Belpower Q&A

Netbeheerders beëindigden toegang elektriciteitsleverancier Belpower op 12 juni - Veelgestelde vragen

 1. Waarom gaf de VREG de toestemming aan de distributienetbeheerders om de toegang van Belpower tot het net te beëindigen?
 2. Wat is het gevolg van het beëindigen van de toegang voor Belpower?
 3. Wat doe ik als klant van Belpower nu best? Val ik nu zonder stroom en/of verwarming?
 4. Ben ik verplicht om eerst klant te worden van de distributienetbeheerder?
 5. Ik ben een beschermde afnemer, en heb dus recht op de sociale maximumprijs (het sociaal tarief). Wat moet ik doen?
 6. Welke meterstand zal mijn distributienetbeheerder gebruiken?
 7. Is het mogelijk het geschatte energieverbruik te betwisten door reële meterstanden?
 8. Ik ben zonnepaneleneigenaar en als ik verander van leverancier wordt mijn meterstand geschat en ben ik mijn eventuele productieoverschot kwijt. Is hier een oplossing voor zodat ik geen verbruik moet betalen?
 9. Kan de distributienetbeheerder mij een factuur sturen voor de niet betaalde nettarieven (inclusief het prosumententarief) in de periode dat ik klant was bij Belpower?
 10. Ik betaalde al mijn voorschotten aan Belpower. Wat als ik een tegoed heb? Kan ik dat terugvorderen?
 11. Ik betaalde geen voorschotten aan Belpower want ik kreeg geen facturen. Moet ik nu nog betalen?
 12. Ik heb een vraag over mijn voorschotfactuur of eindafrekening? Waar kan ik terecht?
 13. Van wie krijg ik nu mijn elektriciteit?
 14. Naar wie schakel ik best over voor mijn elektriciteit?
 15. Tot hoe lang kan ik nog een factuur krijgen van Belpower?
 16. Val ik nu zonder elektriciteit en/of verwarming nu Belpower geen energie meer levert?
 17. Zijn er nog leveranciers die in slechte papieren zitten?
 18. De distributienetbeheerder is nu tijdelijk leverancier, maar tegen duurdere tarieven. Ik wil energie krijgen aan het goedkoopste tarief, want ik heb er niet voor gekozen om van leverancier te veranderen. Ik moet nu 1 maand klant blijven bij de distributienetbeheerder, tegen mijn wil.
 19. Waarom wordt de goedkoopste leverancier niet de tijdelijke leverancier?
 20. Ik vind het antwoord op mijn vraag niet in deze FAQ. Wat kan ik doen?
   

1. Waarom gaf de VREG de toestemming aan de distributienetbeheerders om de toegang van Belpower tot het net te beëindigen?
Belpower heeft al geruime tijd financiële problemen en kan ook bepaalde voorwaarden uit hun contract met de netbeheerders niet naleven. Na een laatste bemiddelingspoging hebben de distributienetbeheerders de VREG gevraagd om de toestemming te krijgen om de toegang te beëindigen wanneer dat contractueel mogelijk is. Wij gaven die toestemming. De distributienetbeheerders hebben op 12 juni van die toestemming gebruik gemaakt.

2. Wat is het gevolg van het beëindigen van de toegang voor Belpower?
Klanten van Belpower vallen nu niet meteen zonder elektriciteit. De distributienetbeheerders nemen de klanten van Belpower tijdelijk over. Deze tussenoplossing moet klanten die bij de bekendmaking van dit nieuws niet meteen konden reageren de mogelijkheid geven om toch nog zelf een – veelal goedkopere – leverancier op de markt te zoeken, zonder eerst afgesloten te worden.

