Wanneer wordt u afgesloten?

Gezinnen kunnen pas worden afgesloten in een aantal in de wetgeving opgesomde gevallen. Afsluiting wegens wanbetaling kan pas nadat de Lokale adviescommissie (LAC) van uw gemeente hierover advies heeft gegeven.
Bedrijven kunnen worden afgesloten van zodra hun leverancier het contract opzegt wegens wanbetaling. Zij kunnen dit vermijden door nog voor het einde van de levering een nieuwe leverancier te zoeken.

Niet bij wanbetaling door een gezin

Als u als gezin schulden heeft bij uw elektriciteits- en/of aardgasleverancier kan die leverancier niet overgaan tot afsluiting. Als u niet betaalt, kan uw leverancier enkel het contract met u opzeggen. Hij kan nadien wel nog via de klassieke kanalen (bijvoorbeeld via een incassobureau of een deurwaarder) de openstaande schulden innen. 

Huishoudelijk afnemers, die een contract hebben op privénaam voor een woning waar ze gedomicilieerd zijn, worden dus niet onmiddellijk afgesloten bij wanbetaling. 

Als u uw factuur niet op tijd betaalt, krijgt u eerst een herinneringsbrief.  Als u hierop niet reageert binnen de 15 dagen stuurt uw leverancier een aangetekende ingebrekestelling. Uw leverancier mag u extra kosten aanrekenen voor het versturen van de herinneringsbrief en ingebrekestelling. Als u ook niet reageert op de ingebrekestelling, mag uw leverancier het contract opzeggen. Hij stuurt u een opzegbrief. Hij moet u dan nog minimaal 60 dagen beleveren. U gaat best zo snel mogelijk op zoek naar een nieuwe leverancier met de V-test®

Als u geen nieuwe leverancier zoekt of vindt vóór uw contract eindigt, zal uw netbeheerder u verder van energie voorzien (als sociale leverancier). 

Wel bij wanbetaling door een bedrijf

Als u als bedrijf (zelfstandige, KMO, handelszaak of groot bedrijf) openstaande schulden heeft bij uw elektriciteits- en/of aardgasleverancier mag de leverancier het contract dadelijk opzeggen. De netbeheerder zal dan overgaan tot afsluiting tenzij u tijdig een nieuwe leverancier vindt. De V-test® kan u hierbij helpen.

Als u niet of laattijdig betaalt, kan u dus zonder energie komen te zitten. U betaalt dan bovendien zowel de afsluitkosten als heraansluitkosten.  Kijk de Algemene Voorwaarden van uw contract altijd goed na.

Wanneer wordt een gezin wel afgesloten?

Uw netbeheerder kan in vier gevallen zelf beslissen om uw elektriciteit of aardgas af te sluiten:

  1. Als er gevaar is, bijvoorbeeld op elektrocutie of brand, en dit tot het gevaar geweken is. 
  2. Als u fraude pleegde (bv. sabotage van de meter) en u niet toelaat dat de situatie wordt rechtgezet. 
  3. Bij leegstand: als na een dubbele controle door uw netbeheerder blijkt dat de woning waarvan u eigenaar bent niet meer bewoond is en u geen energiecontract sluit.  
  4. Als u na een verhuizing op uw nieuw adres elektriciteit of aardgas verbruikt zonder contract en u niet reageert op de brieven van uw netbeheerder om de situatie recht te zetten. Om dit te vermijden moet u altijd tijdig uw huidige leverancier op de hoogte brengen als u gaat verhuizen of een nieuw contract gaat sluiten voor uw nieuwe woning!

In volgende vier gevallen mag uw netbeheerder u pas afsluiten na advies van de Lokale Adviescommissie (LAC). Zowel het OCMW als de netbeheerder hebben een stem in de LAC:

  1. Als u de netbeheerder niet binnenlaat voor een meteropname of om een budgetmeter te plaatsen. 
  2. Als u de netbeheerder niet binnenlaat om de stroombegrenzer in de budgetmeter uit te schakelen nadat de LAC hiervoor gunstig advies gaf. 
  3. Als uw contract opgezegd werd om een andere reden dan wanbetaling en u 90 dagen later nog geen nieuwe leverancier hebt gevonden. 
  4. Als u weigert om een afbetalingsplan af te sluiten of na te leven. 

Elke gemeente heeft een Lokale Adviescommissie (LAC). Na een grondig onderzoek door het OCMW wordt op de LAC-vergadering de financiële en familiale situatie van de verbruiker besproken. De verbruiker mag zich ook komen verdedigen of mag iemand anders sturen om hem te verdedigen (familielid, vriend of buur). Het advies van de LAC moet unaniem zijn en zolang er geen uitspraak is, mag er niet afgesloten worden. In beroep gaan is niet mogelijk.

