BESL-2002-14

Samenvatting: 

Aanwijzing van een distributienetbeheerder voor een bepaald gebied in het Vlaamse Gewest overeenkomstig artikel 32 van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juni 2001 met betrekking tot de distributienetbeheerders voor elektriciteit (aanwijzing van Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen herroepen bij beslissing BESL-2011-8 en aanwijzing van ELIA herroepen bij beslissing BESL-2012-3; de aanwijzingen van Gaselwest, Intergem, Imewo, Iveka, Sibelgas en Iverlek werden gewijzigd bij beslissing BESL-2013-10)

Publicatiedatum: 
woensdag, 4 september, 2002

Publicaties