Energiemarkt in Vlaanderen en België

Energiemarkt Vlaanderen

Elk jaar publiceren we een Marktrapport en een Marktmonitor waarin we de evolutie van de energiemarkt in Vlaanderen opvolgen. De Marktmonitor bevat naast veel cijfergegevens ook de resultaten van onze jaarlijkse enquête bij 1.000 gezinnen en 1.000 bedrijven. Het marktrapport gaat over het voorgaande jaar en de marktmonitor over het lopende jaar.

Marktmonitor Marktrapport
Marktmonitor 2021 Marktrapport 2020
Marktmonitor 2020 Marktrapport 2019
Marktmonitor 2019 Marktrapport 2018
Marktmonitor 2018 Marktrapport 2017
Marktmonitor 2017 Marktrapport 2016
Marktmonitor 2016 Marktrapport 2015
Marktmonitor 2015 Marktrapport 2014
Marktmonitor 2014 Marktrapport 2013
Marktmonitor 2013 Marktrapport 2012
Marktmonitor 2012 Marktrapport 2011
Marktmonitor 2011 Marktrapport 2010
Marktmonitor 2010 Marktrapport 2009
Marktmonitor 2009 Marktrapport 2008
Marktmonitor 2008 Marktrapport 2007
Marktmonitor 2007 Marktrapport 2006

Energiemarkt in cijfers

Voor het marktrapport verwijzen we naar volgende dashboards:

Voor het marktmonitorrapport verwijzen we naar volgende dashboards:

Energiemarkt België 

Elk jaar publiceren de 4 energieregulatoren (VREG, CREG , CWAPE en Brugel ) een rapport met de evolutie van de energiemarkt in de 3 gewesten en in België