BESL-2008-30

Samenvatting: 

De aanwijzing van Intergas Energie B.V. als aardgasnetbeheerder, overeenkomstig artikel 31 van het besluit van de Vlaamse regering van 11 oktober 2002 houdende de organisatie van de aardgasmarkt (herroepen bij beslissing BESL-2008-257)

Publicatiedatum: 
maandag, 25 februari, 2008

Publicaties