Wat is het transmissienettarief?

De transmissiekost is de vergoeding voor het vervoer van elektriciteit over het transmissienet dat beheerd wordt door Elia.

Het is de federale regulator CREG die de transmissienettarieven goedkeurt.

Meer informatie:
www.creg.be
www.elia.be

Deel transmissie dat verrekend wordt in de distributienettarieven elektriciteit

De tarieven voor de transmissie van elektriciteit die de leveranciers factureren, zijn niet voor alle klanten hetzelfde. Ze verschillen van distributienetbeheerder tot distributienetbeheerder.
Deze verschillen worden o.a. veroorzaakt door netverliezen.

Vreg is de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt
Heeft u een vraag? Mail of bel 1700