Memorandum verkiezingen juni 2024

donderdag, 1 februari, 2024

Vanuit onze missie en visie formuleren we aanbevelingen voor de beleidsmakers voor de regeerperiode 2024-2029.  We delen ze op in 4 grote lijnen:

1. Markt - Zorg voor een goed werkende, transparante en eerlijke energiemarkt

 • Maak de energiemarkt aantrekkelijk voor afnemers én leveranciers.
 • Gebruik de V-test® als centraal informatie-instrument voor gezinnen en kmo’s.
 • Versterk de rechten van de Vlaamse energieafnemers.    
 • Zorg voor een tijdige en toekomstgerichte omzetting van de pas goedgekeurde Europese energieregelgeving.    
 • Zorg voor duidelijke en adequate bevoegdheidspakketten inzake energie.  
 • Evalueer de regelgeving inzake energiedelen en energiegemeenschappen en stuur bij. Herteken het marktmodel.
 • Herstel de markt in groenestroom- en warmte-krachtcertificaten op korte termijn. Faseer de huidige steunmechanismen voor energieproducenten verder uit.

2. Netten - Verzeker een efficiënt netbeheer

 • Haal de kosten van de openbaredienstverplichtingen uit de elektriciteitsfactuur.
 • Beperk de taken van Fluvius en de netbeheerders tot hun kerntaken: het beheer van hun netten en het databeheer daarvan.
 • Ontwikkel een toekomstvisie voor de ontmanteling en herbestemming van de  aardgasdistributienetten.
 • Voorzie een gelijk speelveld voor flexibiliteit.

3. Databeheer - Stimuleer de digitalisering van de energiemarkt

 • Laat de versnelde uitrol van de digitale meter niet los.
 • Informeer gezinnen en bedrijven over de mogelijkheden en voordelen van de digitale meter.
 • Leg ambitieuze eisen op inzake het databeheer door de netbeheerders.

4. Vorm de VREG stap voor stap om tot een Vlaamse nutsregulator

 • Breid de taken van de VREG uit tot waterstof, CO2 en water.
 • Vorm de VREG stap voor stap om tot de Vlaamse nutsregulator.
 • Waarborg dat de VREG daadkrachtig, efficiënt en onafhankelijk kan blijven optreden.

Lees het volledige Memorandum hier.