Documentendatabank

Geavanceerd zoeken

Publicatiedatum:
Nummer Inhoud Datum Type Thema Subthema
BESL-2005-60

De toekenning van een leveringsvergunning voor elektriciteit aan Anode BV (gewijzigd bij beslissing van de VREG van 7 december 2012). (Beslissing opgeheven op 6 augustus 2013 door BESL-2013-14)

03/10/2005 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning
BESL-2005-58

De hernieuwing van de leveringsvergunning voor aardgas toegekend aan Intergas Energie NV op 24 juni 2003, op naam van Dong Energy Sales B.V. (gewijzigd bij beslissing van de VREG van 2 april 2007).
Beslissing opgeheven op 5 augustus 2014 door BESL-2014-11.

28/09/2005 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning
MEDE-2005-5 Binnen het regulatorenoverleg dat op regelmatige basis plaatsvindt tussen de drie gewestelijke regulatoren en de federale regulator, werd een standpunt opgesteld over noodzakelijke verbeteringen aan de werking van de aardgasmarkt. 22/09/2005 Mededeling Marktwerking Energiebeleid
BESL-2005-54 De opheffing van de beslissing van de VREG van 27 april 2004 met betrekking tot de toekenning van een leveringsvergunning voor elektriciteit aan Belgian Shell NV. (BESL-2004-29) 19/09/2005 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning
RAPP-2005-05 De evolutie van de elektriciteits- en aardgasprijzen op de markt voor huishoudelijke en kleine afnemers (aangepast op 13/10/2005). 26/08/2005 Rapport Marktwerking Marktrapport
RAPP-2005-06

De oorsprong van de geleverde elektriciteit in 2004 in Vlaanderen.

23/08/2005 Rapport Leveranciers, Groene stroom/WKK Brandstofmix
BESL-2005-48 De toekenning van een leveringsvergunning voor aardgas aan RWE Energy Nederland NV (opgeheven door BESL-2010-139) 22/08/2005 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning
BESL-2005-46 Overmaken van geaggregeerde gegevens uit het toegangsregister van de aardgasnetbeheerders aan de vervoernetgebruikers 22/08/2005 Beslissing Netbeheerders Marktwerking
MEDE-2005-3 De vaststelling van een model voor het investeringsplan, bedoeld in Hoofdstuk 1 van de Planningscode (Deel II) van het Technisch Reglement Distributie Elektriciteit. 08/07/2005 Mededeling Netbeheerders Investeringsplannen
BESL-2005-42 De aanwijzing van de Opdrachthoudende Vereniging WVEM als beheerder van het aardgasdistributienet, gelegen op het volledige grondgebied van de gemeente Hooglede overeenkomstig artikel 6 van het Aardgasdecreet (opgeheven door BESL-2010-16) 07/07/2005 Beslissing Netbeheerders Aanwijzing netbeheerder
BESL-2005-41 De herroeping van de aanwijzing van de CVBA GASELWEST bij beslissing van de VREG van 14 oktober 2003 als beheerder van het aardgasdistributienet gelegen op het volledige grondgebied van de gemeente Hooglede (gekend onder de referte BESL-2003-73). 07/07/2005 Beslissing Netbeheerders Aanwijzing netbeheerder
RAPP-2005-04

Statistieken 2004 met betrekking tot huishoudelijke afnemers in het kader van de besluiten op de sociale openbaredienstverplichtingen

21/06/2005 Rapport Marktwerking Openbaredienstverplichting
MEDE-2005-4 De vaststelling van een model voor het investeringsplan, bedoeld in Hoofdstuk 1 van de Planningscode (Deel II) van het Technisch Reglement Distributie Gas. 12/06/2005 Mededeling Netbeheerders Investeringsplannen
BESL-2005-37 De toekenning van een leveringsvergunning voor elektriciteit aan EDF Belgium NV 30/05/2005 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning
MEDE-2004-5 De vaststelling van een model voor het investeringsplan, bedoeld in Hoofdstuk 1 van de Planningscode (Deel II) van het Technisch Reglement Distributie Elektriciteit. 11/05/2005 Mededeling Netbeheerders Investeringsplannen
BESL-2005-32 De toekenning van een leveringsvergunning voor aardgas aan ALG N 09/05/2005 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning
MEDE-2005-2 De organisatie van de energiesector met het oog op een efficiënte gegevensuitwisseling tussen de marktpartijen actief op de distributienetten in het Vlaams Gewest. 19/04/2005 Mededeling Marktwerking Energiebeleid
BESL-2005-25 De aanwijzing van de Intercommunale Vereniging GASELWEST. als aardgasnetbeheerder voor het aardgasdistributienet gelegen op het volledige grondgebied van de gemeente Horebeke overeenkomstig artikel 6 van het Aardgasdecreet 18/04/2005 Beslissing Netbeheerders Aanwijzing netbeheerder
BESL-2005-23 De toekenning van een leveringsvergunning voor elektriciteit aan Echte Energie Nederland BV 11/04/2005 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning
BESL-2005-19 De aanwijzing van de Opdrachthoudende Vereniging PLIGAS als aardgasnetbeheerder voor het aardgasdistributienet gelegen op het grondgebied van de provincie Limburg met uitzondering van de gemeente Voeren en uitgebreid met de gemeenten Begijnendijk, Bekkevoort, Galmaarden, Geetbets, Glabbeek, Gooik, Herne, Holsbeek, Kortenaken, Landen, Linter, Lubbeek, Oud-Heverlee, Pepingen, Tielt-Winge en Zoutleeuw, overeenkomstig artikel 31 van het besluit van de Vlaamse regering van 11 oktober 2002 houdende de organisatie van de aardgasmarkt (aanwijzing herroepen bij beslissing van de VREG van 13 december 28/02/2005 Beslissing Netbeheerders Aanwijzing netbeheerder
BESL-2005-18 De herroeping van de aanwijzing van de Opdrachthoudende Vereniging PLIGAS bij beslissing van de VREG van 14 oktober 2003 met betrekking tot aanwijzing van CVBA PLIGAS als aardgasnetbeheerder, overeenkomstig artikel 31 van het besluit van de Vlaamse regering van 11 oktober 2002 houdende de organisatie van de gasmarkt (gekend onder de referte BESL-2003-83) 28/02/2005 Beslissing Netbeheerders Aanwijzing netbeheerder
RAPP-2005-02 De evolutie van de elektriciteits- en aardgasprijzen op de markt voor huishoudelijke en kleine afnemers. 25/02/2005 Rapport Marktwerking Marktrapport
ADV-2005-1 Ontwerpbesluit van de Vlaamse regering tot wijziging van artikel 15 van het besluit van 5 maart 2004 inzake de bevordering van hernieuwbare energiebronnen. 01/02/2005 Advies Groene stroom/WKK Groene stroom/WKK
BESL-2005-6 De goedkeuring van de categorie 24/01/2005 Beslissing Marktwerking Synthetische Lastprofielen
BESL-2005-5 De goedkeuring van de categorie 24/01/2005 Beslissing Marktwerking Synthetische Lastprofielen

Pagina's