Uitschakeling stroombegrenzer in de budgetmeter (naakte budgetmeter) en oplaadblokkade als alternatief voor effectieve afsluiting

Als u al een budgetmeter heeft en er toch beslist wordt om af te sluiten, bijvoorbeeld omdat u niet oplaadt en geen regeling treft voor uw verbruik op 10A, dan zal de netbeheerder in de eerste plaats aan de Lokale Adviescommissie toestemming vragen om de stroombegrenzer in uw budgetmeter te mogen uitschakelen. Als dat gebeurd is, spreken we over een naakte budgetmeter. U kan dan alleen nog verbruiken als u oplaadt. 

In plaats van een fysieke afsluiting kan de netbeheerder klanten met een budgetmeter ook van op afstand afsluiten via een oplaadblokkade. U kan dan niet langer opladen. Als u gaat opladen in een oplaadpunt verschijnt de boodschap dat u contact moet opnemen met de netbeheerder of het OCMW om een oplossing te zoeken. De netbeheerder mag alleen een oplaadblokkade instellen als er effectief een beslissing tot afsluiting is. De oplaadblokkade is een (goedkoper) alternatief voor een echte afsluiting. Bovendien kan de netbeheerder de oplaadblokkade ook dadelijk terug opheffen als er een oplossing is.  

Kosten afsluiting

Bij afsluiting omwille van onveiligheid moet de partij die de onveilige situatie veroorzaakt de kosten betalen. Dat kan de netbeheerder zijn of de eigenaar/bewoner. In dat laatste geval moet de netbeheerder bewijzen dat uzelf/de  eigenaar de onveiligheid veroorzaakte.

Als er afgesloten wordt wegens leegstand moet de eigenaar van het leegstaande pand de kosten voor afsluiting en heraansluiting betalen.

In alle andere gevallen moet de verbruiker die de afsluiting veroorzaakte de kosten voor zowel afsluiting als heraansluiting betalen. Alleen als u ten onrechte afgesloten werd zijn de kosten voor de heraansluiting ten laste van uw netbeheerder.

Geen afsluiting in de winter (gezinnen)

Tussen 1 december en 1 maart mogen elektriciteit en aardgas alleen worden afgesloten in de gevallen waar geen advies van de LAC nodig is, dus wegens onveiligheid, leegstand, fraude en een niet goed geregelde verhuizing.  In gevallen waarin een advies van de LAC nodig is om te mogen afsluiten mag deze afsluiting niet gebeuren van 1 december tot 1 maart. Afhankelijk van de weersomstandigheden kan de minister deze termijn vroeger laten beginnen of verlengen.
Let op: als u al vóór 1 december afgesloten was, wordt u niet automatisch heraangesloten in de winter.

Opnieuw aansluiten

U kan aan uw netbeheerder vragen om u opnieuw aan te sluiten. Bel hiervoor naar uw netbeheerder of stuur hem een brief.

Hebt u nog schulden bij uw netbeheerder?

  • Als u geen schulden meer bij uw netbeheerder hebt en u hebt een geldig contract met een leverancier moet de netbeheerder u binnen de 5 werkdagen heraansluiten. 
  • Als u wel nog schulden hebt bij de netbeheerder zal hij u vragen om eerst een deel van uw schuld of de volledige schuld te betalen. Als u dit niet kan, zal de netbeheerder de heraansluiting weigeren. 

U hebt nog geen budgetmeter?

Als u werd afgesloten omdat u de netbeheerder niet binnen wou laten om een budgetmeter te plaatsen dan zal de netbeheerder u heraansluiten mits u akkoord bent om een budgetmeter te plaatsen in uw huis. Zo kan u uw verbruik beter opvolgen en geen schulden meer maken.

Wat als de netbeheerder weigert om u aan te sluiten?
Dan kan u een brief sturen naar de voorzitter van de LAC van uw gemeente en hem vragen om u terug aan te sluiten. De LAC moet dan vergaderen en binnen de 5 werkdagen een beslissing nemen. Vooraleer de LAC kan beslissen, moet het OCMW uw situatie eerst onderzoeken. Als de LAC beslist dat u opnieuw moet aangesloten worden, moet de netbeheerder dit binnen de 5 werkdagen in orde brengen.

Voor al uw energieproblemen, ook om u te helpen om een nieuwe leverancier te zoeken of om uw energie terug aan te sluiten kan u terecht bij het OCMW van uw gemeente.

Nog een vraag over dit onderwerp?

Mail naar info@vreg.be of bel naar het gratis telefoonnummer 1700.

Hebt u een klacht tegen uw leverancier en/of netbeheerder?

Dan moet u uw leverancier en/of netbeheerder hierover schriftelijk (via e-mail of per brief) contacteren. Gaat u niet akkoord met het antwoord? Dan kunt u bij de federale Ombudsdienst voor Energie terecht om uw klacht te behandelen. De voorwaarden voor het indienen van een klacht vindt u op de website van de Ombudsdienst voor Energie.

Ombudsdienst voor Energie
Koning Albert II - Laan 8 bus 6
1000 Brussel
Tel. 02/211.10.60
Fax 02/211.10.69
www.ombudsmanenergie.be

Vreg is de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt
Heeft u een vraag? Mail of bel 1700