3. Wat doe ik als klant van Belpower nu best? Val ik nu zonder stroom en/of verwarming?
Alle klanten van Belpower worden persoonlijk op de hoogte gebracht door Eandis en Infrax dat zij best veranderen van leverancier. Ook wij raden alle klanten van Belpower aan om nu zo snel mogelijk te veranderen van elektriciteitsleverancier. De klanten van Belpower worden nu tijdelijk overgenomen door de distributienetbeheerders. Geen enkele klant zal daardoor meteen zonder elektriciteit komen te zitten! We raden echter toch aan om zo snel mogelijk een andere elektriciteitsleverancier te kiezen omdat de prijs die een gezin of KMO bij de distributienetbeheerder zal betalen hoger is dan het goedkoopste aanbod op de markt.

Doe daarom de V-test: gezinnen en KMO’s kunnen de contracten van alle leveranciers hiermee vergelijken. Vermeld altijd duidelijk aan uw nieuwe leverancier welk specifiek contract u wil. U vindt de contractnaam duidelijk in de eerste kolom van de resultatentabellen van de V-test.

Veranderen van leverancier kan er nooit voor zorgen dat u zonder elektriciteit valt.

4. Ben ik verplicht om eerst klant te worden bij de distributienetbeheerder?
Als klant van Belpower kreeg u eerst een brief waarin u gevraagd werd om meteen te veranderen van elektriciteitsleverancier. Er was heel weinig tijd om dit nog te kunnen organiseren voordat de distributienetbeheerders de toegang tot het net beëindigden. Op 12 juni werd de toegang effectief beëindigd. Klanten die toen nog geen nieuwe leverancier hadden gekozen, werden om afsluiting te vermijden meteen overgezet naar de distributienetbeheerder. Indien u zich in deze situatie bevindt, bent u inderdaad verplicht klant geworden bij de distributienetbeheerder.

5. Ik ben een beschermde afnemer, en heb dus recht op de sociale maximumprijs (het sociaal tarief). Wat moet ik doen?
Als beschermde afnemer hebt u recht op de sociale maximumprijs. In 8 op 10 gevallen zal de toekenning automatisch gebeuren. Uw nieuwe leverancier of de distributienetbeheerder wordt hier echter pas van op de hoogte gebracht over enkele maanden. Het zou daarom kunnen dat uw voorschot tijdelijk niet aangepast is aan de sociale maximumprijs, en dat u dus een hoger voorschot moet betalen. Wil u dit vermijden? Dan kan u altijd vragen aan uw leverancier of de distributienetbeheerder of hij zijn voorschot wil verlagen. Als de leverancier of distributienetbeheerder vraagt naar een bewijs dat u weldegelijk recht heeft op de sociale maximumprijs, raden wij u aan contact op te nemen met de FOD Economie via onderstaande contactgegevens:

FOD Economie 
Algemene Directie Energie – Sociale Energie 
Adres: Koning Albert II-laan 16, 1000 Brussel 
Tel: 0800 120 33 
E-mail: soc.ener@economie.fgov.be 
Website: https://economie.fgov.be/nl/sociaal-tarief

Via de website https://economie.fgov.be/nl/sociaal-tarief vindt u ook alle informatie over wat u moet doen als de sociale maximumprijs niet automatisch wordt toegekend. Dit is bijvoorbeeld het geval voor huurders van een sociaal appartement. 

6. Welke meterstand zal mijn distributienetbeheerder gebruiken?
De distributienetbeheerder zal een meterstand schatten op een onafhankelijke en betrouwbare wijze. Het verbruik wordt bepaald op basis van het verbruik van de vorige periode conform de technische reglementen. Deze methode is van toepassing voor alle schattingen. Als deze schatting sterk afwijkt van de realiteit kan u deze betwisten door een reële meterstand door te geven. U vindt hierover meer info in de FAQ van Eandis en Infrax.

7. Is het mogelijk het geschatte energieverbruik te betwisten door reële meterstanden?
Ja, de geschatte meterstanden kunnen aangepast worden als u binnen een redelijke termijn de reële meterstanden doorgeeft aan uw distributienetbeheerder. U vindt hierover meer info in de FAQ van Eandis en Infrax.

