Documentendatabank

Geavanceerd zoeken

Publicatiedatum:
Nummer Inhoud Datum Type Thema Subthema
BESL-2001-1 Toekenning van een leveringsverguning voor elektriciteit aan SPE NV 19/12/2001 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning
ADV-2001-2 Ontwerpbesluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 15 juni 2001 met betrekking tot de distributienetbeheerders voor elektriciteit. 19/12/2001 Advies Netbeheerders Netbeheerders
BESL-2001-2

De toekenning van een leveringsvergunning voor elektriciteit/aardgas aan Electrabel NV en administratieve wijzigingen

19/12/2001 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning
ADV-2001-1 Ontwerpbesluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van 19 oktober 2001 houdende het gratis vervoer en de gratis levering van een hoeveelheid elektriciteit als sociale openbaredienstverplichting. 14/12/2001 Advies Marktwerking Gratis elektriciteit
BESL-2012-09

beslissing van 3 juli 2012 met betrekking tot de weigering van de toelating tot de aanleg van een directe lijn

Beslissing Netbeheerders Directe lijn, gesloten distributienet
BESL-2012-06

beslissing van 15 mei 2012 met betrekking tot het verlenen van een toelating, onder bepaalde voorwaarden, tot de aanleg van een directe lijn

Beslissing Netbeheerders Directe lijn, gesloten distributienet
BESL-2012-06

beslissing van 15 mei 2012 met betrekking tot het verlenen van een toelating, onder bepaalde voorwaarden, tot de aanleg van een directe lijn

Beslissing Netbeheerders Directe lijn, gesloten distributienet
BESL-2012-05

beslissing van 2 mei 2012 met betrekking tot de weigering van de toelating tot de aanleg van een directe lijn

Beslissing Netbeheerders Directe lijn, gesloten distributienet
BESL-2012-04

beslissing van 21 februari 2012 met betrekking tot de weigering van de toelating tot de aanleg van een directe lijn

Beslissing Netbeheerders Directe lijn, gesloten distributienet

Pagina's