Nieuwe nettarieven: wat betekent dat voor haar?

Sylvie

Sylvie heeft een kleine handelszaak in het centrum van Diest. Ze verbruikt in haar winkel jaarlijks 12.000 kWh (7.500 kWh dag- en 4.500 kWh nachtverbruik). Ze heeft momenteel nog een klassieke meter.

Simulatieresultaat

Hoge energieprijzen

In 2022 betaalt Sylvie naar verwachting € 3.404 voor haar elektriciteit. Dat is meer dan in de vorige jaren. Die toename heeft te maken met de hoge energieprijzen. Daardoor betaalt ze in 2022 een hogere energiekost. Dat deel van haar factuur ziet u in de grafieken hieronder in het geel.  

Dalende nettarieven

De nettarieven zijn een ander deel van haar elektriciteitsfactuur. Dat deel ziet u in de grafieken in het blauw. In 2021 betaalde Sylvie € 1.232 aan nettarieven. In 2022 betaalt ze minder. Met een klassieke meter betaalt ze naar verwachting € 831 aan nettarieven. Met een digitale meter betaalt ze een capaciteitstarief op basis van de gemiddelde maandpiek. Die schat de simulator in op 7,18 kW. Ze betaalt in dat geval € 740 aan nettarieven.  

Resultaat met klassieke meter

Resultaat met digitale meter

Algemene tendens

Een kmo betaalt in 2022 minder nettarieven dan in 2021. Volgens de inschattingen van de simulator is die daling groter met een digitale meter dan met een klassieke meter. De simulator gaat daarbij uit van een gemiddeld gebruiksprofiel. Voor specifieke bedrijfsactiviteiten die hoge piekvermogens met zich meebrengen kan het resultaat anders zijn. Met een digitale meter krijgt u ook inzicht in uw verbruik en piekvermogens. En door uw verbruik te spreiden kan u mogelijk besparen. Meten is weten! 

Let op: door de hoge energieprijzen is uw totale elektriciteitsfactuur in 2022 naar verwachting hoger dan in 2021. 

Wil u weten wat dit voor u betekent? 

Doe zelf een simulatie