8. Ik ben zonnepaneleneigenaar en als ik verander van leverancier wordt mijn meterstand geschat en ben ik mijn eventuele productieoverschot kwijt. Is hier een oplossing voor zodat ik geen verbruik moet betalen?
Het is inderdaad zo dat u door deze maatregel mogelijk productieoverschot zal verliezen. Kijk zeker de schatting van de distributienetbeheerders na. Als deze schatting niet realistisch is, kan u deze altijd betwisten door een eigen meterstand door te geven aan uw distributienetbeheerder. U vindt hierover meer info in de FAQ van Eandis en Infrax.

9. Kan de distributienetbeheerder mij een factuur sturen voor de niet betaalde nettarieven (inclusief het prosumententarief) in de periode dat ik klant was bij Belpower?
Neen, de netbeheerders zullen de distributienettarieven bij Belpower moeten invorderen, en dus nooit rechtstreeks bij u.

10. Ik betaalde al mijn voorschotten aan Belpower. Wat als ik een tegoed heb? Kan ik dat terugvorderen?
Ja, Belpower is (nog altijd) verplicht om een eindafrekening op te maken.

11. Ik betaalde geen voorschotten aan Belpower want ik kreeg geen facturen. Moet ik nu nog betalen?
Nee, u moet nooit betalen als u geen factuur krijgt. Hou er wel rekening mee dat deze facturen alsnog kunnen komen.

Als u wel al facturen kreeg, maar die niet betaalde, kan Belpower deze invorderen. Voor het niet of laattijdig betalen van facturen kunnen bijkomende kosten worden aangerekend. Als u vermoedt dat de voorschotten samen hoger zullen zijn dan het bedrag dat u terug zal krijgen, kan u wel contact opnemen met Belpower om een andere betalingsafspraak te vragen. Vraag altijd een schriftelijke bevestiging van de afspraak via e-mail of per brief.

12. Ik heb een vraag over mijn voorschotfactuur of eindafrekening? Waar kan ik terecht?
Gaat uw vraag over een factuur van Belpower?

Vragen over uw factuur stelt u best rechtstreeks aan Belpower zelf. De VREG heeft geen inzage in de systemen van Belpower. Een klacht over uw factuur dient u eerst in bij Belpower. Krijgt u geen antwoord of een antwoord waarmee u niet akkoord gaat, dan kan u klacht indienen bij de Ombudsdienst voor Energie via www.ombudsmanenergie.be.

Gaat uw vraag over een factuur van de distributienetbeheerder?

Vragen over uw factuur stelt u best aan de distributienetbeheerder. U vindt meer informatie over de klantendienst van de distributienetbeheerder op de site van uw distributienetbeheerder:

Krijgt u geen antwoord of een antwoord waarmee u niet akkoord gaat, dan kan u klacht indienen bij de Ombudsdienst voor Energie via www.ombudsmanenergie.be

13. Van wie krijg ik nu mijn elektriciteit?
Bent u al van leverancier veranderd? Dan zal deze nieuwe leverancier u elektriciteit leveren. U regelt zelf de overstap en u wordt beleverd door uw nieuwe leverancier. Doordat Belpower de toegang tot het elektriciteitsnet ontzegd werd is deze niet meer in staat om te leveren in het Vlaamse Gewest. Op dit moment treedt uw distributienetbeheerder tijdelijk op als leverancier. Behalve voor beschermde afnemers is de prijs die de distributienetbeheerder aanrekent veelal hoger dan op de vrije markt. U zal echter niet zomaar afgesloten worden van elektriciteit.

14. Naar wie schakel ik best over voor mijn elektriciteit?
Om te weten naar welke elektriciteitsleverancier u best verandert raden wij u aan om de V-test van de VREG te doen. Gezinnen en KMO’s kunnen de contracten van alle leveranciers vergelijken via de V-test. Vermeld altijd duidelijk aan uw nieuwe leverancier welk specifiek contract u wil. U vindt de contractnaam duidelijk in de eerste kolom van de resultatentabellen van de V-test.

Hebt u zonnepanelen? Een overstap naar een andere leverancier kan effect hebben op uw opgebouwde stroomproductie. Kijk ook naar het antwoord op vraag 6.

