Distributienettarieven 2022

Op 21 december 2021 keurden wij de distributienettarieven voor 2022 goed.

Evolutie van de distributienettarieven voor een gezin in 2022

Voor gezinnen dalen de distributienettarieven voor elektriciteit het vijfde jaar op rij. Een gezin met een tweevoudige meter, een elektriciteitsverbruik van 3.500 kWh per jaar en een gemiddelde maandpiek van 4,26 kW betaalt gemiddeld 375 euro (inclusief btw) nettarieven in 2022. Dat is 87 euro of 19% minder dan vorig jaar.

Ook de nettarieven voor aardgas dalen. Een gezin met een aardgasverbruik van 23.260 kWh per jaar betaalt in 2022 gemiddeld 288 euro (inclusief btw) of 18 euro minder dan vorig jaar.

Voor een gezin met een gemiddeld elektriciteits- en aardgasverbruik betekent dat een totale besparing van 105 euro. Ten opzichte van 2017 is de besparing 215 euro.

De situatie verschilt afhankelijk van uw woonplaats en de distributienetbeheerder die daar actief is.

Meer weten over de evolutie van de distributienettarieven?

Lees ons persbericht over de distributienettarieven 2022.

Raadpleeg onze cijfers en statistieken over de evolutie van de energieprijzen en distributienettarieven.

Veelgestelde vragen over nettarieven 2022

Wat is het tarief databeheer en waarom is het hoger dan het vroegere meet- en teltarief?

De Vlaamse regelgever heeft in 2019 aan Fluvius de rol van databeheerder toegekend, onder meer met het oog op de uitrol van de digitale meter . De activiteiten die de databeheerder moet uitvoeren hebben betrekking op data geregistreerd door alle types meters; niet alleen digitale meters dus, maar ook analoge en elektronische meters.

De kosten van alle activiteiten die hiermee verband houden worden vanaf 2021 via het tarief databeheer aangerekend. Het vroegere meet- en teltarief vervalt hierdoor. Belangrijk hierbij is wel dat bepaalde kosten in het tarief databeheer in het verleden niet via het meet- en teltarief werden aangerekend, maar via een andere tariefcomponent. Het tarief databeheer is hierdoor hoger dan het vroegere meet- en teltarief. Dit is dus voornamelijk te wijten aan een verschuiving en reorganisatie van kosten tussen tariefcomponenten, om zo onder het tarief databeheer alle kosten te brengen die voortvloeien uit de activiteiten die door de Vlaamse regelgever aan de databeheerder worden opgelegd.

Klanten aangesloten op laagspanning betalen, onafhankelijk van het type meter waarover ze beschikken, eenzelfde tarief databeheer. In 2022 bedraagt dit 13,95 €/jaar (inclusief btw). Enkel klanten met een digitale meter die kiezen voor de uitlezing van kwartierwaarden in het kader van hun energiecontract (bv. omdat ze een dynamisch prijscontract afsluiten met hun leverancier) betalen 1,19 € extra per jaar. Voor klanten aangesloten op hogere spanningsniveaus en productiemeters bedraagt het tarief databeheer in 2021 83,86 €/jaar (exclusief btw).