Energie in evenwicht - evenwichtsverantwoordelijke en bevrachter

De productie en het verbruik van elektriciteit en (in mindere mate) de injectie en het verbruik van aardgas moet altijd in evenwicht zijn op het net. Als er geen evenwicht is, kan de netspanning variëren, de frequentie veranderen en uiteindelijk zelfs de stroom uitvallen.

Voor elektriciteit is de rol van evenwichtsverantwoordelijke essentieel. Hij verzamelt alle gegevens over productie en afname van een klantenportefeuille om zo de vooruitzichten voor de volgende dag te maken met enerzijds de vraag (de hoeveelheid elektriciteit die de klanten zullen afnemen) en anderzijds het aanbod (de hoeveelheid elektriciteit die de leverancier heeft gekocht op de elektriciteitsmarkt). Die vooruitzichten of nominaties geeft hij door aan Elia, die daardoor de verwachte belasting van het net kent.

Voor aardgas is de bevrachter of vervoernetgebruiker de tegenhanger van de evenwichtsverantwoordelijke. Hij houdt het verbruik en de aanvoer van aardgas in evenwicht (de vraag en het aanbod). De vervoernetgebruiker bepaalt de verbruiksprognoses of ‘nominaties’ en geeft ze door aan Fluxys.

Vreg is de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt
Heeft u een vraag? Mail of bel 1700