Openbare raadpleging VREG tariefmethodologie 2025-2028

donderdag, 28 maart, 2024

We organiseren een openbare raadpleging over de tariefmethodologie voor elektriciteits- en aardgasdistributie voor de reguleringsperiode vanaf 2025. De huidige tariefmethodologie loopt af eind 2024. Met onze voorstellen voor de tariefmethodologie 2025-2028 willen we ervoor zorgen dat de distributienetbeheerders voldoende middelen hebben om hun taken uit te voeren, in het bijzonder met het oog op hun cruciale rol in de energietransitie. De omslag naar een koolstofarm energiesysteem betekent dat we steeds minder aardgas zullen gebruiken en steeds meer elektriciteit. Dat vraagt de komende jaren om miljardeninvesteringen in het elektriciteitsnet. Tegelijk waken we erover dat gezinnen en bedrijven niet meer betalen dan nodig.  

In de openbare raadpleging leggen we onze voorstellen aan alle belanghebbenden voor. Aan de voorstellen ging een uitgebreid traject vooraf met verschillende studies en regelmatig overleg met Fluvius.  

Meer over de voorstellen leest u in ons persbericht

We hebben onze voorstellen op 28/3/2024 toegelicht aan onze belanghebbenden.

Graag ontvangen wij uw schriftelijke reacties via dit formulier