Wat is het energieovernamedocument?

Het energieovernamedocument is een document dat u moet invullen bij een verhuis, maar ook bij de (ver)koop/(ver)huur van een huis of na een echtscheiding of overlijden. U vult het in om de elektriciteits- en/of aardgasmeterstanden definitief vast te leggen. Het dient dus niét om het energiecontract van iemand over te nemen. U neemt ofwel uw huidig contract mee bij een verhuis of u sluit een nieuw contract. Maar dit wordt niét geregeld via het energieovernamedocument. 

Voor elke verhuis moet u in totaal vier energieovernamedocumenten invullen en ondertekenen:

  • Twee voor de woning die u verlaat (één exemplaar voor u, één voor de nieuwe bewoner)
  • Twee voor de woning waar u intrekt (één exemplaar voor u, één voor de vorige bewoner)

Het energieovernamedocument heeft juridische waarde. Als er later discussie over de meterstanden ontstaat, kan de leverancier het opvragen als bewijs van de overeengekomen meterstanden. U houdt dus best altijd zelf ook een kopie bij!

Bij sommige leveranciers kan u een verhuis telefonisch regelen. Toch is het ook dan aangeraden om altijd energieovernamedocumenten in te vullen.
Alle energieleveranciers in België moeten het energieovernamedocument aanvaarden.

Energieovernamedocument
Energieovernamedocument - Productie-installatie hernieuwbare energie