BESL-2003-4

Samenvatting: 

De goedkeuring van de handleiding van het protocol voor de uitwisseling van commerciële gegevens, bedoeld in artikel 2.1.2. van Deel I van het Technisch Reglement Distributie Elektriciteit en artikel 2.1.2 van Deel I van het Technisch Reglement Distributie Gas

Publicatiedatum: 
maandag, 3 februari, 2003

Publicaties