Aanwijzingen netbeheerders

De voorwaarden en de procedure om aangewezen te worden als netbeheerder werden vastgelegd in het Energiebesluit. Ter uitvoering van de wettelijke bepalingen heeft de VREG in 2002 een procedure geopend tot aanwijzing van de elektriciteitsdistributienetbeheerders. In 2003 gebeurde hetzelfde voor de aardgasdistributienetbeheerders.
Hier vindt u de beslissingen rond de aanwijzing van de distributienetbeheerders.
Vreg is de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt
Heeft u een vraag? Mail of bel 1700