Beleidsplatform

Op het beleidsplatform geven we toelichting aan onze belanghebbenden bij de stand van zaken van een aantal lopende regulatoire initiatieven. We lichten bondig de belangrijkste inhoudelijke elementen of discussiepunten toe. We geven aan welke stappen we nog zullen zetten in deze dossiers en meer specifiek wanneer en op welke manier de belanghebbenden input kunnen geven bij de lopende initiatieven (via een openbare consultatie, via deelname aan een overlegvergadering, …).

Geïnteresseerd om deel te nemen aan de vergaderingen? Stuur dan een e-mail naar webmaster@vreg.be met het volgende onderwerp: E-mailadres toevoegen aan de mailinglijst Beleidsplatform. U krijgt dan telkens een persoonlijke uitnodiging.
 

Beleidsplatform 2024

28 maart 2024

Agendapunt:

 • Tariefmethodologie 2025-2028: toelichting bij de consultatie

Presentatie in pdf
 

Beleidsplatform 2023

27 juni 2023

Agendapunten:

 • Marktrapport 2022
 • Voorbereiding nieuwe tariefmethodologie vanaf 2025: plan van aanpak
 • Sociaal rapport 2022
 • V-test®: terugblik & next steps
 • Certificatenmarktrapport 2022-2023
 • Herziening Technisch Reglement Plaatselijk Vervoernet: planning & scope

Presentatie in PDF


Beleidsplatform 2022

28 juni 2022

Agendapunten:

 • Sociaal energierapport 2021
 • Marktrapport 2021
 • Herziening TRDE & TRPV: planning & scope
 • V-test®: terugblik & next steps
 • Certificatenmarktrapport 2021

Presentatie in PDF

27 januari 2022 (webinar)

Voorstelling ondernemingsplan 2021

Beleidsplatform 2021

1 april 2021 (webinar)

Agendapunten:

 • Wijziging tariefmethodologie 2021-2024
 • Nieuws over de V-test®
 • Herziening Technisch Reglement Distributie Elektriciteit

Presentatie in PDF en filmpje webinar 

28 januari 2021 (webinar)

Voorstelling Ondernemingsplan 2021

Beleidsplatform 2020

4 december 2020 (webinar)

Overleg herziening TRD: meer info

17 september 2021 (webinar)

Overleg herziening TRD: meer info

4 mei 2021 (webinar) 

Toelichting consultatie tariefmethodologie 2021-2024

Presentatie in PDF en filmpje webinar

24 januari 2021

Voorstelling Ondernemingsplan 2020

Presentatie in pdf

Beleidsplatform 2019

2 december 2019

Agendapunten:

 • Consultatie Energiegemeenschappen 
 • Consultatie Technisch Reglement: schrapping artikel over prioritaire toegang HEB- en KWKK-installaties 
 • Investeringsplannen Elektriciteit 
 • Marktmonitor 2019 

Slides van de toelichting

30 september 2019

Agendapunten:

 • Beslissing over Technische reglementen + opstart volgende herziening 
 • Stand van zaken tariefmethodologie 
 • NACE-codes 
 • Retributie VREG-platform 
 • Verbeterde energieovernamedocumenten
 • Energieleveranciers: een financiële analyse

Slides van de toelichting
ROV-studie

27 mei 2019

Agendapunten:

 • Stand van zaken en planning nieuwe tariefmethodologie en -structuur​
 • Stand van zaken en planning herziening technische reglementen​
 • Belangrijkste conclusies van de rapporten die we binnenkort publiceren​
  • Marktrapport​
  • Sociaal rapport​
  • Certificatenmarktrapport​
 • Nieuwe regelgeving ​
  • Directe lijnen​
  • Garanties van oorsprong voor groen gas en groene warmte​
  • Warmte- en koudenetten​

Slides van de toelichting 

Beleidsplatform 2018

24 september 2018

Agendapunten:

 • Herziening technische reglementen
 • Stand van zaken tarieven
 • Invoering digitale meters
 • Certificatenmarktrapport

Slides van de toelichting

7 mei 2018

Agendapunten:

 • Stand van zaken tariefstructuur
 • Fluvius System Operator: aanvraag werkmaatschappij ​
 • Consultatie wijziging tariefmethodologie​
 • Stand van zaken herziening technisch reglement ​
 • Toelichting go live Extranet​
 • Nieuwe Groencheck ​

Slides van de toelichting

Beleidsplatform 2017

18 september 2017

Agendapunten:

 • Herziening technische reglementen
 • Stand van zaken distributienettarieven
 • Advies ontwerpdecreet digitale meters
 • Infografieken en statistieken

Slides van de toelichting

19 juni 2017

Agendapunten:

 • Kosten-batenanalyse slimme meters - update 2017
 • Advies over de regelgeving inzake flexibiliteit op het distributienet
 • Technisch Reglement
 • Tariefstructuur
 • Sociaal Rapport
 • Certificatenmarktrapport
 • Brandstofmixrapport

Slides van de toelichting

27 maart 2017

Agendapunten:

 • Hervorming VREG
 • Slimme/digitale meters
 • Studie en adviezen flexibiliteit
 • Onderzoek tariefstructuur
 • Controles op factuur
 • Evolutie V-test

Slides van de toelichting

Beleidsplatform  2016

28 november 2016

Agendapunten:

 • Hervorming VREG:
 • Studie Aansluiting met flexibele toegang
 • Consultatie tariefstructuur:

Slides van de toelichting 

3 oktober 2016

Agendapunten:

 • Evaluatie van het vorige beleidsplatform: terugblik op de belangrijkste opmerkingen over de nieuwe aanpak van het beleidsplatform.
 • Voorstel van decreet tot hervorming van de VREG: korte toelichting bij de voorziene wijzigingen, opgenomen in het decreetsvoorstel dat momenteel voorligt in het Vlaams Parlement.
 • Stand van zaken tarieven: toelichting over tariefmethodologie 2017-2020 en consultatie over nieuwe tariefstructuur
 • Stand van zaken actualisatie technische reglementen distributie elektriciteit en gas: hoe zullen de nieuwe MIG-processen in de technische reglementen worden verankerd?
 • Aansluitingen met flexibele toegang: aanpak van een studie over de modaliteiten van beperking van nettoegang voor producenten

Slides van de toelichting

23 mei 2016

Agendapunten:

 • Toekomst van de distributienettarieven: nieuwe tariefmethodologie en tariefstructuur
 • Opstart overleg rond nieuwe toegangscontracten: beter kader voor de relatie tussen leveranciers en netbeheerders
 • (Vervolg)advies flexibiliteit: onder welke voorwaarden kan decentrale productie van elektriciteit worden gestuurd door de netbeheerder?
 • Herziening technische reglementen: nieuwe, duidelijkere structuur van de technische reglementen
 • Europese netwerkcodes: welke aanpassingen moeten er gebeuren in de Vlaamse energiewetgeving in uitvoering van de nieuwe, toekomstige Europese netwerkcodes?
 • Elektrische voertuigen: meldingsplicht laadpalen in aansluitingsreglement/aansluitingscontract
 • Opmaak advies rond data-uitwisseling in de elektriciteits- en aardgasmarkt: hoe ver moeten we gaan in de regulering van data-uitwisseling in de energiemarkt in het belang van de klant?
 • Noodleveranciersregeling: hoe komen we tot een betere regeling om de continuïteit van de levering te garanderen?
 • Marktrapport en Certificatenmarktrapport: belangrijkste conclusies uit de meest recente rapporten
 • Toekomst van de Groencheck: op welke manier willen we meer informatie geven over de oorsprong van de geleverde elektriciteit?

Slides van de toelichting