No mailchimp list found with specified name in settings.php

Toegelaten inkomens en tariefvoorstellen 2023

De VREG besliste op 5 oktober 2022 over de vaststelling van het toegelaten inkomen van de elektriciteits- en aardgasdistributienetbeheerders uit hun periodieke distributienettarieven 2023 volgens de tariefmethodologie 2021-2024: BESL-2022-154 t.e.m. BESL-2022-172.

De VREG wijzigde op 18 november 2022 de beslissingen over de vaststelling van het toegelaten inkomen van de elektriciteitsdistributienetbeheerders uit hun periodieke distributienettarieven 2023: BESL-2022-176 t.e.m. BESL-2022-185.

Een bespreking van de toegelaten inkomsten uit de periodieke distributienettarieven 2023 en een vergelijking met de bedragen van 2022 vindt u in deze nota.

De berekening van het toegelaten inkomen van de distributienetbeheerder uit zijn periodieke distributienettarieven in 2023 m.b.t. zijn endogene kosten:

Elektriciteit

Aardgas

De berekening van het toegelaten inkomen van de distributienetbeheerder uit zijn periodieke distributienettarieven in 2023 m.b.t. zijn exogene kosten:

Elektriciteit

Aardgas

Historiek goedkeuringsprocedure tariefvoorstellen

U vindt hieronder de opeenvolgende stappen in het goedkeuringsproces voor de tariefvoorstellen.

klik hier voor laatste update

Datum

Gebeurtenis

Update verwacht
19/09/2022 VREG en Fluvius bereiken een akkoord over de procedure indiening en goedkeuring tariefvoorstellen periodieke en niet-periodieke distributienettarieven 2023. /
22/09/2022 Fluvius dient namens de distributienetbeheerders waarvoor zij optreedt als werkmaatschappij het eerste tariefvoorstel voor de niet-periodieke distributienettarieven 2023 in. /
5/10/2022 VREG beslist over het toegelaten inkomen 2023 van de distributienetbeheerders uit hun periodieke distributienettarieven. /
17/10/2022 VREG maakt aan Fluvius zijn opmerkingen en vragen over m.b.t. het tariefvoorstel voor de niet-periodieke distributienettarieven elektriciteit en aardgas 2023.   /
19/10/2022 Fluvius dient namens de distributienetbeheerders waarvoor zij optreedt als werkmaatschappij het eerste tariefvoorstel voor de periodieke distributienettarieven elektriciteit en aardgas 2023 in. /
25/10/2022 VREG maakt aan Fluvius zijn opmerkingen en vragen over m.b.t. het eerste tariefvoorstel voor de periodieke distributienettarieven elektriciteit en aardgas 2023.   /
28/10/2022 Fluvius dient bij de VREG het tweede tariefvoorstel voor de periodieke distributienettarieven elektriciteit en gas 2023 in. /
28/10/2022 Fluvius dient bij de VREG het tweede tariefvoorstel voor de niet-periodieke distributienettarieven elektriciteit en gas 2023 in. /
03/11/2022 VREG maakt aan Fluvius zijn opmerkingen en vragen over m.b.t. het tweede tariefvoorstel voor de periodieke distributienettarieven elektriciteit en aardgas 2023.  /
07/11/2022 Fluvius dient bij de VREG het derde tariefvoorstel voor de periodieke distributienettarieven elektriciteit en gas 2023 in. /
09/11/2022 VREG maakt aan Fluvius zijn opmerkingen en vragen over m.b.t. het derde tariefvoorstel voor de periodieke distributienettarieven elektriciteit en gas 2023 /
14/11/2022 VREG maakt aan Fluvius zijn opmerkingen en vragen over m.b.t. het tweede tariefvoorstel voor de niet-periodieke distributienettarieven elektriciteit en aardgas 2023. /
16/11/2022 Fluvius dient bij de VREG het vierde tariefvoorstel voor de periodieke distributienettarieven elektriciteit en gas 2023 in /
18/11/2022

VREG wijzigt de beslissingen over het toegelaten inkomen 2023 van de elektriciteitsdistributienetbeheerders uit hun periodieke distributienettarieven

/
21/11/2022 Fluvius dient bij de VREG het vijfde en laatste tariefvoorstel voor de periodieke distributienettarieven elektriciteit en gas 2023 in /
21/11/2022 VREG beslist tot goedkeuring van de tariefvoorstellen voor de periodieke distributienettarieven elektriciteit en gas 2023 /
29/11/2022 Fluvius dient bij de VREG het derde tariefvoorstel voor de niet-periodieke distributienettarieven elektriciteit en gas 2023 in. /
02/12/2022 VREG maakt aan Fluvius zijn opmerkingen en vragen over m.b.t. het derde tariefvoorstel voor de niet-periodieke distributienettarieven elektriciteit en gas 2023.  /
08/12/2022 Fluvius dient bij de VREG het vierde tariefvoorstel voor de niet-periodieke distributienettarieven elektriciteit en gas 2023 in. /
12/12/2022 VREG maakt aan Fluvius zijn opmerkingen en vragen over m.b.t. het vierde tariefvoorstel voor de niet-periodieke distributienettarieven elektriciteit en gas 2023.  /
13/12/2022 Fluvius dient bij de VREG het vijfde tariefvoorstel voor de niet-periodieke distributienettarieven elektriciteit en gas 2023 in. /
13/12/2022 VREG maakt aan Fluvius zijn opmerkingen en vragen over m.b.t. het vijfde tariefvoorstel voor de niet-periodieke distributienettarieven elektriciteit en gas 2023.  /
14/12/2022

Fluvius dient bij de VREG het zesde en laatste tariefvoorstel voor de niet-periodieke distributienettarieven elektriciteit en gas 2023 in.

/