Documentendatabank

Geavanceerd zoeken

Publicatiedatum:
Nummer Inhoud Datum Type Thema Subthema
BESL-2006-12 De hernieuwing van de leveringsvergunning voor aardgas van City Power NV, oorspronkelijk toegekend door de VREG op 14 april 2004. 07/03/2006 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning
BESL-2006-11 De hernieuwing van de leveringsvergunning voor elektriciteit van City Power NV, oorspronkelijk toegekend door de VREG op 10 juni 2003 en hernieuwd op 7 september 2004. 07/03/2006 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning
BESL-2006-14

De hernieuwing van de leveringsvergunning voor aardgas van SPE NV, oorspronkelijk toegekend door de VREG op 14 april 2004 (gewijzigd bij beslissing van de VREG van 4 januari 2012 en 16 april 2019)

07/03/2006 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning
BESL-2006-13

De hernieuwing van de leveringsvergunning voor elektriciteit van Luminus, oorspronkelijk toegekend door de VREG op 20 december 2001 (gewijzigd bij beslissing van de VREG van 4 januari 2012 en 16 april 2019)

07/03/2006 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning
RAPP-2006-04 De evolutie van de elektriciteits- en aardgasprijzen op de markt voor huishoudelijke en kleine afnemers. 28/02/2006 Rapport Marktwerking Marktrapport
RAPP-2006-02 De evolutie van de elektriciteits- en aardgasprijzen op de markt voor huishoudelijke en kleine afnemers. 28/02/2006 Rapport Netbeheerders Kwaliteit dienstverlening
BESL-2006-2

De toekenning van een leveringsvergunning voor elektriciteit aan Echte Energie België

16/01/2006 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning
RAPP-2006-03 De resultaten van de enquête "Gedrag en ervaringen van huishoudelijke energieafnemers op de geliberaliseerde Vlaamse energiemarkt". 13/01/2006 Rapport Marktwerking Enquête
RAPP-2006-01 De resultaten van de enquête "Gedrag en ervaringen van huishoudelijke energieafnemers op de geliberaliseerde Vlaamse energiemarkt". 13/01/2006 Rapport Marktwerking Enquête
ADV-2005-5 Ontwerp van besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 29 maart 2002 inzake de openbaredienstverplichtingen ter bevordering van het rationeel energiegebruik. 19/12/2005 Advies Netbeheerders Rationeel energiegebruik
ADV-2005-4 Ontwerp van besluit van de Vlaamse regering ter bevordering van elektriciteitsopwekking in kwalitatieve warmtekrachtinstallaties zoals principieel goedgekeurd door de Vlaamse regering op 18 november 2005, met het oog op de adviesaanvraag bij de SERV, de MINA-Raad en de VREG. 19/12/2005 Advies Groene stroom/WKK Groene stroom/WKK
BESL-2005-88 De goedkeuring van de categorie 18/12/2005 Beslissing Marktwerking Synthetische Lastprofielen
BESL-2005-87 De goedkeuring van de categorie 18/12/2005 Beslissing Marktwerking Synthetische Lastprofielen
BESL-2005-81 De aanwijzing van de Opdrachthoudende Vereniging Inter-energa als aardgasnetbeheerder, overeenkomstig artikel 31 van het besluit van de Vlaamse regering van 11 oktober 2002 houdende de organisatie van de aardgasmarkt 12/12/2005 Beslissing Netbeheerders Aanwijzing netbeheerder
BESL-2005-80 Herroeping van de aanwijzing van de Opdrachthoudende Vereniging Pligas als aardgasnetbeheerder bij beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt van 1 maart 2005, gekend onder de referte (BESL-2005-19) 12/12/2005 Beslissing Netbeheerders Aanwijzing netbeheerder
BESL-2005-79

De aanwijzing van de Opdrachthoudende Vereniging Inter-energa als distributienetbeheerder voor elektriciteit overeenkomstig artikel 32 van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juni 2001 met betrekking tot de distributienetbeheerders voor elektriciteit (herroepen bij beslissing BESL-2007-35)

12/12/2005 Beslissing Netbeheerders Aanwijzing netbeheerder
BESL-2005-78 Herroeping van de aanwijzing van de Opdrachthoudende Vereniging Interelectra bij beslissing van de VREG van 5 september 2002 tot aanwijzing van een distributienetbeheerder voor een bepaald gebied in het Vlaamse Gewest overeenkomstig artikel 5 van het decreet van 17 juli 2000 houdende de organisatie van de elektriciteitsmarkt (gekend onder de referte BESL-2002-15) 12/12/2005 Beslissing Netbeheerders Aanwijzing netbeheerder
BESL-2005-74 De toekenning van de leveringsvergunning voor aardgas aan EDF Belgium NV 28/11/2005 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning
BESL-2005-73

De goedkeuring van het gemeenschappelijk voorstel van de netbeheerders betreffende de handleiding van het protocol voor de uitwisseling van commerciële gegevens, bedoeld in artikel 2.1.2. van Deel I van het Technisch Reglement Distributie Elektriciteit en artikel 2.1.2 van Deel I van het Technisch Reglement Distributie Gas

23/11/2005 Beslissing Marktwerking Technisch Reglement
BESL-2005-72 De toekenning van een leveringsvergunning voor elektriciteit aan Wase Wind cvba. 07/11/2005 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning
BESL-2005-65 De opheffing van de beslissing van de VREG van 1 april 2003 met betrekking tot de toekenning van een leveringsvergunning voor elektriciteit aan ENECO Energiehandelsbedrijf B.V. (BESL-2003-19) 24/10/2005 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning
BESL-2005-64

De aanwijzing van Intergas Netbeheer B.V. als aardgasnetbeheerder voor het aardgasdistributienet gelegen op het grondgebied van de gemeente Baarle-Hertog, met uitzondering van de wijk Zondereigen, overeenkomstig artikel 31 van het besluit van de Vlaamse regering van 11 oktober 2002 houdende de organisatie van de aardgasmarkt (herroepen bij beslissing BESL-2008-29)

24/10/2005 Beslissing Netbeheerders Aanwijzing netbeheerder
BESL-2005-63 De herroeping van de aanwijzing van Intergas Netbeheer BV bij beslissing van de VREG van 12 oktober 2004 met betrekking tot aanwijzing van Intergas Netbeheer B.V. als aardgasnetbeheerder met ingang op 14 oktober 2004, overeenkomstig artikel 31 van het besluit van de Vlaamse regering van 11 oktober 2002 houdende de organisatie van de gasmarkt (gekend onder de referte BESL-2004-65) 24/10/2005 Beslissing Netbeheerders Aanwijzing netbeheerder
RAPP-2005-08 De kwaliteit van de dienstverlening van de aardgasnetbeheerders in het Vlaams Gewest in 2004. 18/10/2005 Rapport Netbeheerders Kwaliteit dienstverlening
RAPP-2005-07 De kwaliteit van de dienstverlening van de elektriciteitsdistributienetbeheerders in het Vlaams Gewest in 2004. 18/10/2005 Rapport Netbeheerders Kwaliteit dienstverlening

Pagina's