No mailchimp list found with specified name in settings.php

Documentendatabank

Geavanceerd zoeken

Publicatiedatum:
Nummer Inhoud Datum Type Thema Subthema
BESL-2003-2

Toekenning van een leveringsvergunning voor aardgas aan E.ON Ruhrgas AG (gewijzigd bij beslissing van de VREG van 19 juli 2004 ingevolge een statutaire naamswijziging van de vergunninghouder en bij beslissing van de VREG van 7 december 2012 ingevolge een statutaire adreswijziging). (Beslissing opgeheven op 30 juli 2013 door BESL-2013-12)

27/01/2003 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning
BESL-2002-37

Toekenning van een leveringsvergunning voor aardgas aan Wingas GmbH & C° KG (gewijzigd bij beslissing van de VREG van 25 september 2008). Beslissing opgeheven op 22 februari 2013 door BESL-2013-4.

15/12/2002 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning
BESL-2002-37

Toekenning van een leveringsvergunning voor aardgas aan Wingas GmbH & C° KG (gewijzigd bij beslissing van de VREG van 25 september 2008). Beslissing opgeheven op 22 februari 2013 door BESL-2013-4.

15/12/2002 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning
BESL-2002-36 Toekenning van een leveringsvergunning voor aardgas aan Gaz de France SA 15/12/2002 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning
BESL-2002-35 Toekenning van een leveringsvergunning voor aardgas aan Luminus NV 15/12/2002 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning
BESL-2002-33

Toekenning van een leveringsvergunning voor elektriciteit aan Essent Belgium NV (vervangt BESL-2002-8) (na naamswijziging: Energie.be NV)

02/12/2002 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning
BESL-2002-32

Toekenning van een leveringsvergunning voor aardgas aan eni gas&power NV (gewijzigd bij beslissing van de VREG van 23 augustus 2011 en van 6 november 2012 en van 5 september 2017)  

02/12/2002 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning
RAPP-2002-03 De Vlaamse elektriciteits- en gasmarkt tijdens het derde kwartaal van 2002 (derde marktrapport). 14/11/2002 Rapport Marktwerking Marktrapport
ADV-2002-1 Ontwerpbesluit van de Vlaamse regering houdende de openbaredienstverplichting ter bevordering van de elektriciteitsopwekking in kwalitatieve warmtekrachtinstallaties. 28/10/2002 Advies Groene stroom/WKK Openbaredienstverplichting
BESL-2002-23 Aanduiding van de voorlopige aardgasnetbeheerders overeenkomstig artikel 55 van het besluit van de Vlaamse regering van 11 oktober 2002 houdende de organisatie van de aardgasmarkt 27/10/2002 Beslissing Netbeheerders Aanwijzing netbeheerder
BESL-2002-22

Toekenning van een leveringsvergunning voor elektriciteit aan E.ON Belgium NV (gewijzigd bij beslissing van de VREG van 6 maart 2007 en van 9 augustus 2017).

21/10/2002 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning
BESL-2002-22

Toekenning van een leveringsvergunning voor elektriciteit aan E.ON Belgium NV (gewijzigd bij beslissing van de VREG van 6 maart 2007 en van 9 augustus 2017).

21/10/2002 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning
BESL-2002-21 De voorlopig toe te passen verbruiksprofielen van huishoudelijke en niet-huishoudelijke klanten (elektriciteit) 20/10/2002 Beslissing Marktwerking Synthetische Lastprofielen
BESL-2002-20(1) Toekenning van een leveringsvergunning voor elektriciteit aan Remu Levering NV (hernieuwd bij BESL-2003-33) 06/10/2002 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning
BESL-2002-17 Intrekking van de leveringsvergunning van Source Power NV 29/09/2002 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning
BESL-2002-16 Toekenning van een leveringsvergunning voor elektriciteit aan Essent Energy Trading BV 16/09/2002 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning
BESL-2002-15

Aanwijzing van een distributienetbeheerder voor een bepaald gebied in het Vlaamse Gewest overeenkomstig artikel 5 van het decreet van 17 juli 2000 houdende de organisatie van de elektriciteitsmarkt (aanwijzing van VEM herroepen bij beslissing BESL-2004-22, aanwijzing van Interelectra herroepen bij beslissing BESL-2005-78,  aanwijzing van WVEM opgeheven bij beslissing BESL-2010-17 en aanwijzing van AGEM herroepen bij beslissing BESL-2012-1)

04/09/2002 Beslissing Netbeheerders Aanwijzing netbeheerder
BESL-2002-14

Aanwijzing van een distributienetbeheerder voor een bepaald gebied in het Vlaamse Gewest overeenkomstig artikel 32 van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juni 2001 met betrekking tot de distributienetbeheerders voor elektriciteit (aanwijzing van Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen herroepen bij beslissing BESL-2011-8 en aanwijzing van ELIA herroepen bij beslissing BESL-2012-3; de aanwijzingen van Gaselwest, Intergem, Imewo, Iveka, Sibelgas en Iverlek werden

04/09/2002 Beslissing Netbeheerders Aanwijzing netbeheerder
BESL-2002-13 Toekenning van een leveringsvergunning voor elektriciteit aan TotalFinaElf Gas & Power Europe SA (opgeheven door BESL-2003-97) 27/08/2002 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning
BESL-2002-10 Toekenning van een leveringsvergunning voor elektriciteit aan RWE Solutions AG (opgeheven en vervangen door de BESL-2004-38) 15/07/2002 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning
BESL-2002-9 Toekenning van een leveringsvergunning voor elektriciteit aan Electriciteitsbedrijf Merksplas BVBA 14/07/2002 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning
RAPP-2002-01 Stand van de vrijmaking van de elektriciteits- en aardgasmarkt in Vlaanderen (eerste marktrapport). 11/06/2002 Rapport Marktwerking Marktrapport
BESL-2002-8 Toekenning van een leveringsvergunning voor elektriciteit aan Wattplus BV (opgeheven en vervangen door BESL-2002-33 ) 06/06/2002 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning
BESL-2002-7 Toekenning van een leveringsvergunning voor elektriciteit aan RWE Plus Belgium NV 27/05/2002 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning
BESL-2002-6

Toekenning van een leveringsvergunning voor elektriciteit aan Electrabel Customers Solutions NV (gewijzigd bij beslissing van de VREG van 7 december 2012)

26/05/2002 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning

Pagina's