Wat zijn verbruiksprofielen?

Verbruiksprofiel of SLP staat voor 'synthetisch lastprofiel'. Het is een curve of cijfertabel die per kwartier (voor elektriciteit) of per uur (voor aardgas) van een volledig jaar het relatieve verbruik weergeeft voor een bepaald type van klanten.

Deze cijfergegevens worden bepaald op basis van historische gegevens en houden rekening met de jaarkalender (weekdagen, weekends en feestdagen, brugdagen, uur van zonsopgang en -ondergang, enz.) en eventuele andere bepalende factoren, zoals klimaatinvloeden.

Door de waarden van deze reeksen te vermenigvuldigen met het (gemeten of geraamde) jaarverbruik, kan voor iedere elementaire periode (kwartier voor elektriciteit, uur voor gas) tijdens deze periode het verbruik worden geraamd. Deze werkwijze is bijzonder handig voor het ramen van de meterstanden en van het verbruik voor bijvoorbeeld de volgende dag.

Deze SLP’s zijn nodig om de energiebehoeften voor iedere elementaire periode juist te kunnen toewijzen. Ze verstrekken de leveranciers informatie over aansluitingen waar geen metingen per elementaire periode plaatsvinden.

Er bestaan verschillende verbruiksprofielen, 6 voor elektriciteit en 3 voor aardgas.

Omdat de meterstanden van de meeste klanten niet continu opgenomen worden, maar slechts één keer per jaar bij de meteropname zijn SLP’s nodig om te schatten hoeveel energie een klant in de periode tussen twee meteropnames verbruikt per kwartier of per uur. Op die manier kan het opgemeten jaarverbruik verspreid worden over de betreffende periode.

Het energieverbruik op een bepaald ogenblik is afhankelijk van een aantal factoren. Dankzij de SLP-curve wordt een typeverbruik weergegeven dat rekening houdt met de werk- en vakantiedagen, met de dagindeling (op week- en weekenddagen) en met klimatologische invloeden (winter, zomer). De curve laat ook toe om bijvoorbeeld op basis van het verbruik van 1 (zomer- of winter-)maand of op basis van andere historische gegevens het verbruik te berekenen voor het volledige jaar (zomer en winter) of voor een afwijkende periode.

De distributienetbeheerder maakt in verschillende gevallen schattingen waarbij  gebruik wordt gemaakt van SLP’s en standaard jaar- of maandverbruiken: 

  • de meter is niet bereikbaar (afwezigheid van de klant, geen meterstand overgemaakt via een meterkaartje, telefoon of internet, ...)
  • het berekende verbruik op basis van de laatste meterstand is niet betrouwbaar (minimaal of abnormaal hoog)

De distributienetbeheerder schat uw verbruik op een objectieve en betrouwbare manier op basis van uw historisch energieverbruik. Voor aardgas houdt de distributienetbeheerder ook rekening met de temperatuurschommelingen (graaddagen) tijdens de verbruiksperiode.

U kan de schattingsregels vinden via Atrias

De energieleveranciers gebruiken de SLP’s ook voor hun nominatie- en aankoopprocessen. Meer informatie

Vreg is de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt
Heeft u een vraag? Mail of bel 1700