Energy People Q&A

 1. Waarom gaf de VREG de toestemming aan de distributienetbeheerders om de toegang van Energy People tot het net te beëindigen?
 2. Wat doe ik als klant van Energy People nu best? Val ik nu zonder stroom en/of gas?
 3. Waarom mag Energy People voorlopig nog verder leveren?
 4. Ben ik verplicht om eerst klant te worden bij de distributienetbeheerder?
 5. Welke meterstand zal mijn distributienetbeheerder gebruiken?
 6. Is het mogelijk het geschatte energieverbruik te betwisten door reële meterstanden?
 7. Ik ben zonnepaneleneigenaar en als ik verander van leverancier wordt mijn meterstand geschat en ben ik mijn eventuele productieoverschot kwijt. Is hier een oplossing voor zodat ik geen verbruik moet betalen?
 8. Kan de distributienetbeheerder mij een factuur sturen voor de niet betaalde nettarieven (inclusief het prosumententarief) in de periode dat ik klant was bij Energy People?
 9. Ik betaalde al mijn voorschotten aan Energy People. Wat als ik een tegoed heb? Kan ik dat terugvorderen?
 10. Moet ik mijn facturen van Energy People nu nog betalen?
 11. Ik heb een vraag over mijn voorschotfactuur of eindafrekening? Waar kan ik terecht?
 12. Van wie krijg ik nu mijn elektriciteit?
 13. Naar wie schakel ik best over voor mijn elektriciteit en/of aardgas?
 14. Zijn er nog leveranciers die in slechte papieren zitten?
 15. Ik vind het antwoord op mijn vraag niet in deze FAQ. Wat kan ik doen?

1. Waarom gaf de VREG de toestemming aan de distributienetbeheerders om de toegang van Energy People tot het net te beëindigen? 

Energy People komt bepaalde voorwaarden uit hun contract met de netbeheerders niet langer na. Na een bemiddelingspoging hebben de distributienetbeheerders de VREG gevraagd om de toestemming te krijgen om de toegang te beëindigen op 1 januari 2019.  

2. Wat doe ik als klant van Energy People nu best? Val ik nu zonder stroom en/of gas? 

Wij raden alle klanten van Energy People aan om voor 31 december te veranderen van elektriciteits- en/of aardgasleverancier. Energy People levert nog verder tot 1 januari 2019. Op 1 januari 2019 zullen de Vlaamse distributienetbeheerders de klanten van Energy People die nog geen nieuw contract sloten tijdelijk overnemen. Geen enkele klant zal daardoor meteen zonder elektriciteit of aardgas komen te zitten! Omdat de prijs die een gezin of kmo bij de distributienetbeheerder betaalt doorgaans hoger is dan het goedkoopste aanbod op de markt raden we hen toch aan voor het einde van het jaar een nieuw contract te sluiten. 

Doe daarom de V-test van de VREG: gezinnen en kmo’s kunnen de contracten van alle leveranciers vergelijken. Vermeld altijd duidelijk aan uw nieuwe leverancier welk specifiek contract u wil. U vindt de contractnaam duidelijk in de eerste kolom van de resultatentabellen van de V-test®. 

Veranderen van leverancier heeft nooit tot gevolg dat u zonder elektriciteit of aardgas valt.  

3. Waarom mag Energy People voorlopig nog verder leveren? 

De VREG heeft de toestemming gegeven aan de distributienetbeheerders om de toegang tot hun net te beëindigen op 1 januari 2019. Tot eind december blijft Energy People verantwoordelijk voor de levering van zijn klanten. 

4. Ben ik verplicht om eerst klant te worden bij de distributienetbeheerder?  

Als u zo snel mogelijk en voor eind december verandert, en aan uw nieuwe leverancier zegt dat u klant bent van Energy People en vlug wil overstappen, kan uw nieuwe elektriciteits- of aardgasleverancier ervoor zorgen dat u niet of slechts heel kort klant wordt bij de netbeheerder. Er wordt gezorgd dat een overstap in deze situatie iets sneller verloopt. 

5. Welke meterstand zal mijn distributienetbeheerder gebruiken?  

De distributienetbeheerder zal een meterstand schatten op een onafhankelijke en betrouwbare wijze, tenzij u zelf uw meterstand doorgeeft bij de wissel. Bij een schatting wordt het verbruik bepaald op basis van het verbruik van de vorige periode conform de technische reglementen. Deze methode is van toepassing voor alle schattingen.   

