Publieke consultatie tariefmethodologie 2025-2028

De VREG organiseert een publieke consultatie over het ontwerp van tariefmethodologie voor de reguleringsperiode 2025-2028. 

De tariefmethodologie bepaalt hoe de distributienetbeheerders in Vlaanderen vergoed worden voor hun diensten en stimuleert hen tot een efficiënte en kwaliteitsvolle dienstverlening. Ze omvat de regels, de rapporteringen en de berekeningsmethoden die de distributienetbeheerders moeten volgen om te komen tot de tarieven voor elektriciteits- en aardgasdistributie. 

Documenten die ter consultatie voorliggen 

Consultatietermijn en reacties 

De VREG nodigt alle belanghebbenden uit om een reactie in te dienen als zij opmerkingen of suggesties hebben bij de documenten die ter consultatie voorliggen. 

De consultatie loopt van 28 maart 2024 tot en met 12 mei 2024

Alleen reacties die we tijdig via het antwoordformulier ontvangen, worden in aanmerking genomen. 

Voor meer informatie over het verloop van de consultatie en de inhoud van het consultatiedocument kan u contact opnemen met de VREG via tarieven@vreg.be

Op 28 maart 2024 organiseerde de VREG een beleidsplatform waarop het ontwerp van tariefmethodologie 2025-2028 werd toegelicht. 

Antwoordformulier

1. Uw gegevens

2. Uw reactie

U kan op de publieke consultatie reageren via het onderstaande antwoordformulier. Gelieve bij elke opmerking zo veel mogelijk het betreffende document en de betreffende paragraaf of randnummer aan te duiden. Gelieve dit ook te doen in de bijkomende documenten die u eventueel toevoegt. 

Bijkomend(e) document(en) opladen

Vertrouwelijke reactie?

3. Verzenden

U krijgt nadien een ontvangstbevestiging per e-mail. Uw reactie wordt in het consultatieverslag opgenomen en op onze website gepubliceerd (tenzij uw reactie vertrouwelijk is).