-2003-38 De toekenning van een leveringsvergunning voor elektriciteit aan City Power NV (opgeheven en vervangen door BESL-2004-55 op 07/09/2004) 09/06/2003 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning

Pagina's