Terugleveringscontracten

Als u zelf elektriciteit produceert, dan zijn er momenten waarop u de geproduceerde elektriciteit niet zelf verbruikt en deze dus in het elektriciteitsnet injecteert. Voor prosumenten met zonnepanelen gekeurd voor einde 2020 zijn er dan twee mogelijkheden:

  • Uw digitale meter werkt als een terugdraaiende teller en u betaalt het prosumententarief voor uw gebruik van het distributienet, of
  • U sluit een terugleveringscontract af als:
    • u de onherroepelijke keuze maakt om af te stappen van het regime van de terugdraaiende teller,
    • het regime van de terugdraaiende teller na 15 jaar voor u stopt

zodat u een vergoeding ontvangt voor de elektriciteit die u produceerde en op het net injecteerde. Met een terugleveringscontract verkoopt u de door uw installatie geproduceerde elektriciteit die u niet zelf verbruikte aan een leverancier. U kan een terugleveringscontract afsluiten met uw eigen leverancier (waarbij u zelf elektriciteit koopt), of met een andere leverancier.

Opgepast voor wie nog een terugdraaiende teller heeft: de keuze om een terugleveringscontract af te sluiten betekent dat uw meter niet meer zal terugdraaien. Dit is onomkeerbaar. Enerzijds zal u geen prosumententarief meer moeten betalen, maar anderzijds zal u wel moeten betalen voor de elektriciteit die u van het net afneemt (energiekost, nettarieven en heffingen) en die bij een terugdraaiende teller werd gecompenseerd met productie van uw installatie (i.e. ‘terugdraaien’ van de teller tot maximum het nulpunt).

Wanneer u kiest voor een dynamisch geprijsd terugleveringscontract, wordt u overgeschakeld op een meetregime waarin uw meter op kwartierbasis gelezen wordt. Uw leverancier zal ervoor zorgen dat u op dit meetregime wordt overgeschakeld.

Veelgestelde vragen over terugleveringscontracten

Ben ik als particulier btw-plichtig voor de elektriciteit die ik verkoop aan mijn leverancier?

Meer informatie hierover vindt u op https://vanpeteghem.belgium.be/nl/geen-btw-voor-particulieren-die-zonnestroom-doorverkopen. Voor verdere vragen kan u best contact opnemen met de BTW-administratie.

Als ik een ander terugleveringscontract afsluit, wordt er dan een slotfactuur opgemaakt?

Als u een ander energiecontract (afname- en/of terugleveringscontract) afsluit bij uw huidige leverancier, dan maakt uw leverancier geen slotfactuur op.

Als u een nieuw energiecontract (afname- en/of terugleveringscontract) afsluit bij een andere leverancier dan diegene waarbij u vandaag elektriciteit koopt en/of verkoopt, dan maakt uw huidige leverancier een slotfactuur op.

Kan ik onmiddellijk overstappen naar een nieuwe leverancier voor het verkopen van mijn elektriciteit?

U kan op elk moment een nieuw energiecontract (terugleverings- en/of afnamecontract) afsluiten met een andere leverancier. U moet hierbij wel rekening houden met een opzegtermijn van één maand. Als u dus vandaag een contract afsluit met een andere leverancier, dan zal dat ten vroegste binnen één maand starten.

Kan ik een terugleveringscontract afsluiten met een andere leverancier dan mijn huidige leverancier, waarvan ik elektriciteit aankoop?

Wettelijk gezien is dat mogelijk. 
 

Leveranciers kunnen wel als voorwaarde stellen dat u voor het afsluiten van een bepaald terugleveringscontract ook een afnamecontract bij hen moet hebben. Opgepast! Een gunstig geprijsd terugleveringscontract wordt niet noodzakelijk samen aangeboden met een goedkoop afnamecontract. Wat voor u het interessantste pakket vormt, hangt af van de hoeveelheid elektriciteit die u afneemt en de hoeveelheid die u verkoopt. Via de V-test® kan u een correcte afweging maken. 
 

In de V-test® geven we een overzicht van alle afname- en terugleveringscontracten die momenteel worden aangeboden, inclusief de voorwaarden per contract. 

Ik heb zonnepanelen en een digitale meter. Wat als ik geen terugleveringscontract afsluit?

Als u geen terugleveringscontract afsluit, dan wordt de elektriciteit die u op het net zet toegewezen aan uw distributienetbeheerder. U ontvangt in dat geval geen vergoeding.