Welke nettarieven betaalt u?

Er bestaan drie verschillende nettarieven: distributienettarieven, transmissienettarieven en transportnettarieven.

Distributienettarieven

Iedereen die aangesloten is op het distributienet voor elektriciteit en/of aardgas, moet distributienettarieven betalen aan zijn netbeheerder.

De distributienettarieven dekken de kosten voor:

  • het vervoer van elektriciteit en aardgas over het distributienet tot bij u thuis of uw onderneming;
  • het aanleggen van nieuwe kabels voor elektriciteit en nieuwe leidingen voor aardgas;
  • het onderhoud en beheer van die kabels en leidingen;
  • het meten van uw energieverbruik en het beheer van deze data;
  • het uitvoeren van openbaredienstverplichtingen  (o.a. de toekenning van premies, de aankoop van groenestroomcertificaten , de plaatsing van budgetmeters en het voorzien van openbare verlichting);
  • enkele toeslagen.

De distributienettarieven voor elektriciteit bevatten ook de transmissiekosten. Dat zijn de kosten voor het vervoer van elektriciteit over het transmissienet dat Elia beheert. Elia factureert deze kosten via de transmissienettarieven aan de distributienetbeheerder en die rekent ze door aan iedereen aangesloten op zijn net. 

De distributienettarieven verschillen van distributienetbeheerder tot distributienetbeheerder.

De VREG keurt de distributienettarieven jaarlijks goed.

Transmissienettarieven

De transmissienettarieven zijn een vergoeding voor het vervoer van elektriciteit over het transmissienet dat Elia beheert. Deze tarieven worden rechtstreeks aangerekend aan iedereen aangesloten op het transmissienet en worden via de distributienettarieven doorgerekend aan elke aangeslotene op het distributienet. 

De transmissienettarieven worden goedgekeurd door de federale energieregulator CREG .

Transportnettarieven

De transportnettarieven zijn een vergoeding voor het vervoer van aardgas over het transportnet dat Fluxys beheert. Deze tarieven worden aangerekend aan iedereen aangesloten op het transportnet en het distributienet. 

De transportnettarieven worden goedgekeurd door de federale energieregulator CREG.