Wanneer een energiecontract stopzetten?

Wanneer wel opzeggen?

U moet een energiecontract enkel opzeggen in volgende gevallen:

  • U verhuist naar het buitenland of een regio waar uw energieleverancier niet actief is
  • U verhuist naar een woning zonder aparte meter
  • U gaat inwonen bij iemand die al een contract heeft


Hiervoor gebruikt u het energieovernamedocument. U bezorgt dit aan uw leverancier. Hij maakt op basis van de meterstanden op het document een slotfactuur op.

Wanneer niet opzeggen?

Gezinnen, zelfstandigen en KMO’s met een maximaal elektriciteitsverbruik van 49.999 kWh en een maximaal aardgasverbruik van 99.999 kWh moeten een energiecontract niet opzeggen in volgende gevallen:

  • U wil van energieleverancier of contract veranderen
  • U verhuist naar een woning in Vlaanderen

Als u van leverancier of contract wil veranderen moet u uw contract of uw energieleverancier niet opzeggen. U moet enkel een nieuwe leverancier/nieuw contract bij dezelfde leverancier zoeken en een energiecontract afsluiten. U moet wel rekening houden met een opzegtermijn van één maand. Uw nieuwe leverancier regelt alles met uw oude leverancier. Er zijn leveranciers met een wachttijd voor nieuwe klanten. Vraag altijd na vanaf welke datum de nieuwe leverancier u kan beginnen leveren.

U kan gratis veranderen van leverancier of contract.

Bedrijven (professionele klanten) met een elektriciteitsverbruik van meer dan 49.999 kWh en een aardgasverbruik van meer dan 99.999 kWh moeten hun contractuele voorwaarden respecteren.

Federale wetgeving

Verhuizen: Bij een verhuizing wordt uw contract verdergezet op uw nieuwe adres. U moet uw leverancier wel tijdig inlichten over de verhuizing.

Opzeg door uw leverancier

Als u een gezin bent (huishoudelijke klant = contract op privénaam voor een woning waar u gedomicilieerd bent) en uw leverancier zegt het contract op moet hij u 2 maanden de tijd geven om een nieuwe leverancier te zoeken. Voor de andere klanten gelden de contractuele voorwaarden.

Een leverancier mag een contract opzeggen wegens wanbetaling van huishoudelijke klanten. Hij mag echter geen vergoeding aanrekenen.

Wat bij een fusie, overname of overdracht van klantenbestand?

In de Algemene Voorwaarden van een energiecontract wordt omschreven in welke gevallen de klant en de leverancier kunnen overgaan tot opzegging van het contract. Fusionerende bedrijven kunnen dus niet zomaar de energieprijzen of essentiële voorwaarden in het contract wijzigen.

Nog een vraag over dit onderwerp?

Hebt u een klacht tegen uw leverancier en/of netbeheerder?

Dan moet u uw leverancier en/of netbeheerder hierover schriftelijk (via e-mail of per brief) contacteren. Gaat u niet akkoord met het antwoord? Dan kunt u bij de federale Ombudsdienst voor Energie terecht om uw klacht te behandelen. De voorwaarden voor het indienen van een klacht vindt u op de website van de Ombudsdienst voor Energie.

Ombudsdienst voor Energie
Koning Albert II - Laan 8 bus 6
1000 Brussel
Tel. 02/211.10.60
Fax 02/211.10.69
www.ombudsmanenergie.be

Vreg is de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt
Heeft u een vraag? Mail of bel 1700