Documentendatabank

Geavanceerd zoeken

Publicatiedatum:
Nummer Inhoud Datum Type Thema Subthema
RAPP-2004-07 Statistieken 2003 met betrekking tot huishoudelijke afnemers in het kader van de besluiten op de sociale openbaredienstverplichtingen . 22/06/2004 Rapport Leveranciers Openbaredienstverplichting
BESL-2004-35

De goedkeuring van het gemeenschappelijk voorstel van de netbeheerders betreffende de handleiding van het protocol voor de uitwisseling van commerciële gegevens, bedoeld in artikel 2.1.2. van Deel I van het Technisch Reglement Distributie Elektriciteit en artikel 2.1.2 van Deel I van het Technisch Reglement Distributie Gas, aangeduid als versie 3.03.

07/06/2004 Beslissing Netbeheerders Technisch Reglement
RAPP-2004-06 De evolutie van de elektriciteitsprijzen op de markt voor huishoudelijke en kleine afnemers. 19/05/2004 Rapport Marktwerking Marktrapport
MEDE-2004-6 De vaststelling van een model voor het investeringsplan, bedoeld in Hoofdstuk 1 van de Planningscode (Deel II) van het Technisch Reglement Distributie Gas. 11/05/2004 Mededeling Netbeheerders Investeringsplannen
BESL-2004-33

De vaststelling van het rapporteringsmodel, bedoeld in artikel I.1.2.3 van Deel I van het Technisch Reglement Distributie Gas

10/05/2004 Beslissing Netbeheerders Technisch Reglement
RAPP-2004-05 De bevraging van de Vlaamse provincies over de aankoop van energie op de geliberaliseerde markt. 05/05/2004 Rapport Marktwerking Enquête
BESL-2004-29 De toekenning van een leveringsvergunning voor elektriciteit aan Belgian Shell NV 26/04/2004 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning
RAPP-2004-04 De resultaten van de INRA-studie – Switchgedrag van huishoudelijke elektriciteitsklanten in Vlaanderen n.a.v. de vrijmaking op 1 juli 2003. 21/04/2004 Rapport Marktwerking Enquête
BESL-2004-28 De opheffing van de beslissing van de VREG van 17 september 2002 tot toekenning van een leveringsvergunning voor elektriciteit via het distributienet in Vlaanderen aan Essent Energy Trading B.V. (BESL-2002-16) 19/04/2004 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning
BESL-2004-27 De aanwijzing van de CVBA IVEG als aardgasnetbeheerder, overeenkomstig artikel 6 van het Aardgasdecreet. 13/04/2004 Beslissing Netbeheerders Aanwijzing netbeheerder
BESL-2004-26 De aanwijzing van de CVBA IVEG als distributienetbeheerder, overeenkomstig artikel 5 van het Elektriciteitsdecreet. 13/04/2004 Beslissing Netbeheerders Aanwijzing netbeheerder
BESL-2004-25 De aanwijzing van de CVBA WVEM als aardgasnetbeheerder, overeenkomstig artikel 6 van het Aardgasdecreet. (opgeheven door BESL-2010-16) 13/04/2004 Beslissing Netbeheerders Aanwijzing netbeheerder
BESL-2004-24(1) de aanwijzing van de cvba WVEM als distributienetbeerder, overeenkomstig artikel 5 van het Elektriciteitsdecreet (opgeheven door BESL-2010-17) 13/04/2004 Beslissing Netbeheerders Aanwijzing netbeheerder
BESL-2004-23 De herroeping van de aanwijzing van CVBA VEM bij beslissing van de VREG van 14 oktober 2003 tot aanwijzing van de CVBA VEM als aardgasnetbeheerder overeenkomstig artikel 31 van het besluit van de Vlaamse regering van 11 oktober 2002 houdende organisatie van de gasmarkt (gekend onder de referte BESL-2003-84) 13/04/2004 Beslissing Netbeheerders Aanwijzing netbeheerder
BESL-2004-22 De herroeping van de aanwijzing van CVBA VEM bij beslissing van de VREG van 5 september 2002 tot aanwijzing van de CVBA Vlaamse Energie- en Teledistributiemaatschappij als beheerder van het distributienet van elektriciteit met een spanningsniveau van minder dan 30 kV op het grondgebied van de gemeenten Nijlen, Vosselaar en Zelzate (gekend onder de referte BESL-2002-15) 13/04/2004 Beslissing Netbeheerders Aanwijzing netbeheerder
BESL-2004-21 De toekenning van een leveringsvergunning voor aardgas aan de NV City Power. 13/04/2004 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning
BESL-2004-20 De toekenning van een leveringsvergunning voor aardgas aan de NV SPE. 13/04/2004 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning
BESL-2004-17

De aanwijzing van een distributienetbeheerder voor het domein van de luchthaven Brussel-Nationaal overeenkomstig artikel 32 van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juni 2001 met betrekking tot de distributienetbeheerders voor elektriciteit (herroepen bij beslissing BESL-2004-56)

07/04/2004 Beslissing Netbeheerders Aanwijzing netbeheerder
BESL-2004-16 De herroeping van de aanwijzing van BIAC NV bij beslissing van de VREG van 8 april 2003 met betrekking tot de aanwijzing van een distributienetbeheerder voor het domein van de luchthaven Brussel-Nationaal overeenkomstig artikel 32 van het besluit van de Vlaamse regering van 15 juni 2001 met betrekking tot de distributienetbeheerders voor elektriciteit (gekend onder de referte BESL-2003-21) 07/04/2004 Beslissing Netbeheerders Aanwijzing netbeheerder
RAPP-2004-03 De bevraging, in samenwerking met de VVSG, van de steden en gemeenten over de aankoop van energie op de geliberaliseerde markt. 06/04/2004 Rapport Marktwerking Enquête
BESL-2004-11

De goedkeuring van de categorieën van de distributienetgebruikers zonder registratie van het gemeten verbruiksprofiel en de overeenstemmende synthetische lastprofielen voor het jaar 2004, zoals bedoeld in de artikelen 3.3.3. en 3.3.4 van de Meetcode van het Technisch Reglement Distributie Gas

15/03/2004 Beslissing Marktwerking Synthetische Lastprofielen
BESL-2004-10 De opheffing van de beslissing van de VREG van 25 april 2002 tot toekenning van een leveringsvergunning voor elektriciteit via het distributienet in Vlaanderen aan Nuon Energy Trade & Wholesale NV (BESL-2002-5) 15/03/2004 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning
RAPP-2004-02 Situatie elektriciteitsprijzen voor particulieren januari 2004: Vergelijking tussen standaardleveranciers, contractprijzen en gebonden Waalse markt. 04/02/2004 Rapport Marktwerking Marktrapport
BESL-2004-3

Toekenning van een leveringsvergunning voor aardgas aan Essent Belgium NV (na naamswijziging: Energie.be NV)

26/01/2004 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning
RAPP-2004-01 De situatie van de leverancierswissels op de Vlaamse energiemarkt op 1 december 2003 m.b.t. kleine afnemers. 07/01/2004 Rapport Marktwerking Marktrapport

Pagina's