Onbetaalde energiefacturen

Als u als gezin uw energiefactuur niet (op tijd) betaalt, mag uw energieleverancier u niet afsluiten. 

U krijgt eerst een betalingsherinnering. Als u daar niet binnen de 15 dagen op reageert, zal uw leverancier u een ingebrekestelling sturen. Reageert u ook op die ingebrekestelling niet, dan mag uw leverancier uw contract opzeggen.

Dat betekent niét dat u wordt afgesloten van elektriciteit en/of aardgas. Uw leverancier moet nog minstens 45 kalenderdagen energie leveren, zodat u de tijd krijgt om een nieuwe energieleverancier te zoeken. Als u geen nieuwe leverancier zoekt of vindt voor uw contract definitief eindigt – na de periode van minstens 45 kalenderdagen – dan zal uw distributienetbeheerder uw verder van energie voorzien als sociale leverancier. Opgelet: u zal in dat geval niet de beste prijs op de markt krijgen, maar een gemiddelde prijs die een stuk hoger kan liggen dan het meest voordelige energiecontract dat u met de V-test kan vinden.

Wil u energiecontracten vergelijken? Doe de V-test!

Alleen in uitzonderlijke gevallen kan uw netbeheerder beslissen om u af te sluiten van energie. Voor bedrijven is dat anders, zij kunnen wél zonder energie komen te zitten als ze hun energiefacturen niet op tijd betalen.

Veelgestelde vragen over energiefacturen

Wat betekent het als mijn energiefactuur verjaard is?

De betaling van een schuld, zoals bijvoorbeeld uw energiefactuur, kan niet onbeperkt in de tijd worden geëist. Na verloop van een bepaalde termijn, de verjaringstermijn, ‘verjaart’ een schuld. Dit betekent dat deze schuld dan niet meer betaald moet worden. In de praktijk kan dit voorvallen wanneer een schuldeiser zijn schuldenaar niet – of pas laattijdig – aanspoort om de schuld te betalen.  

Voor facturen van leveranciers van elektriciteit en gas bestaat er een specifieke verjaringstermijn van vijf jaar. Deze termijn begint te lopen vanaf de vervaldatum van de factuur in kwestie. Deze verjaringstermijn geldt zowel voor tussentijdse voorschotfacturen als voor jaarafrekeningen. Deze verjaringstermijn geldt ook voor facturen van de distributienetbeheerder, als die betrekking heeft op de levering van elektriciteit of gas ter uitvoering van een openbaredienstverplichting.

De verjaringstermijn van vijf jaar geldt echter niet in geval van onrechtmatig verbruik (bv. verbruik dat niet correct werd geregistreerd wegens manipulatie van de meter). Schulden die het gevolg zijn van onrechtmatig verbruik verjaren pas na tien jaar.

Op de website van de FOD Economie vindt u extra informatie over verjaringstermijnen, waaronder de gevallen waarin een lopende verjaringstermijn kan worden onderbroken. U vindt er ook terug hoe u in de praktijk de verjaring kan inroepen, voor een factuur waarvan de verjaringstermijn is verstreken.

Met welke frequentie krijg ik mijn energiefacturen?

De jaarafrekening krijgt u uiteraard elk jaar. Daar kan telkens een paar weken speling op zitten, afhankelijk van wanneer de meteropname precies gebeurt.

De voorschotfacturen worden meestal maandelijks verstuurd. Mogelijk bieden sommige leveranciers nog andere mogelijkheden zoals betaling per kwartaal of per twee maanden aan. Dat kan u snel en eenvoudig nagaan door de V-test® te doen.

Hoe kan ik mijn energiefacturen betalen?

Afhankelijk van uw leverancier en het door u gekozen contract zijn er verschillende betalingswijzen mogelijk: overschrijving , domiciliering en soms zelfs cash. Het consumentenakkoord bepaalt dat een energieleverancier zijn klanten minstens de keuze moet laten tussen overschrijving en domiciliëring. Dit geldt voor elk contract.

Welke betaalmogelijkheden uw leverancier aanbiedt, kan u snel en eenvoudig nagaan door de V-test® te doen.

Hoe ontvang ik mijn energiefacturen?

Afhankelijk van uw energieleverancier en het door u gekozen contract kan u uw facturen digitaal of in uw brievenbus ontvangen. De meest voordelige contracten zijn meestal contracten waarbij alle communicatie met de leverancier – dus ook de facturatie – elektronisch verloopt. U kan de verschillende facturatiemogelijkheden snel en eenvoudig nagaan door de V-test® te doen.

Hoe vind ik een contract met maandafrekening?

U vindt het huidig aanbod aan contracten voor elektriciteit en aardgas met maandafrekening terug in de V-test®.

Sommige leveranciers bieden maandafrekening aan als een optie bij alle of een deel van hun contracten. Anderen bieden enkel specifieke contracten met (verplichte) maandafrekening aan.

Op de resultatenpagina van de V-test® kan u bij filters kiezen voor ‘maandelijks afrekenen’. Die optie vindt u bij ‘Facturatie’ onder de vraag ‘Hoe vaak wil je betalen voor jouw energie?’.Alle info over maandafrekening vindt u hier

Is mijn leverancier verplicht om maandafrekening aan te bieden?

Alle klanten met een digitale meter kunnen vanaf 1/1/2024 kiezen voor maandelijkse facturatie van elektriciteit of aardgas op basis van gemeten energiegebruik.

Voor deze datum was maandafrekening enkel mogelijk bij de grotere energieleveranciers (vanaf 200.000 klanten).

Hebt u nog een klassieke meter? Dan kan u niet kiezen voor een contract met maandafrekening.  

Lees ook ‘Hoe vind ik een contract met maandafrekening?’

Alle info over maandafrekening vindt u hier