6. Is het mogelijk het geschatte energieverbruik te betwisten door reële meterstanden? 

Ja, de geschatte meterstanden kunnen aangepast worden als u binnen een redelijke termijn de reële meterstanden doorgeeft aan uw distributienetbeheerder. U vindt hierover meer info in de FAQ van Eandis/Infrax

7. Ik ben zonnepaneleneigenaar en als ik verander van leverancier wordt mijn meterstand geschat en ben ik mijn eventuele productieoverschot kwijt. Is hier een oplossing voor zodat ik geen verbruik moet betalen? 

Ondanks dat u misschien een deel productie kwijt zal zijn, raden wij u toch aan voor het einde van het jaar van elektriciteitsleverancier te veranderen. Wanneer de distributienetbeheerders de toegang stopzetten en u als klant overnemen, zullen zij noodgedwongen de meterstand schatten (zie vragen 6. en 7.). Daarna zal u bij een overstap naar een nieuwe elektriciteitsleverancier van uw keuze nóg eens een meterstand doorgeven. Er is een kans dat u in dit proces nog meer productie ziet verloren gaan. 

8. Kan de distributienetbeheerder mij een factuur sturen voor de niet betaalde nettarieven (inclusief het prosumententarief) in de periode dat ik klant was bij Energy People?  

Neen, de netbeheerders zullen de distributienettarieven bij Energy People moeten invorderen, en dus nooit rechtstreeks bij u. 

9. Ik betaalde al mijn voorschotten aan Energy People. Wat als ik een tegoed heb? Kan ik dat terugvorderen?  

Ja, Energy People is (nog altijd) verplicht om een eindafrekening op te maken en uw tegoed terug te betalen.  

10. Moet ik mijn facturen van Energy People nu nog betalen? 

Als u facturen krijgt en die niet betaalt, kan Energy People deze invorderen. Voor het niet of laattijdig betalen van facturen kunnen bijkomende kosten worden aangerekend. Als u vermoedt dat de voorschotten samen hoger zullen zijn dan het bedrag dat u terug zal krijgen, kan u wel contact opnemen met Energy People om een andere betalingsafspraak te vragen. Vraag altijd een schriftelijke bevestiging van de afspraak via e-mail of per brief. 

11. Ik heb een vraag over mijn voorschotfactuur of eindafrekening? Waar kan ik terecht? 

Vragen over uw factuur stelt u best rechtstreeks aan Energy People zelf. De VREG heeft geen inzage in de systemen van Energy People. Een klacht over uw factuur dient u eerst in bij Energy People. Krijgt u geen antwoord of een antwoord waarmee u niet akkoord gaat, dan kan u klacht indienen bij de Ombudsdienst voor Energie via www.ombudsmanenergie.be  

12. Van wie krijg ik nu mijn elektriciteit?

 • Bent u niet recent van leverancier veranderd? Energy People zet voorlopig de levering voort. U kan zoals elke afnemer altijd van leverancier veranderen zonder enige bijkomende kosten. Als de distributienetbeheerder de toegang tot het net voor Energy People beëindigt, zal hij u tijdelijk beleveren tot u overstapt naar een leverancier van uw keuze. Alle klanten worden hierover persoonlijk geïnformeerd door de netbeheerder.  
 • Bent u recent van leverancier veranderd? Dan zal deze nieuwe leverancier aan u elektriciteit en/of aardgas leveren. U moet de overstap correct afhandelen en wordt verder beleverd door uw nieuwe leverancier. 

13. Naar wie schakel ik best over voor mijn elektriciteit en/of aardgas? 

Om te weten naar welke elektriciteits- en/of aardgasleverancier u best verandert raden wij u aan om de V-test van de VREG te doen. Gezinnen en kmo’s kunnen de contracten van alle leveranciers vergelijken via de V-test®. Vermeld altijd duidelijk aan uw nieuwe leverancier welk specifiek contract u wil. U vindt de contractnaam duidelijk in de eerste kolom van de resultatentabellen van de V-test®. 

Hebt u zonnepanelen? Een overstap naar een andere leverancier kan effect hebben op uw opgebouwde stroomproductie. Kijk ook naar het antwoord op vraag 8. 

14. Zijn er nog leveranciers die in slechte papieren zitten?  

De VREG volgt de leveranciers in Vlaanderen op, maar kan nooit met 100% zekerheid voorspellen welke leverancier het financieel moeilijk zou kunnen krijgen.  

15. Ik vind het antwoord op mijn vraag niet in deze FAQ. Wat kan ik doen? 

Op de websites van Eandis en Infrax vindt u een lijst met veelgestelde vragen. 
Vindt u het antwoord niet, dan kan u bellen naar het gratis nummer 1700 (elke werkdag van 9-19u). Kies 3 Andere vraag. 

Vreg is de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt
Heeft u een vraag? Mail of bel 1700