Nieuwe nettarieven: wat betekent dat voor hen?

Locatie
 • Gebaseerd op een gemiddeld tarief in Vlaanderen
Huishouden
 • Gezin
 • 1 kind
Metertype
 • Digitale meter
Verbruik
 • Piekvermogen = 4 kWp
 • Omvormervermogen = 3,6 kVA
 • Productie: 3.600 kWh
 • Jaarlijkse afname van het net: 2.700 kWh
 • Injectie: 2.450 kWh
 • Zelfverbruik: 32%
Verwarming
 • Aardgas

Hoeveel nettarieven betalen Frances en Matteo in 2023?

Frances en Matteo betalen in 2023 met hun digitale meter € 310 (incl. btw) aan nettarieven. Dat is € 21 meer dan in 2022, maar nog altijd 22% minder dan in 2021. De simulator schat hun gemiddelde maandpiek in op 4,38 kW. In totaal betalen Frances en Matteo in 2023 € 847 voor hun elektriciteit. 

Hadden Frances en Matteo nog een klassieke meter? Dan zouden zij op basis van hun afname na terugdraaien van de teller van 250 kWh in 2023 € 288 aan nettarieven betalen. Zij betalen in dat geval zowel het capaciteitstarief als het prosumententarief . Hun volledige elektriciteitsfactuur zou in 2023 dan € 359 bedragen.

Algemene tendens

Voor eigenaars van zonnepanelen nemen de nettarieven in 2023 doorgaans toe. Dat is het geval met een klassieke en een digitale meter . Hoeveel u met een digitale meter betaalt in 2023 hangt sterk af van uw situatie (uw zelfverbruik , de dimensionering van uw omvormer, …). De nettarieven zijn in 2023 nog altijd lager dan in 2021.

Met een digitale meter kan u besparen door uw zelfverbruik te verhogen. Dan neemt u minder elektriciteit van het net (kWh) af en kan u ook uw hoogste pieken (kW) in zonnige maanden afvlakken. Zo doet u een voordeel op alle onderdelen van uw elektriciteitsfactuur: energiekost, nettarieven en heffingen. Of u met zonnepanelen in 2023 minder nettarieven betaalt met een digitale of een klassieke meter hangt af van uw gemiddelde maandpiek en uw zelfverbruik. Meer weten?  

De verschillen in factuur tussen een digitale en klassieke meter zijn er vooral op vlak van de energiekost. Zowel met een digitale als klassieke meter is uw volledige factuur mét zonnepanelen ruim lager dan die van een gezin met een gelijkaardig verbruik zonder zonnepanelen. Voor de aankoop van zonnepanelen krijgt u een premie via Fluvius: Vlaamse overheid – premie zonnepanelen.

Digitale meter

Laat uw digitale meter gratis plaatsen vanaf 1/1/2023.

ELEKTRICITEITSFACTUUR

Zo ziet uw afrekening eruit

Hoe zijn de nettarieven op uw elektriciteitsafrekening opgebouwd vanaf 2023? Hebt u een digitale of klassieke meter? Bekijk het voor uw situatie.

Delen via