15. Tot hoe lang kan ik nog een factuur krijgen van Belpower?
Een energieleverancier is verplicht om u 6 weken nadat hij de meetgegevens van de distributienetbeheerder ontvangt  een afrekening op te sturen. Belpower heeft dit voor een heel aantal klanten niet kunnen doen. U heeft echter wel energie gebruikt voor deze periode. Wij raden u dus aan een eventuele afrekeningsfactuur altijd te betalen om bijkomende kosten te vermijden. Als u echter nog voorschotfacturen betaalde na de afrekeningsfactuur en daarvoor nog geen nieuwe factuur kreeg, wacht u best op deze afrekening. Daarnaast kan elke energieleverancier naar aanleiding van het achteraf aanpassen van meetgegevens nog correctiefacturen uitsturen.

16. Val ik nu zonder elektriciteit en/of verwarming nu Belpower geen energie meer levert
U valt zeker niet zonder elektriciteit, ook niet als u elektrisch verwarmt. Belpower is niet meer in de mogelijkheid om zijn leveringsverplichtingen na te komen. Om te vermijden dat u afgesloten werd toen Belpower de toegang tot het net verloor, heeft de distributienetbeheerder tijdelijk de levering overgenomen. Hij levert u verder elektriciteit tot u zelf een leverancier kiest De prijs die u betaalt voor elektriciteit bij de distributienetbeheerder is meestal hoger dan op de markt. Doe de V-test: gezinnen en KMO’s kunnen de contracten van alle leveranciers hiermee vergelijken. Vermeld altijd duidelijk aan uw nieuwe leverancier welk specifiek contract u wil. U vindt de contractnaam duidelijk in de eerste kolom van de resultatentabellen van de V-test.

Bent u een professionele klant? Maak dan zeker snel een keuze voor een nieuwe leverancier. De distributienetbeheerder kan u afsluiten als u niet tijdig een nieuwe leverancier kiest.

17. Zijn er nog leveranciers die in slechte papieren zitten?
De VREG volgt de leveranciers in Vlaanderen op, maar kan nooit met 100% zekerheid voorspellen welke leverancier het financieel moeilijk zou kunnen krijgen. Wij ontvingen geen signalen dat er op dit moment andere leveranciers in moeilijkheden zijn.

18. De distributienetbeheerder is nu tijdelijk leverancier, maar tegen duurdere tarieven. Ik wil energie krijgen aan het goedkoopste tarief, want ik heb er niet voor gekozen om van leverancier te veranderen. Ik moet nu 1 maand klant blijven bij de distributienetbeheerder, tegen mijn wil.
U heeft altijd de keuze om van leverancier te veranderen. Als u aangeeft van leverancier te willen veranderen, zal de distributienetbeheerder zo snel mogelijk deze wissel doorvoeren. De technische regels in de markt staan niet toe dat dit meteen gebeurt. Om te vermijden dat u afgesloten werd toen Belpower de toegang verloor, heeft de netbeheerder tijdelijk de levering overgenomen. Als u snel actie onderneemt, zal u dus inderdaad een mogelijk zeer korte periode wat meer betalen voor deze dienstverlening.

19. Waarom wordt de goedkoopste leverancier niet de tijdelijke leverancier?
Belpower had een hele groep klanten, en niet elke leverancier kan van de ene dag op de andere een hele groep klanten extra beleveren. Deze oplossing was dus niet zomaar mogelijk. Bovendien bestaat er geen wettelijke regeling om een toewijzing aan een leverancier mogelijk te maken.

20. Ik vind het antwoord op mijn vraag niet in deze FAQ. Wat kan ik doen?
Op de websites van Eandis en Infrax vindt u een lijst met veelgestelde vragen.
Vindt u het antwoord niet, dan kan u bellen naar het gratis nummer 1700 (elke werkdag van 9-19u). Kies 3 Andere vraag.

Vreg is de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt
Heeft u een vraag? Mail of bel 1700