Nieuwe nettarieven: wat betekent dat voor hen?

Locatie
  • Gebaseerd op een gemiddeld tarief in Vlaanderen
Huishouden
  • Tweede verblijf aan zee
Metertype
  • Digitale meter
Verbruik
  • Nacht-/weekendverbruik: 500 kWh
Verwarming
  • Aardgas

Hoeveel nettarieven betaalt André in 2023?

André betaalt in 2023 met een digitale meter € 122 (incl. btw) aan nettarieven. Dat is € 70 meer dan in 2022, en ook 70% meer dan in 2021. Met een digitale meter betaalt hij normaal gezien een capaciteitstarief op basis van zijn gemiddelde maandpiek. De simulator schat die in op de minimumwaarde van 2,5 kW. Omdat zijn factuur bij aanrekening van de nettarieven op die manier het vooraf vastgelegde maximum zou overschrijden, betaalt hij het maximumtarief (€/kWh). Dat houdt rekening met de minimumbijdrage die iedereen betaalt. In totaal betaalt André in 2023 € 250 voor zijn elektriciteit. 

Had André nog een klassieke meter? Dan zou hij 2023 € 152 aan nettarieven betalen. Zijn volledige elektriciteitsfactuur zou in 2023 dan € 280 bedragen.

Algemene tendens

Vanaf 2023 betaalt iedereen een minimumbijdrage voor zijn gebruik van het elektriciteitsnet. De berekening van het capaciteitstarief houdt rekening met een ondergrens van 2,5 kW. Hebt u in een bepaalde maand geen verbruik of een piekvermogen lager dan 2,5 kW? Dan betaalt u toch een bedrag dat overeenkomt met die ondergrens. Daardoor nemen de nettarieven in 2023 doorgaans toe voor woningen met een heel beperkt of occasioneel verbruik. Met een digitale meter betalen zij minder dan met een klassieke meter. Bij de digitale meter geldt namelijk een maximumtarief. Zou u met het capaciteitstarief en kWh-tarief meer nettarieven betalen dan met het maximumtarief? Dan betaalt u het maximumtarief. Ook wanneer het maximumtarief wordt toegepast, betaalt u altijd minstens de minimumbijdrage.

Digitale meter

Laat uw digitale meter gratis plaatsen vanaf 1/1/2023.

ELEKTRICITEITSFACTUUR

Zo ziet uw afrekening eruit

Hoe zijn de nettarieven op uw elektriciteitsafrekening opgebouwd vanaf 2023? Hebt u een digitale of klassieke meter? Bekijk het voor uw situatie.

Delen via