Documentendatabank

Geavanceerd zoeken

Publicatiedatum:
Nummer Inhoud Datum Type Thema Subthema
RAPP-2005-01 De resultaten van de SEBECO-enquête (De ervaringen van middelgrote Vlaamse bedrijven op de vrijgemaakte energiemarkt). 19/01/2005 Rapport Marktwerking Enquête
BESL-2004-81 De vastlegging van het Technisch Reglement Distributie Gas, in uitvoering van de artikelen 9 en 15 van het Aardgasdecreet (Bijlage: Technisch Reglement Distributie Gas) 19/12/2004 Beslissing Netbeheerders Technisch Reglement
BESL-2004-80 De beslissing tot de aanwijzing van de opdrachthoudende Vereniging WVEM als beheerder van het distributienet voor elektriciteit met een spanningsniveau van minder dan 30 kV, gelegen op het volledige grondgebied van de gemeente Izegem. (opgeheven door BESL-2010-17) 19/12/2004 Beslissing Netbeheerders Aanwijzing netbeheerder
BESL-2004-79 De herroeping van de aanwijzing van het autonoom gemeentebedrijf ETIZ bij beslissing van de VREG van 5 september 2003 tot aanwijzing van het autonoom gemeentebedrijf ETIZ als beheerder van het distributienet van elektriciteit met een spanningsniveau van minder dan 30 kV op het volledige grondgebied van de gemeente Izegem (gekend onder de referte BESL-2003-64) 19/12/2004 Beslissing Netbeheerders Aanwijzing netbeheerder
BESL-2004-78

De toekenning van een leveringsvergunning voor elektriciteit aan Lampiris NV (na naamswijziging: TotalEnergies Power&Gas Belgium NV) en administratieve wijzigingen

07/12/2004 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning
BESL-2004-73 Vastlegging van het Technisch Reglement Distributie Elektriciteit, in uitvoering van de artikelen 8 en 14 van het Elektriciteitsdecreet (Bijlage: Technisch Reglement Distributie Elektriciteit ) 29/11/2004 Beslissing Netbeheerders Technisch Reglement
RAPP-2004-13

De oorsprong van de geleverde elektriciteit in 2003 in Vlaanderen (branstofmix)

24/11/2004 Rapport Leveranciers, Groene stroom/WKK Brandstofmix
MEDE-2004-9 Het garanderen van correcte informatie aan afnemers door de energieleveranciers via alle kanalen die prijsinformatie verstrekken. 22/11/2004 Mededeling Leveranciers Overige
RAPP-2004-11 De bevraging, in samenwerking met de VVSG, van de steden en gemeenten over de aankoop van energie op de geliberaliseerde markt. 10/11/2004 Rapport Marktwerking Enquête
ADV-2004-2 Ontwerpbesluit van de Vlaamse regering inzake de wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 5 maart 2004 inzake de bevordering van elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen. 25/10/2004 Advies Groene stroom/WKK Groene stroom/WKK
BESL-2004-66 De toekenning van een leveringsvergunning voor elektriciteit aan ENERGO N.V. Beslissing opgeheven op 9 mei 2006 door BESL-2006-27. 11/10/2004 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning
BESL-2004-65 De aanwijzing van Intergas Netbeheer B.V. als aardgasnetbeheerder voor het aardgasdistributienet gelegen op het grondgebied van de gemeente Baarle-Hertog, met uitzondering van de wijk Zondereigen, overeenkomstig artikel 31 van het besluit van de Vlaamse regering van 11 oktober 2002 houdende de organisatie van de aardgasmarkt (aanwijzing herroepen bij beslissing van 25 oktober 2005 (BESL-2005-63) 11/10/2004 Beslissing Netbeheerders Aanwijzing netbeheerder
BESL-2004-64 De herroeping van de aanwijzing van Intergas Netbeheer BV bij beslissing van de VREG van 14 oktober 2003 met betrekking tot aanwijzing van Intergas Netbeheer B.V. als aardgasnetbeheerder, overeenkomstig artikel 31 van het besluit van de Vlaamse regering van 11 oktober 2002 houdende de organisatie van de gasmarkt (gekend onder de referte BESL-2003-82) 11/10/2004 Beslissing Netbeheerders Aanwijzing netbeheerder
RAPP-2004-12 De kwaliteit van de dienstverlening van de elektriciteitsdistributienetbeheerders in het Vlaams Gewest in 2003. 10/10/2004 Rapport Netbeheerders Kwaliteit dienstverlening
RAPP-2004-10 De resultaten van de enquête van Voka en VREG met betrekking tot het switchgedrag van Vlaamse bedrijven. 30/09/2004 Rapport Marktwerking Enquête
BESL-2004-57

De aanwijzing van Distributienet-Beheer Brussels Airport NV als distributienetbeheerder voor het domein van de luchthaven Brussel-Nationaal overeenkomstig artikel 5 van het decreet van 17 juli 2000 houdende de organisatie van de elektriciteitsmarkt (opgeheven door BESL-2012-2)

13/09/2004 Beslissing Netbeheerders Aanwijzing netbeheerder
BESL-2004-56

De herroeping van de aanwijzing van BIAC NV bij beslissing van de VREG van 8 april 2004 met betrekking tot de aanwijzing van een distributienetbeheerder voor het domein van de luchthaven Brussel-Nationaal overeenkomstig artikel 32 van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juni 2001 met betrekking tot de distributienetbeheerders voor elektriciteit (gekend onder de referte BESL-2004-17)

13/09/2004 Beslissing Netbeheerders Aanwijzing netbeheerder
BESL-2004-55 De hernieuwing van de leveringsvergunning voor elektriciteit van City Power NV, toegekend op 10 juni 2003 (vervangt BESL-2003-38 van 10/06/2003)(B.S. 27 september 2004) 06/09/2004 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning
BESL-2004-49 De opheffing van de beslissing van de VREG van 28 mei 2002 tot toekenning van een leveringsvergunning voor de levering van elektriciteit langs het distributienet in Vlaanderen aan RWE Plus Belgium NV (BESL-2002-7) 30/08/2004 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning
BESL-2004-46 De toekenning van een leveringsvergunning voor aardgas aan Elektriciteitsbedrijf Merksplas BVBA, 16/08/2004 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning
BESL-2004-45 De hernieuwing van een leveringsvergunning voor aardgas aan ENECO Energie Levering B.V op naam van ENECO Energiehandelsbedrijf B.V. 02/08/2004 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning
RAPP-2004-09 De evolutie van de elektriciteitsprijzen op de markt voor huishoudelijke en kleine afnemers. 19/07/2004 Rapport Marktwerking Marktrapport
CONS-2004-01

Basisprincipes en modaliteiten van een noodleveranciersregeling

06/07/2004 Consultatie Marktwerking Noodleverancier
ADV-2004-1 + bijlage

Ontwerpbesluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de openbaredienstverplichting, opgelegd aan de distributienetbeheerders met betrekking tot het ter beschikking stellen van de mogelijkheid voor eindafnemers op laagspanning om te kunnen genieten van een elektriciteitstarief op basis van een dag- en nachtmeter

06/07/2004 Advies Netbeheerders Openbaredienstverplichting
BESL-2004-38 De opheffing van de beslissing van de VREG van 16 juli 2002 tot toekenning van een leveringsvergunning voor elektriciteit aan RWE Solutions AG (BESL-2002-10). 05/07/2004 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning

Pagina's