Documentendatabank

Geavanceerd zoeken

Publicatiedatum:
Nummer Inhoud Datum Type Thema Subthema
BESL-2006-69 De goedkeuring van de aanvraag tot toekenning van groenestroomcertificaten voor de productie-installatie, bestaande uit een fotovolta 13/11/2006 Beslissing Groene stroom/WKK Zonnepanelen
BESL-2006-68 De goedkeuring van de aanvraag tot toekenning van groenestroomcertificaten voor de productie-installatie, bestaande uit een fotovolta 13/11/2006 Beslissing Groene stroom/WKK Zonnepanelen
BESL-2006-58 De goedkeuring van de aanvraag tot toekenning van groenestroomcertificaten voor de productie-installatie, bestaande uit een fotovolta 26/10/2006 Beslissing Groene stroom/WKK Zonnepanelen
RAPP-2006-12 De resultaten van de enquête "Gedrag en ervaringen van huishoudelijke energieafnemers op de geliberaliseerde Vlaamse energiemarkt". 26/10/2006 Rapport Marktwerking Enquête
RAPP-2006-13 De kwaliteit van de dienstverlening van de elektriciteitsdistributienetbeheerders in het Vlaamse Gewest in 2005.  17/10/2006 Rapport Netbeheerders Kwaliteit dienstverlening
RAPP-2007-01 De kwaliteit van de dienstverlening van de aardgasnetbeheerders in het Vlaamse Gewest in 2006. 11/10/2006 Rapport Netbeheerders Kwaliteit dienstverlening
ADV-2006-3 Voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 20 december 1996 tot regeling van het recht op minimumlevering van elektriciteit, gas en water, wat betreft elektriciteit en gas, het decreet van 17 juli 2000 houdende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, wat betreft de openbaredienstverplichtingen en van het decreet van 6 juli 2001 houdende de organisatie van de aardgasmarkt, wat betreft de 12/09/2006 Advies Marktwerking Openbaredienstverplichting
ADV-2006-2 Voorontwerp van besluit van de Vlaamse regering inzake de openbaredienstverplichtingen ter bevordering van het rationeel energiegebruik. 12/09/2006 Advies Netbeheerders Rationeel energiegebruik
RAPP-2006-11 De evolutie van de elektriciteits- en aardgasprijzen op de markt voor huishoudelijke en kleine afnemers. 31/08/2006 Rapport Marktwerking Marktrapport
BESL-2006-48 De goedkeuring van de aanvraag tot toekenning van groenestroomcertificaten voor de productie-installatie, bestaande uit een fotovolta 30/08/2006 Beslissing Groene stroom/WKK Zonnepanelen
BESL-2006-47 De opheffing van de beslissing van de VREG van 22 augustus 2006 tot toekenning van een leveringsvergunning voor de levering van elektriciteit langs het distributienet in Vlaanderen aan Echte Energie Nederland. (BESL-2005-23) 21/08/2006 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning
BESL-2006-46 De opheffing van de beslissing van de VREG van 22 augustus 2006 tot toekenning van een leveringsvergunning voor de levering van aardgas lang het distributienet in Vlaanderen aan ALG Négoce. (BESL-2005-32) 21/08/2006 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning
BESL-2006-45 De opheffing van de beslissing van de VREG van 22 augustus 2006 tot toekenning van een leveringsvergunning voor de levering van aardgas lang het distributienet in Vlaanderen aan City Power. (BESL-2004-21) 21/08/2006 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning
BESL-2006-44 De opheffing van de beslissing van de VREG van 22 augustus 2006 tot toekenning van een leveringsvergunning voor de levering van elektrictiteit langs het distributienet in Vlaanderen aan City Power. (BESL-2003-38) 21/08/2006 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning
BESL-2006-43 De opheffing van de beslissing van de VREG van 22 augustus 2006 tot toekenning van een leveringsvergunning voor de levering van aardgas lang het distributienet in Vlaanderen aan Luminus. (BESL-2005-35) 21/08/2006 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning
BESL-2006-42 De opheffing van de beslissing van de VREG van 22 augustus 2006 tot toekenning van een leveringsvergunning voor de levering van elektrictiteit langs het distributienet in Vlaanderen aan Luminus. (BESL-2002-3) 21/08/2006 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning
RAPP-2006-10

Rapport met betrekking tot de oorsprong van de in 2005 geleverde elektriciteit in Vlaanderen.

08/08/2006 Rapport Leveranciers, Groene stroom/WKK Brandstofmix
BESL-2006-37 De goedkeuring van de aanvraag tot toekenning van groenestroomcertificaten voor de productie-installatie, bestaande uit een fotovoltaïsche zonne-energie-installatie met een elektrisch vermogen van [77,92 kW]1, gelegen te Industrieweg 1035, 3540 Herk-De-Stad. 24/07/2006 Beslissing Groene stroom/WKK Zonnepanelen
CONS-2006-01

Marktmodel

15/07/2006 Consultatie Marktwerking Marktmodel
ADV-2006-1

Ontwerpbesluit tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 15 juni 2001 met betrekking tot de distributienetbeheerders voor elektriciteit en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 11 oktober 2002 houdende de organisatie van de aardgasmarkt.

29/06/2006 Advies Netbeheerders Aanwijzing netbeheerder
RAPP-2006-09 Statistieken 2005 met betrekking tot huishoudelijke afnemers afnemers in het kader van de besluiten op de sociale openbaredienstverplichtingen . 22/06/2006 Rapport Leveranciers Openbaredienstverplichting
RAPP-2007-02 Analyse bevraging efficiëntie en effectiviteit toekenning gratis elektriciteit aan huishoudelijke afnemers. 13/06/2006 Rapport Leveranciers Gratis elektriciteit
RAPP-2006-08 Actualisatie van de statistieken 2004 met betrekking tot huishoudelijke afnemers in het kader van de besluiten op de sociale openbaredienstverplichtingen (actualisatie van RAPP-2005-4). 29/05/2006 Rapport Leveranciers Openbaredienstverplichting
BESL-2006-27 De hernieuwing van de leveringsvergunning voor elektriciteit van Theolia Benelux NV, oorspronkelijk toegekend door de VREG op 12 oktober 2004. 08/05/2006 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning
BESL-2006-26 De hernieuwing van de leveringsvergunning voor aardgas van Theolia Benelux NV, oorspronkelijk toegekend door de VREG op 2 december 2003. 08/05/2006 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning

Pagina's