Ik vraag meetregime 3 aan bij mijn leverancier om aan energiedelen of persoon-aan-persoonverkoop te doen. Mag mijn leverancier dat weigeren?

Nee. Uw leverancier is verplicht om op uw vraag meetregime 3 voor u aan te vragen bij Fluvius. Die verplichting volgt uit Art. 4.2.13, §2 en §3 van het Technisch Reglement Distributie Elektriciteit.   

U vraagt bij uw leverancier best wel na of er specifieke voorwaarden aan het energiedelen of de persoon-aan-persoonverkoop verbonden zijn.

Algemene info over energiedelen vindt u hier.