Hoe wordt het uitsluitend nachttarief afgebouwd?

De nettarieven bestaan hoofdzakelijk uit 2 soorten kosten, namelijk netkosten en kosten voor openbare dienstverplichtingen. Wat verandert er wanneer in de aanrekening van deze kosten voor uw uitsluitend nachtverbruik?

Netkosten

Dit zijn de kosten voor het aanleggen, beheren en onderhouden van de netten van de distributienetbeheerder en het vervoer van elektriciteit.

  • In 2021 worden voor de aanrekening van de netkosten het nachttarief en uitsluitend nachttarief aan elkaar gelijkgesteld. Beide tarieven komen overeen met 60% van het dagtarief. De korting voor uitsluitend nachtverbruik was in het verleden hoger en wordt op deze manier dus deels afgebouwd. 
  • In 2023 verdwijnt het onderscheid tussen dag-, nacht- en uitsluitend nachttarief volledig. 
    Er wordt voor de netkosten niet langer een korting toegepast voor het nacht- en uitsluitend nachtverbruik. Daarnaast worden de netkosten vanaf dan grotendeels aangerekend via een capaciteitstarief (kW).  

Kosten voor openbare dienstverplichtingen

Dit zijn onder meer de kosten die de distributienetbeheerder maakt in het kader van zijn opkoopplicht van groenestroom- en warmtekrachtcertificaten aan minimumsteun. 

  • De korting voor uitsluitend nachtverbruik voor de kosten gerelateerd aan de openbare dienstverplichtingen wordt afgebouwd van 75% in 2020 naar 70% in 2021.  
  • Tot 2028 wordt deze korting verder afgebouwd, met 10 procentpunten per jaar. Het kWh-tarief dat u betaalt voor uw uitsluitend nachtverbruik zal dus tot 2028 lager zijn dan het kWh-tarief dat u betaalt voor uw dag- en nachtverbruik. 

De afbouw van de kortingen voor uitsluitend nachtverbruik geldt zowel voor gezinnen met een digitale als een klassieke meter.

Veelgestelde vragen over afbouw uitsluitend nachttarief

Kan ik de korting voor de nettarieven van toepassing op mijn uitsluitend nachtverbruik terugvinden op mijn energiefactuur? Hoe kan ik er zeker van zijn dat ik de juiste korting krijg?

Elk jaar moet Fluvius voor zijn netbeheerders de tariefvoorstellen voor het volgende jaar aan ons voorleggen. Wij controleren deze voorstellen en gaan voor de tarieven van toepassing op uitsluitend nachtverbruik dus ook na of elke netbeheerder de juiste korting toepast. Na onze goedkeuring publiceren wij de tarieven en worden ze door de leverancier aangerekend in de energiefacturen voor het volgende jaar. 


U kan het kWh-tarief van toepassing op uw uitsluitend nachtverbruik per periode terugvinden in de tarieftabellen voor elektriciteit op onze website. In de kolom ‘uitsluitend nacht teller’ staat het geldende tarief per netgebied.  


De nettarieven aangerekend voor uw uitsluitend nachtverbruik op uw energiefactuur moeten hiermee overeenkomen. U kan deze kWh-tarieven in detail aflezen op uw energiefactuur en/of hierover meer informatie opvragen bij uw leverancier. 


Let op: de korting op het uitsluitend nachtverbruik waarover we hier spreken gaat over het deel nettarieven van uw factuur. Mogelijk rekent ook uw leverancier voor het deel energiekost van uw factuur een andere prijs aan voor uw uitsluitend nachtverbruik. Dat hangt af van uw gekozen energiecontract.