Nieuwe nettarieven: wat betekent dat voor hem?

Ilyas

Ilyas woont alleen in een appartement in Leuven. Hij verbruikt jaarlijks 1.500 kWh. Hij heeft op dit moment nog een klassieke meter.

Simulatieresultaat

Hoge energieprijzen

In 2022 betaalt Ilyas naar verwachting € 670 voor zijn elektriciteit. Dat is meer dan in de vorige jaren. Die toename heeft te maken met de hoge energieprijzen. Daardoor betaalt hij in 2022 een hogere energiekost. Dat deel van zijn factuur ziet u in de grafieken hieronder in het geel.  

Dalende nettarieven bij een digitale meter

De nettarieven zijn een ander deel van zijn elektriciteitsfactuur. Dat deel ziet u in de grafieken in het blauw. In 2021 betaalde Ilyas € 234 aan nettarieven. In 2022 betaalt hij met een klassieke meter naar verwachting € 249 aan nettarieven. Dat is meer dan in 2021. Met een digitale meter betaalt hij een capaciteitstarief op basis van de gemiddelde maandpiek. Die schat de simulator in op 2,62 kW. Hij betaalt in dat geval € 217 aan nettarieven. Dat is minder dan in 2021. 

Resultaat met klassieke meter

Resultaat met digitale meter

Algemene tendens

Een alleenstaande of kleiner huishouden met een laag verbruik én een digitale meter betaalt in 2022 minder nettarieven dan in 2021. Met een digitale meter krijgt u ook inzicht in uw verbruik en piekvermogens. En door uw verbruik te spreiden kan u mogelijk besparen. Meten is weten!  

Met een klassieke meter betaalt een huishouden met een laag verbruik iets meer dan in 2021. De nettarieven die u in 2022 betaalt liggen dan in lijn met de nettarieven van enkele jaren geleden.  

Voor gezinnen die recht hebben op het sociaal tarief gelden de nieuwe nettarieven niet.  

Let op: door de hoge energieprijzen is uw totale elektriciteitsfactuur in 2022 naar verwachting hoger dan in 2021. 

Wil u weten wat dit voor u betekent? 

Doe zelf een simulatie