Nieuwe nettarieven: wat betekent dat voor hen?

Gaby en Andrea

Gaby en Andrea wonen in een rijhuis in Genk. Ze verwarmen hun woning met accumulatieverwarming. Die laadt op tijdens de nachturen via een afzonderlijk circuit. Een aparte uitsluitend nachtmeter registreert het verbruik ervan. Ze verbruiken 9.000 kWh per jaar (1.600 kWh dag- en 1.900 kWh nachtverbruik én 5.500 kWh uitsluitend nachtverbruik). Ze hebben op dit moment nog een klassieke meter.

Simulatieresultaat

Hoge energieprijzen

In 2022 betalen Gaby en Andrea naar verwachting € 2.676 voor hun elektriciteit. Dat is meer dan in de vorige jaren. Die toename heeft te maken met de hoge energieprijzen. Daardoor betalen ze in 2022 een hogere energiekost. Dat deel van hun factuur ziet u in de grafieken hieronder in het geel.  

Dalende nettarieven

De nettarieven zijn een ander deel van hun elektriciteitsfactuur. Dat deel ziet u in de grafieken in het blauw. In 2021 betaalden Gaby en Andrea € 769 aan nettarieven. In 2022 betalen ze minder. Met een klassieke meter betalen ze naar verwachting € 604 aan nettarieven. Met een digitale meter betalen ze een capaciteitstarief op basis van de gemiddelde maandpiek. Die schat de simulator in op 8,59 kW. Ze betalen in dat geval € 652 aan nettarieven.  

Resultaat met klassieke meter

Resultaat met digitale meter

Algemene tendens

Een huishouden met accumulatieverwarming en aparte uitsluitend nachtmeter betaalt in 2022 minder nettarieven dan in 2021. Dat is zo met een digitale en een klassieke meter. Volgens de inschattingen van de simulator betaalt u met een klassieke meter minder dan met een digitale meter . De resultaten voor 2021 en 2022 houden rekening met de geleidelijke afbouw van het historisch voordeligere uitsluitend nachttarief.

De meeste uitsluitend nachtklanten hebben op dit moment nog een klassieke meter. Ze behouden die ook in de eerstvolgende jaren. De verdere uitrol van de digitale meter bij deze doelgroep start pas vanaf 1 januari 2028. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Dat betekent dat de meeste uitsluitend nachtklanten in 2022 het capaciteitstarief betalen onder de vorm van een vast bedrag en niet op basis van hun gemeten maandpieken.

Let op: door de hoge energieprijzen is uw totale elektriciteitsfactuur in 2022 naar verwachting hoger dan in 2021.

Wil u weten wat dit voor u betekent? 

Doe zelf een simulatie