Documentendatabank

Geavanceerd zoeken

Publicatiedatum:
Nummer Inhoud Datum Type Thema Subthema
BESL-2002-20(1) Toekenning van een leveringsvergunning voor elektriciteit aan Remu Levering NV (hernieuwd bij BESL-2003-33) 06/10/2002 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning
BESL-2002-17 Intrekking van de leveringsvergunning van Source Power NV 29/09/2002 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning
BESL-2002-16 Toekenning van een leveringsvergunning voor elektriciteit aan Essent Energy Trading BV 16/09/2002 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning
BESL-2002-15

Aanwijzing van een distributienetbeheerder voor een bepaald gebied in het Vlaamse Gewest overeenkomstig artikel 5 van het decreet van 17 juli 2000 houdende de organisatie van de elektriciteitsmarkt (aanwijzing van VEM herroepen bij beslissing BESL-2004-22, aanwijzing van Interelectra herroepen bij beslissing BESL-2005-78,  aanwijzing van WVEM opgeheven bij beslissing BESL-2010-17 en aanwijzing van AGEM herroepen bij beslissing BESL-2012-1)

04/09/2002 Beslissing Netbeheerders Aanwijzing netbeheerder
BESL-2002-14

Aanwijzing van een distributienetbeheerder voor een bepaald gebied in het Vlaamse Gewest overeenkomstig artikel 32 van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juni 2001 met betrekking tot de distributienetbeheerders voor elektriciteit (aanwijzing van Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen herroepen bij beslissing BESL-2011-8 en aanwijzing van ELIA herroepen bij beslissing BESL-2012-3; de aanwijzingen van Gaselwest, Intergem, Imewo, Iveka, Sibelgas en Iverlek werden

04/09/2002 Beslissing Netbeheerders Aanwijzing netbeheerder
BESL-2002-13 Toekenning van een leveringsvergunning voor elektriciteit aan TotalFinaElf Gas & Power Europe SA (opgeheven door BESL-2003-97) 27/08/2002 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning
BESL-2002-10 Toekenning van een leveringsvergunning voor elektriciteit aan RWE Solutions AG (opgeheven en vervangen door de BESL-2004-38) 15/07/2002 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning
BESL-2002-9 Toekenning van een leveringsvergunning voor elektriciteit aan Electriciteitsbedrijf Merksplas BVBA 14/07/2002 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning
RAPP-2002-01 Stand van de vrijmaking van de elektriciteits- en aardgasmarkt in Vlaanderen (eerste marktrapport). 11/06/2002 Rapport Marktwerking Marktrapport
BESL-2002-8 Toekenning van een leveringsvergunning voor elektriciteit aan Wattplus BV (opgeheven en vervangen door BESL-2002-33 ) 06/06/2002 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning
BESL-2002-7 Toekenning van een leveringsvergunning voor elektriciteit aan RWE Plus Belgium NV 27/05/2002 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning
BESL-2002-6

Toekenning van een leveringsvergunning voor elektriciteit aan Electrabel Customers Solutions NV (gewijzigd bij beslissing van de VREG van 7 december 2012)

26/05/2002 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning
ADV-2002-4 Ontwerpbesluit van de Vlaamse regering houdende de organisatie van de aardgasmarkt en het ontwerpbesluit van de Vlaamse regering betreffende de inwerkingtreding van de bepalingen van het aardgasdecreet. 22/05/2002 Advies Marktwerking Energiebeleid
BESL-2002-5 Toekenning van een leveringsvergunning voor elektriciteit aan Nuon Energy Trade & Wholesale NV 24/04/2002 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning
BESL-2002-4

Toekenning van een leveringsvergunning voor elektriciteit aan Ecopower CVBA

01/04/2002 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning
BESL-2002-3 Toekenning van een leveringsvergunning voor elektriciteit aan Luminus NV 10/03/2002 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning
ADV-2002-3 Ontwerpbesluit van de Vlaamse regering inzake de openbaredienstverplichtingen ter bevordering van het rationeel energieverbruik. 07/02/2002 Advies Netbeheerders Rationeel energiegebruik
BESL-2002-2

Toekenning van een leveringsvergunning voor elektriciteit aan EDF

27/01/2002 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning
BESL-2002-1 Toekenning van een leveringsvergunning voor elektriciteit aan SourcePower NV 22/01/2002 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning
ADV-2002-2 Ontwerpbesluit van de Vlaamse regering tot regeling van de procedure bij wanbetaling van de elektriciteitsfactuur, de plaatsing van budgetmeters en de minimale levering van elektriciteit als sociale openbaredienstverplichting. 21/01/2002 Advies Marktwerking Openbaredienstverplichting
BESL-2001-1 Toekenning van een leveringsverguning voor elektriciteit aan SPE NV 19/12/2001 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning
ADV-2001-2 Ontwerpbesluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 15 juni 2001 met betrekking tot de distributienetbeheerders voor elektriciteit. 19/12/2001 Advies Netbeheerders Netbeheerders
BESL-2001-2

De toekenning van een leveringsvergunning voor elektriciteit/aardgas aan Electrabel NV en administratieve wijzigingen

19/12/2001 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning
ADV-2001-1 Ontwerpbesluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van 19 oktober 2001 houdende het gratis vervoer en de gratis levering van een hoeveelheid elektriciteit als sociale openbaredienstverplichting. 14/12/2001 Advies Marktwerking Gratis elektriciteit
BESL-2012-09

beslissing van 3 juli 2012 met betrekking tot de weigering van de toelating tot de aanleg van een directe lijn

Beslissing Netbeheerders Directe lijn, gesloten distributienet

Pagina's